Gevangenissen

January 14, 2010

De PSD te Brugge: Minister De Clerck

DE WERKING VAN DE PSYCHO-SOCIALE DIENSTEN IN DE GEVANGENIS

De psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen werden opgericht om de gevangenen te begeleiden in hun reintegratie naar de samenleving toe.  Niet om de gevangenen en hun naasten psychisch te folteren en tot wanhoop te drijven.

De mensen die hun werk niet uitvoeren en zich niet houden aan de taken die de PSD’s volgens de Wet Dupont moeten uitvoeren, dienen regelrecht ontslagen te worden.
——

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk

Trajectbegeleider, Vlamingdam 36, 8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD

Ik vernam dat er problemen zijn met de PSD die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.

Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg iemand een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer X. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.
Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer X. ‘pas eind november’ werd gedaan. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer X. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer X. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 14 januari 2010
Onderwerp: psycho-sociale diensten in gevangenissen
Aan: isabelle.hosdain@cawdepoort.be
Cc: stefaan.declerck@just.fgov.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, vanessa.bury@just.fgov.be, “Baart, Els” <els.baart@just.fgov.be>, Guy Swennen <guy.swennen@skynet.be>, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, secr.colpg@just.fgov.be, l <hofvanberoep.gent@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be


Advertisements

4 Comments »

 1. Justitie heeft ons verplicht om de naam van de justieassistente uit het artikel dat we publiceerden, te verwijderen. Nadat de naam verwijderd werd, werden we ook nog verplicht om de ingevoerde initialen te verwijderen omdat dit een ‘heridentificatie mogelijk maakte’. Bij ons weten, werd deze zaak nooit onderzocht door de justitieautoriteiten…
  Het artikel zelf werd zelf ook verwijderd omdat er blijkbaar nog bepaalde namen in voorkwamen van personen die vrezen onder druk te worden gezet omdat zij (terechte) kritiek leverden op de werking van de justitie, en meer bepaald op de werking van de Psycho Sociale Diensten binnen de gevangenis te Brugge.

  Jan Boeykens

  Comment by Jan Boeykens — January 16, 2010 @ 10:13 pm | Reply

 2. Minister De Clerck en de strafuitvoering: theorie en praktijk

  Laat Justitieminister De Clerck zijn psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen op een willekeurige wijze dossiers van gedetineerden blokkeren en op een zodanige wijze laat vertragen dat de strafuitvoeringsrechtbank de verzoeken van de gedetineerde en zijn advocaat steeds afwijst ‘omdat het rapport van de PSD nog niet klaar en het dossier onvolledig is’?

  In de praktijk komt de politiek van de Minister inzake strafuitvoering neer op het zo lang mogelijk opsluiten van gevangenen in zijn overbevolkte gevangenissen, zonder ze de kans te geven om zich voor te bereiden op hun terugkomst in de samenleving.

  De Clerck heeft het in het volgende filmfragment over de strafuitvoering.

  http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708

  Comment by kruitvat — January 17, 2010 @ 6:53 am | Reply

 3. Gevangenis Brugge: psycho-sociale dienst speelt verslag van maatschappelijke enquête zogenaamd kwijt

  Verwijderd op verzoek van de betrokkene(n) omdat het dossier in deze zaak intussen geëvolueerd is, wat niet wil zeggen dat deze wanpraktijken niet meer voorkomen…

  Comment by Jan Boeykens — January 23, 2010 @ 1:48 pm | Reply

  • Gevangenis Brugge: psycho-sociale dienst speelt verslag van maatschappelijke enquête zogenaamd kwijt

   Ik stuur je bericht naar justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers met de vraag wat er aan de hand is met het dossier

   Comment by kruitvat — January 23, 2010 @ 3:06 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: