Gevangenissen

January 17, 2010

PSD te Brugge: problemen geraken niet opgelost

Verslag van 16 januari 2010

Ben net thuis, Glenn bezocht.

Vanmorgen dus het onderhoud tussen de directrice, mevr Demeyer, Els Henrard en Glenn. Het zou er luid aan toe gegaan zijn, de directrice zou Els zwaar aangevallen hebben door haar te zeggen dat ZIJ verantwoordelijk is voor de vlotte werking van psd, dat ZIJ moet zorgen dat het verslag van glenn af is en dat ZIJ nu MOET zorgen dat het verslag klaar is en op tijd bij prisma (zijnde aanstaande dinsdag), alsook eist ze dat ze ervoor zorgt dat ze binnen de 14 dagen een antwoord van dig in handen heeft.wat betreft zijn penitentiair verlof. Mijn mening? Dat laatste is zowiezo iets wat niet haalbaar is, gezien het feit dat ook DIG eenzelfde, tergend trage manier van “werken” heeft…

Els heeft moeten toegeven dat de aanvraag van glenn idd al van in september was, dus dat zij de aanvraag heeft laten liggen tot eind november. (nadat glenn haar mijn teksten en verwijzingen onder de neus had geduwd en onder die van demeyer, die razend was)

Maar zei ze, en toen was ze al aan het huilen, ze heeft het niet met opzet gedaan, het is per ongeluk blijven liggen tussen de hopen andere papieren..

Van dossierinzage is  niet veel gekomen, omdat zijn dossier blijkbaar in de “hoofdstrafuitvoeringsrechtbank” te gent is, het enigste wat els heeft is het verslag van het huisbezoek dat ze uit het dossier had gepakt, en een paar weet ik veel nog documentjes.

Ook is uitgekomen dat Glenn maandag bij Els moet gaan, dit om het tweede deel van zijn levensverhaal te bespreken, zodat daar ook een verslag van kan gemaakt worden. Je moet weten dat men ons had wijsgemaakt dat de afhandeling van het ganse levensverhaal zogezegd twee maanden geleden door Joke Caesteker werd gedaan. Wat ons verbaasde aangezien Glenn zelfs geen gesprek had gehad over het tweede deel ervan, maar zogezegd had Joke zelf haar eigen verslag gemaakt over dat tweede deel van zijn levensverhaal.

Komt dus uit dat ook dit nog niet in orde is.

Heb dus weer wat werk vanavond, wil uitzoeken hoe het komt dat een onvolledig dossier bijgehouden wordt in gent, waar men er niks mee doet, en dat men pas terug naar pcb stuurt vier dagen voor de volgende surb.

Ook heb ik glenn gezegd dat wat vanmorgen gezegd is geweest wel goed is, maar dat daar uiteindelijk geen enkel tastbaar bewijs van is. Ik bedoelde daarmee dat we, zoals je zegt, van héél dichtbij zullen moeten opvolgen of de beloofde acties wel effectief gebeuren. Dat is dus oa mijn taak.

Het dossier krijg ik van zijn advocaten. Ook hier speel ik kort op de bal. Ik mail ze vandaag nog, niet met de vraag, maar met de mededeling dat ik maandagavond langsga om het dossier op te halen. Ik wacht niet totdat zij in actie schieten, ik laat het nu weten, tegen maandag moet ik het hebben.

Eigenaardig is wel dat de directie reageerde alsof zij van niks op de hoogte was. Volgens haar moet zij niet nog eens de psd controleren of ze hun taken wel doen, ze heeft al haar eigen werk.

Dit is vlug het eerste nieuws, er is nog het één en het ander waar ik effe moet over nadenken.

Oa ivm die uitgangsvergunningen, die zijn door de voorzitster van de commissie toegekend, en de einddatum is 24/01/10 (datum denk ik dat ze ten laatste terug moeten zijn van dig)

Advertisements

3 Comments »

 1. Advocaten van gedetineerden

  Het is vreemd dat men pas nu te weten komt hoe de vork aan de steel zit.

  Hoe is het mogelijk dat de advocaten niet eens weten waar dat het dossier zich bevindt ?

  Wat gaan zij nu doen ? Gaan zij de documenten opvragen of wat ?

  Als A. die de leiding over het advocatenbureau heeft, ‘enkel de instructies heeft gegeven’, waarom verwijzen de advocaten die het dossier behandelen, dan altijd door naar A. ?

  Wat gaat A. nu ondernemen ? Want buiten ‘de psd in gebreke stellen’ wat een procedure van maanden en nog eens maanden zal worden, heb ik nog niet veel vernomen…

  Wat Isabelle J. betreft: ik geef je gelijk maar hoe gaat zij die zaak nu rechtzetten ? Door naar A. te verwijzen ?

  Als de advocaten blijven knoeien, kan er ook een klacht worden neergelegd bij de stafhouder.

  Het dossier is blijkbaar een soep van jewelste en niemand (buiten wij) heeft zijn best gedaan om eraan uit te kunnen.

  Comment by Jan Boeykens — January 22, 2010 @ 1:25 pm | Reply

 2. De ‘agressiviteit’ van de gedetineerden

  Beste X,

  Het is prachtig dat heel deze problematiek in het openbaar wordt besproken.
  Hoeveel mensen bevinden er zich nog in deze situatie ?
  Want het gaat mij niet alleen om G. of M..

  Hoeveel gezinnen, familieleden, geliefden en vrienden van gedetineerden zijn er op deze wijze niet getroffen ?

  Hoeveel relaties en gezinnen werden er al niet gebroken ? Hoeveel mensen werden er al niet tot wanhoop of zelfmoord gedreven ?

  Men spreekt steeds over de ‘agressiviteit van gedetineerden’ (en er zijn natuurlijk gedetineerden die agressief zijn of die op een bepaald moment een agressieve daad hebben gepleegd, en daardoor in de gevangenis zijn geraakt).

  Maar door wie of wat wordt die agressiviteit in de gevangenis dikwijls veroorzaakt ?

  Hoe voelt men zich als men gedurende maanden of jaren in een administratieve beerput vol met leugens en machtsspelletjes heeft gezeten?

  De politieke leiders treden niet op terwijl het niet alleen de gedetineerden en de bewakers maar de hele samenleving aangaat.

  Waarom is er zo weinig politieke belangstelling terwijl ook gedetineerden die bijvoorbeeld onvoldoende medisch verzorgd werden, vroeg of laat terugkeren in de samenleving ?

  Comment by Jan Boeykens — January 22, 2010 @ 1:33 pm | Reply

 3. Advocaten van gedetineerden

  Beste X,

  Ik heb ook de indruk dat de verwijzing naar A. enkel bedoeld is om de eigen fouten toe te dekken. Zoals in de administratie wordt de verantwoordelijkheid dan doorgeschoven. In dit geval naar A. die niets zegt en zal stellen dat hij niets van de zaak afweet en dat men zich tot S. en J. moet richten.

  En zoals je zegt, waarom moet jij voor onbetaalde advocaat gaan spelen ? Het is toch hun job ? Het zijn zij toch die werden aangesteld en ervoor betaald worden ?

  Zij moeten de zaak simpelweg rechtzetten.
  1) waar bevindt het dossier zich ?
  2) hoe kan het dossier volledig gemaakt worden ?
  3) is de enkel langdurige in-gebreke-stellingsprocedure inzake de psd, wel nuttig voor G. ?
  4) hoe kan ervoor gezorgd worden dat G’s rechten gerespecteerd worden en dat hij zijn begeleiding kan opstarten ?
  enzoverder

  Men zou haast gaan denken dat zij niet weten waarvoor zij zijn aangesteld.

  Als jij met deze zaak naar de stafhouder stapt, dan krijgen ze in ieder geval problemen.

  Ik vraag mij af of zij wel een dossier hebben over G. en of hier niet alleen wat gepleit wordt zonder dossierkennis, wat de indruk moet geven dat men aan de zaken werkt.
  En ik vrees dat G. niet de enige gedetineerde is die door zijn advocaten op die manier wordt behandeld.
  Anderzijds ligt het ook een beetje aan G. zelf: die moet ervoor zorgen dat hij zijn dossier kan inzien en dat hij documenten in handen krijgt.
  Hij moet daarbij niet altijd op anderen rekenen. Maar gezien zijn situatie en al de tegenwerking die hij krijgt, is dat enigszins te begrijpen.

  Het is typisch dat G. nu pas documenten ontvangt.
  Wij maken met Marcel juist hetzelfde mee.
  Als we rond de zaak beginnen te roeren (internetpublicaties, brieven,) dan komen ze plotseling met iets af, wordt Marcel op het bureau van de psd of van de directie uitgenodigd (en volgen daar een aantal valse beloftes), wordt er een briefje onder zijn deur geschoven, komt er plotseling een fax vanuit Brussel die hij moet aftekenen…
  En na een tijdje zijn we weer bij af. Een straatje zonder einde.
  Vandaar dat we zoveel druk zetten op De Clerck die politiek verantwoordelijk is voor dit systeem.

  De psycholoog van de psd had Marcel gezegd dat hij in aanmerking kwam voor een ‘intake-gesprek’ in een centrum te Sint-Gillis. Nu blijken er echter stakingen te zijn en is er dus geen transfert mogelijk. De psycholoog sprak van maandag terwijl er op zondag (de dag voordien) geen transferts worden gedaan.

  Vandaar dat het zo belangrijk is dat we met deze stinkende beerput rond G., Marcel en zovele andere gedetineerden waarvan we ook allemaal het slachtoffer zijn, naar buiten komen.

  Je hebt gelijk dat die documenten waarvan G. niets begrijpt, op de eerste plaats door zijn advocaten moeten bekeken worden !

  Heel die perverse manier van doen door psd, justitie, prisma, jww, caw, noem maar op, moet zoveel mogelijk openbaar gemaakt worden!

  Comment by kruitvat — January 22, 2010 @ 3:57 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: