Gevangenissen

January 17, 2010

Zwaar zieke gevangenen in de Belgische overbevolkte gevangenissen

Brussel, 17 januari 2010

Ik heb zopas Marcel Vervloesem van onze vereniging, nog eens aan de lijn gehad.
Zijn suiker stond deze morgen weer op 230, was ‘s middags tot 80 gezakt en stond deze avond terug op 230.
En dat is nu al 2 maanden aan de gang !

Justitieminister De Clerck weigert echter om Marcel wegens gezondheidsredenen vrij te laten omdat hij ‘het risico niet wil nemen dat Marcel zijn anti-kinderporno-activiteiten zou hervatten en de pers zou contacteren’.

Ze spreken nu, in voorbereiding van een begeleiding, van een ‘intake-gesprek’ te Brussel waarvoor Marcel naar de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel) zou overgebracht worden.
In Sint-Gillis bevinden de gevangenen zich, tesamen met een plastieken kakpot, echter soms met vieren in één enkele cel.
Dat wordt Marcel’s dood als men niet oppast.
Zoals men weet, zit hij immers niet alleen met die oncontroleerbare suikerziekte opgescheept waardoor hij op 2 weken tijd bijna 5 x in coma geraakte, maar heeft hij ook nog eens een hartziekte en nierproblemen enzoverder.
Of het zou moeten zijn dat men hem naar het medisch centrum in Sint-Gillis overbrengt, wat gezien zijn medische toestand, niet meer dan normaal zou zijn alhoewel dit op langere termijn geen oplossing betekent.

Marcel weet nog altijd niet wanneer hij precies naar Sint-Gillis wordt gevoerd en met de gevangenisstaking die aanstaande donderdag begint en minstens drie dagen zal aanhouden, dreigt alles nog eens extra in het honderd te lopen waarbij zieke gevangenen zoals hij, niet voldoende medisch opgevolgd kunnen worden.

Marcel had al een maand geleden voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten komen maar doordat de psycho-sociale dienst zijn dossier weeral blokkeerde, hebben ze dat met een maand uitgesteld.
Dat verandert weinig aan de zaak want het rapport van het intake-gesprek zal, zoals te verwachten was, natuurlijk niet tijdig klaar zijn en zal dus ook niet tijdig aan de gerechtsbundel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURF) kunnen gevoegd worden.
De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank zal dan vermoedelijk opnieuw de ‘onvolledigheid van het dossier’ aanvoeren om, ofwel negatief te adviseren, ofwel de zaak weer opnieuw uit te stellen (zoals dit al 1,5 jaar op dezelfde wijze gebeurt).

Indien de rechter de zaak opnieuw uitstelt, komt deze pas in januari 2011 opnieuw voor. Tegen die tijd kan Marcel al lang overleden zijn.

De Belgische justitieminister heeft het op de webpagina http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708 wel in allerlei mooie bewoordingen over de ‘menselijke manier’ waarop de gedetineerden tijdens hun strafuitvoering behandeld worden maar dat weerhoudt hem er niet van om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel, tot hun laatste adem in de gevangenis op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Het resultaat van Marcel’s onderzoek naar de kinderpornonetwerken en de Duitse jongen Manuel Schadwald die in de kinderprostitutie verdween

Advertisements

3 Comments »

 1. Reactie op:

  ‘Marcel had al een maand geleden voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten komen maar doordat de psycho-sociale dienst zijn dossier weeral blokkeerde, hebben ze dat met een maand uitgesteld.
  Dat verandert weinig aan de zaak want het rapport van het intake-gesprek zal, zoals te verwachten was, natuurlijk niet tijdig klaar zijn en zal dus ook niet tijdig aan de gerechtsbundel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURF) kunnen gevoegd worden.
  De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank zal dan vermoedelijk opnieuw de ‘onvolledigheid van het dossier’ aanvoeren om, ofwel negatief te adviseren, ofwel de zaak weer opnieuw uit te stellen (zoals dit al 1,5 jaar op dezelfde wijze gebeurt).’

  ———-

  DEZE SITUATIE KOMT ME HEEL BEKEND VOOR! PSD, PSD EN NOG EENS PSD.
  WE ZIJN OP EEN PUNT GEKOMEN DAT PSD TE LANG, TEVEEL EN HEEL DOELBEWUST DOSSIERS VAN GEDETINEERDEN VERKLOTEN DOOR OPZETTELIJK ALLES TE LATEN LIGGEN EN NIETS TE BEHANDELEN ZODAT MEN ZEKER IS DAT DE GEDETINEERDE DIE ZE WILLEN NEKKEN DE SURB VERLAAT MET EEN NEGATIEF ADVIES TENGEVOLGE VAN EEN ONVOLLEDIG EN BEWERKT DOSSIER.

  IK WIL HIER ONMIDDELLIJK VERKLAREN DAT IK PERSOONLIJK BEWIJZEN IN HANDEN HEB OVER BEPAALDE MEDEWERKERS VAN HET PSD WAARUIT BLIJKT DAT WAT ZE DOEN MET HET DOSSIER VAN MARCEL, IDENTIEK IS MET WAT ZE DOEN MET DOSSIERS VAN ANDERE GEDETINEERDEN.

  ELKE MEDEWERKER DIE VOOR JUSTITIE WERKT, IS HET NU PSD, JWW, CAW, JUSTITIEASSISTENTES, DIRECTIE, DE GRIFFIE, ZIJ DIE OP POST 10 ZITTEN (HET ONTHAAL LAAT IK ZEGGEN, WAAR MEN BEZOEKERSLIJSTEN DOORGEEFT AAN PERSONEN DIE DAAR GEEN RECHT OP HEBBEN), IS VOOR GEEN HAAR TE BETROUWEN.

  DE ENE DIENST KAN ZOGEZEGD NIETS DOEN BIJ EEN ANDERE DIENST, ZE STUREN JE VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR EN OMGEKEERD. HUN STANDAARDZINNEN ZIJN: IK KAN HAAR NIET BEREIKEN – ER IS NIEMAND MEER – ZE ZITTEN IN VERGADERING/NIET OP HUN PLAATS- WIJ ZIJN NIET BEVOEGD OM DAAROP TE ANTWOORDEN EN IK WEET HET NIET.

  EN OPEENS ZIE JE OP FACEBOOK DAT AL DIE PERSONEN VAN VERSCHILLENDE DIENSTEN DIE MEKAAR ZOGEZEGD NIET KENNEN, ALLEMAAL MEKAARS VRIENDJES ZIJN!!!

  IK WEET EEN DING ZEKER, ZE HEBBEN ALLEMAAL EEN VOOR EEN AL BEWEZEN WELKE BENDE CRIMINELEN ZE ZIJN. HET FEIT DAT BRIEVEN AAN DE MINISTER EN ALLE ANDEREN DIE TEVEEL ZIJN OM OP TE NOEMEN, ZELFS NIET BEANTWOORD WORDEN, ZEGT MEER DAN GENOEG.

  HET FEIT DAT MEN HET ONMOGELIJK MAAKT OM IEMAND VAN PSD PERSOONLIJK TE SPREKEN, HET FEIT DAT DE DIRECTIE WEIGERT OM EEN PERSOONLIJK ONDERHOUD TE HEBBEN MET EEN FAMILIELID, MET DE MEDEDELING DAT ZE MET DERDEN NIET SPREKEN, EN IK KAN ZO BLIJVEN DOORGAAN, IS HET MOOISTE BEWIJS DAT ZE ONMENSELIJK VEEL WEG TE STEKEN HEBBEN, GEEN CONFRONTATIE AANDURVEN.

  DE DAG ZAL KOMEN DAT ZE DOOR DE MAND ZULLEN VALLEN, BEETJE BIJ BEETJE ZULLEN ZE TEGEN DE MUUR GEZET WORDEN.

  ZOALS DIE ZIEKE BENDE MENSEN HET LEVEN VAN ZOVELEN KAPOT MAAKT, KAN DIT NOOIT BLIJVEN DUREN.

  IK, WIJ ZULLEN DIT NOOIT OPGEVEN, ER MOETEN EN ER ZULLEN KOPPEN VALLEN.

  WIE AAN ZO’N PRAKTIJKEN MEEDOET LOOPT VROEG OF LAAT TEGEN DE MUUR.

  EN DAT IS EEN BELOFTE

  Comment by L. Opstaele — January 17, 2010 @ 9:04 pm | Reply

 2. Reactie vanuit Nederland:

  “Laten we hopen dat Marcel dan in het medisch centrum van St. Gillis komt en niet op die kamertjes waar gedetineerden met zijn vieren in een cel zitten en het tafeltje als schot moeten gebruiken tussen de wc emmer en de anderen voor privacy.

  Ah, ook nog eens een staking.

  Wat ik ECHT niet kan begrijpen is dat de rechter er zo makkelijk over doet dat die rapporten nooit klaar zijn, daar dat een gewoonte blijkt in Belgie.
  Als ik een rechter van de strafuitvoeringsrechtbank was, zou ik flink wat schoppen onder de PSD psychologen-konten geven.
  Het interesseert de rechters blijkbaar geen moer, of… er zit iemand achter de PSD en de rechter die hen op de rem zetten.
  We weten nu wel dat ze Marcel gewoon niet uit de gevangenis willen hebben, daar ze hem er met vele leugens en manoeuvres in hebben gekregen om hem zijn mond te snoeren.
  Er zitten te veel mensen in het Zandvoort dossier die er te veel belang bij hebben om niet ontdekt te worden via foto’s of video’s waarop ze kinderen aan het verkrachten of aan het folteren zijn.
  Het is een uiterst smerige boel. In Nederland idem.”

  Comment by kruitvat — January 18, 2010 @ 7:44 pm | Reply

 3. Gevangenis Sint-Gillis: Michel Nihoul had er geen problemen

  Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven wilden vandaag hun verenigingslid Marcel Vervloesem in de gevangenis van Sint-Gillis gaan bezoeken maar die blijkt voor de zoveelste keer het slachtoffer te zijn geworden van een volledige isolatie waarbij hij geen bezoek mag ontvangen, niet mag telefoneren, geen brieven kan ontvangen enz.

  De Morkhoven-bestuursleden mochten de gevangenis van Sint-Gillis niet binnen omdat zij zogezegd geen bewijs van ‘goed gedrag en zeden bij zich hadden’ terwijl dit niet vereist is en Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, op het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout tegenover de Turnhoutse gevangenisdirecteur-attaché Erik Geudens vorige week nog opmerkte dat hij niet zo agressief moest doen aangaande het verzoek om penitentiair verlof te Brussel, gezien noch Prinses Jacqueline de Croÿ, noch Jan Boeykens een strafblad hebben.

  Eric Geudens die van justitieminister Stefaan De Clerck bijzondere volmachten heeft gekregen, is vermoedelijk ook verantwoordelijk voor de transferts van de zwaar zieke Marcel Vervloesem naar de gevangenissen van Sint-Gillis en Hasselt.
  Voor ernstig zieke gevangenen is er een dagtransfert voorzien waarbij de gevangene in kwestie, reeds dezelfde dag weerkeert naar de gevangenis waar hij vandaan komt.

  Eric Geudens speelt ook geneesheer in de gevangenis van Turnhout. Vorig jaar nog zei hij dat er ‘niets aan de hand was’ toen Marcel Vervloesem dringend medische verzorging nodig had. Het resultaat hiervan was dat Marcel Vervloesem met spoed in het ziekenhuis van Turnhout diende opgenomen te worden en daar drie dagen lang aan een hartmachine lag.

  Gevangenisdirecteuren-attachés zoals Eric Geudens en werknemers van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, die rand-criminele of criminele feiten begaan, worden door De Clerck die niets om de rechten van de gevangenen geeft, bijzonder op prijs gesteld…

  Wat de gevangenis van Sint-Gillis betreft: Wie goede politieke vrienden heeft in het Brusselse (zoals bepaalde ministers bijvoorbeeld), zal nooit problemen hebben met bezoek en wordt nog voor de helft van het uitzitten van zijn straf, weer in vrijheid gesteld.

  —————

  Michel Nihoul heeft gevangenis Sint-Gillis verlaten

  28/04/’06 – Michel Nihoul heeft vrijdag omstreeks 10 uur via een zijpoort de gevangenis van Sint-Gillis bij Brussel verlaten. Dat heeft een journalist van het persagentschap Belga vastgesteld. Nihoul werd veroordeeld tot vijf jaar cel in het bestek van het proces-Dutroux in 2004.
  Nihoul verliet de gevangenis, waar hij opgesloten had gezeten, langs een zijpoort. Hij had een pak aan en stapte in een auto. Hij legde geen verklaringen af.
  Op 18 april jongstleden ging de commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling akkoord met zijn verzoek om vrijgelaten te worden.
  Op 22 juni 2004 werd Michel Nihoul door het assisenhof in Aarlen veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij werd schuldig bevonden aan deelname aan een bende betrokken bij drugstrafiek, autohandel, handel in identiteitsdocumenten of mensenhandel. Hij werd evenwel vrijgesproken van de feiten die verband houden met de kinderontvoeringen.

  De 65-jarige omstreden figuur uit de zaak-Dutroux is van plan een tweede boek te schrijven, zo zei hij even later aan Belga, “om de volledige waarheid aan het licht te brengen”. Hij wil ook bepaalde personen van wie hij vindt dat ze hem belasterd hebben, onder anderen ex-minister van Justitie Marc Verwilghen, voor de rechter dagen. Enkele uren nadat hij uit de gevangenis van Sint-Gillis werd vrijgelaten, zei Nihoul dat hij van plan is om naar Zeebrugge terug te keren, “morgen of overmorgen”, om er opnieuw met zijn vriendin te gaan samenleven. Hij heeft grootse plannen.
  “Ik ben van plan om een proces aan te spannen tegen alle mensen die me hebben aangevallen in de loop van het onderzoek”, zegt hij, “Verwilghen en enkele journalisten die stommiteiten begaan hebben”. “Indien de zaken op strafgebied verjaard zijn, dan zal ik het op burgerlijk gebied doen”, zegt Nihoul. Hij is ook klaar om iedereen te vervolgen die in de toekomst “valse verklaringen” zou afleggen.
  Nihoul wil ook een tweede boek schrijven. “En dat zal pijn doen”, zegt hij. “Ik zal over de hele zaak spreken, met alle manipulaties. Ik zal over al diegenen praten die hun carrière op deze affaire hebben gebouwd: de politici, de journalisten, de ouders (van de verdwenen en vermoorde kinderen nvdr.). Alles zal voor eens en altijd blootgelegd worden. De zaak SOS Sahel, waarvoor ik ben veroordeeld maar waarvoor ik onschuldig ben. Ik heb daar documenten over en ik zal het bewijzen. Hetzelfde geldt voor de xtc-handel waarvoor ik in Aarlen veroordeeld werd”, besluit Nihoul. Enkele jaren geleden bracht Nihoul al een autobiografie uit, met als eerste zinnen “ik zweer de gehele waarheid te vertellen, niets dan de waarheid”.

  http://www.gva.be/Archief/guid/michel-nihoul-heeft-gevangenis-sint-gillis-verlaten.aspx?artikel=6ad12fae-392f-4c85-bcf7-4d6a972e8552

  Comment by kruitvat — January 31, 2010 @ 2:05 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: