Gevangenissen

January 18, 2010

psycho-sociale dienst: gevangenis Brugge


Van: liesbeth_opstaele@hotmail.com
Verzonden: maandag 28 december 2009
Aan: Ann De Caluwe
CC: Jan Boeykens morkhoven

Geachte mevrouw De Caluwe

Bedankt om mijn mail door te sturen naar Isabelle.

Jammer genoeg heb ik tot op heden geen enkele reaktie van haar ontvangen, ook Glenn heeft haar niet meer gezien.

Vandaag heeft hij enkel zijn rapportbriefje teruggekregen met daarop:” psd en JWW zijn niet meer beschikbaar tot 4/01/10″.

Daar staat hij dan weer met hun loze beloftes. Het verslag van de psycho-sociale dienst (psd), dat van Els doorgeschoven is geweest naar Joke, en dat ging afgewerkt zijn vorige donderdag, is zoals verwacht nog steeds niet klaar. Met als gevolg dat hij weer niks kan doen in het kader van zijn reclasseringsplan, dat in orde moet zijn tegen 17/02/10.

Wat moet ik in godsnaam doen om ergens iemand te vinden die de ernst van de zaak inziet en die beseft dat de tijd dringt!

Waarom worden mijn mails niet beantwoord? Het zijn toch de mensen van Justitieel Welzijnswerk (JWW) en CAW die zorgen voor het geven van informatie en antwoorden op vragen van mensen zoals Glenn en ik??

Nergens, maar dan ook nergens lijkt er iemand bereid te zijn ook maar iets te doen aan deze situatie, wat ik heel erg vind aangezien daardoor gans ons leven door beïnvloed wordt.

Als dit zo blijft verder gaan, dan krijgt Glenn er in februari meteen 10 maanden detentie bij, kunnen jullie je ook maar een beetje inbeelden welke gevolgen dit zal meebrengen voor ons??

Mag ik erop aandringen dat mijn vragen behandeld worden en ik tenminste een deftig en duidelijk antwoord krijg van jullie diensten?

Ik dank U bij voorbaat,

L. Opstaele

Advertisements

2 Comments »

 1. De Belgische Staat (en de Belgische Minister van Justitie) zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van een onmenselijke behandeling en de opsluiting van mensen die zwaar ziek zijn…

  —-

  Staatsaansprakelijkheid

  In een lezing die onlangs plaats vond had Dr. Ignace Claeys, Doctor-assistent vakgroep Burgerlijk recht Universiteit Gent en advocaat aan de balie te Brussel, het over de concretisering van het foutcriterium ten aanzien van de overheid (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) en specifiek of die concretisering verschilt naargelang het aangesproken overheidsorgaan.

  In het bijzonder ging het hierbij om de vraag in welke mate de strijdigheid van een bestuurshandeling of een wetgevende handeling met een hogere rechtsnorm op zich, een fout impliceert.

  Daarbij werd nagegaan welke invloed uitgaat van arresten van onder meer de Raad van State, het Arbitragehof en het Hof van Justitie op het aansprakelijkheidsrecht (en op de aansprakelijkheidsvordering).

  Comment by Jan Boeykens — January 20, 2010 @ 12:35 am | Reply

 2. els.henrard@justfgov.be (psd Brugge): onbereikbaar…

  From: postmaster@mail.hotmail.com
  To: L.O.
  Date: Mon, 25 Jan 2010
  Subject: Delivery Status Notification (Delay)

  This is an automatically generated Delivery Status Notification.

  THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.

  YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.

  Delivery to the following recipients has been delayed.

  els.henrard@justfgov.be

  Comment by kruitvat — January 25, 2010 @ 2:14 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: