Gevangenissen

January 23, 2010

De gevangenis van Brugge: Open Brief aan Minister De Clerck

De mooie woorden van justitieminister De Clerck kunnen niet verhullen dat er ernstige wanpraktijken bestaan binnen de Belgische gevangenissen…

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: psycho-sociale diensten van de gevangenis van Brugge

Gezien u zopas verklaarde dat ‘de goede werking van de strafinrichtingen een duidelijke prioriteit is van deze regering’, zend ik u in bijlage nogmaals informatie omtrent de problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Het betreft hier een schrijven van X in verband met de psycho-sociale dienst (psd) van de gevangenis van Brugge.

Een medewerker van de PSD te Brugge heeft blijkbaar de slechte gewoonte om bepaalde dossiers gedurende drie maanden ‘per ongeluk’ in de kast te laten liggen zodat het rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig klaar kan zijn en het dossier voor de strafuitvoeringsrechtbank geblokkeerd wordt.

Wanneer een zaak met zes maanden wordt uitgesteld, moet de gedetineerde nog eens vier maanden wachten vooraléér hij een nieuwe aanvraag kan indienen.

Het probleem is dat de gevangenisdirectie nalaat om inzake de obstructies van de psd in dergelijke dossiers, op te treden.

Het betreft hier een systeem van werken waartegen ook u als politieke verantwoordelijke niet optreedt.

In het dossier Vervloesem waarover ik u, sinds uw aantreden als minister informeer, gebeurde immers juist hetzelfde.

De psd van de gevangenis van Brugge liet het dossier maandenlang aanslepen en had meer dan 21 ‘intake-gesprekken’ met de heer Vervloesem zonder dat zij haar rapport wist af te maken.  Daardoor werd de zaak door de strafuitvoerigsrechtbank steeds uitgesteld en is er van een sociale begeleiding nog steeds geen sprake.

In het dossier Vervloesem verdwenen er, zoals ik u en uw kabinetsmedewerkers waaronder mevrouw Els Baart die het dossier opvolgt, herhaaldelijk maar tevergeefs mededeelde, zelfs medische stukken.

De psd zorgde er constant voor dat het dossier onvolledig bleef en gaf zelfs verkeerde gegevens uit het arrest van het hof van beroep van Antwerpen door aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het betreft hier dus geen ‘toeval’ maar het gaat hier eerder om criminele praktijken van uw justitiedienst waarop het strafrecht normaal gezien van toepassing is.

Mag ik u verzoeken om deze kwesties dringend te laten onderzoeken en de schuldigen in beide zaken te laten sanctioneren, zoniet uit hun functie te laten ontslaan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Een deel van deze post werd verwijderd omdat de persoon die getuigde over de werking van de PSD (Psycho Sociale Dienst van de Justitie) in de gevangenis van Brugge, door de autoriteiten blijkbaar onder druk werd gezet.

Advertisements

2 Comments »

 1. Wetten en KB’s waarin alles inzake de werking, de taken, hoe die moeten uitgevoerd worden etc, van de justitieassistentes, het maatschappelijk onderzoek enz enz. staat

  Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, uitstel en probatie

  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1&cn=1964062930&sql=dd+=+date%271964-6-29%27

  13 wijzigingen – overzicht (enkel de twee relevantie heb ik apart hieronder vermeld)
  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_l.pl?sql=arrexec+contains+%271964062930%27+and+la+=+%27n%27&cn=1964062930&rech=13&caller=arrexec&language=nl&numero=1&fromtab=wet&la=n&tri=dd+as+rank&cn_arrexec=1964062930&dt_arrexec=WET

  Relevant

  1 OKTOBER 2008. – Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van de overlegstructuren inzake de harmonisering van de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten toevertrouwd aan het directoraat-generaal Justitiehuizen van de FOD Justitie.

  Bron : JUSTITIE
  Publicatie : 17-10-2008
  Inwerkingtreding : 27-10-2008
  Dossiernummer : 2008-10-01/33
  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl

  7 JUNI 2000. – Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes inzake het gebruik van de maatschappelijke enquête en het beknopt voorlichtingsrapport in strafzaken.

  Bron : JUSTITIE
  Publicatie : 10-06-2000
  Inwerkingtreding : 10-06-2000
  Dossiernummer : 2000-06-07/30
  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl

  Comment by kruitvat — January 23, 2010 @ 7:37 pm | Reply

 2. Problemen met de psycho-sociale diensten – gevangenis Brugge – Open Brief aan Kamerlid Renaat Landuyt
  We waren verplicht om deze brief te verwijderen omdat de persoon die de brief opstelde, onder druk werd gezet.

  Comment by kruitvat — January 23, 2010 @ 11:22 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: