Gevangenissen

January 24, 2010

Justitieel welzijnswerk: zonder oog voor welzijn

Onafhankelijkheid

JWW garandeert een ‘vrije spreekruimte’ waar cliënten op verhaal kunnen komen.

JWW stelt zich onafhankelijk op t.a.v. andere maatschappelijke instanties of voorzieningen en voert geen rapportage en controletaken uit in opdracht van andere instanties.

JWW streeft naar een goede samenwerking met justitiële diensten vanuit een gelijkwaardige en onafhankelijke positie.

—–

Voorbeeld van het streven naar een goede samenwerking: Brief van 14/01/10 die onbeantwoord is gebleven. Waar blijft het JWW met hun bovenvermeld principe?? Is dit hun manier van streven naar een goede samenwerking met justitiële diensten? Nochtans is deze brief heel duidelijk wat betreft het ontbreken van enige samenwerking!

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk
Trajectbegeleider
Vlamingdam 36
8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD – verslag G. H.

Van mevrouw L. O. vernam ik dat er problemen zijn met de PSD die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.

Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg mevrouw O. een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer H. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.

Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer H. ‘pas eind november’ werd gedaan.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer H. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer H. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Advertisements

4 Comments »

 1. Justitie werkt ook op zondag – Verdwenen verslag plotseling weergevonden

  Het verslag van de justitieassistente dat door Els Henrard van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge op vrijdag 22.1.2010 in bovenvernoemd dossier als zijnde ‘verdwenen’ werd opgegeven, is plotseling ‘weergevonden’, wist Liesbeth O. ons vandaag te melden.

  Minister van justitie Stefaan De Clerck werd reeds herhaaldelijk in verband met de werking van de justitiediensten (PSD’s) in de gevangenis van Brugge en Turnhout aangeschreven maar vindt de situatie blijkbaar onvoldoende ernstig om op te treden…

  ——–

  van: liesbeth O.
  aan: Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven
  datum:24 januari 2010 19:53
  onderwerp: verslag weer tevoorschijn…

  Nog eens Glenn gehoord:

  Het verslag is opeens weer terecht.

  Vrijdag kreeg hij van Els te horen dat het verdwenen was, zaterdag zei hij het tegen mij, en vandaag blijkt het weer terecht te zijn…

  En dit alles tijdens het weekend??

  Ook weer vers nieuws van Thomas Soete (de NIET advocaat van Glenn…) komt zopas van Glenn te vertellen dat hij op 17/02 direct zal pleiten voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.
  Glen’s VI datum is al voorbij, dus is dit mogelijk.
  Wel erbij vermelden dat het met een lange waslijst aan voorwaarden zal zijn…

  Zal dus mogen mailen naar iedereen dat het verslag als bij wonder weer boven water is gekomen…

  Pff, nu nog massa’s afprinten en opsturen naar Glenn,

  groetjes

  Lies O.

  Comment by kruitvat — January 24, 2010 @ 7:54 pm | Reply

 2. Justitieel Welzijnswerk: weerlegging van hun principes aan de hand van persoonlijke ervaringen

  JWW baseert haar werking op één van de volgende principes:

  Inclusiviteit

  ‘JWW staat voor een inclusieve benadering t.a.v. gedetineerden en hun sociale omgeving: JWW wil de bestaande overheden, maatschappelijke sectoren en voorzieningen appelleren op hun verantwoordelijkheid t.a.v. justitiecliënten. In de plaats van een apart uitgebouwd, categoriaal circuit pleit JWW voor een betere toegankelijkheid van het reguliere hulp- en dienstverleningsaanbod voor justitiecliënten.’

  ———————-

  IN DE PRAKTIJK

  Antwoord van Sofie Pollet, Prisma Beernem.

  Mijn mail naar haar ging over het feit dat PSD al maanden weigerde om het verslag op te maken over G., inzake zijn begeleiding die hij wil volgen bij Prisma.

  Daar Prisma zonder dit verslag geen intake gesprekken mag afnemen, vraag ik mevr Pollet of zij PSD wil aanspreken ivm het verslag (wetende dat mevr Pollet drie dagen per week in het PCB werkzaam is en tevens persoonlijk bevriend is met Els Henrard, het PSD lid dat het verslag weigert op te maken)

  Het absurde van haar antwoord is dat ze mij erop wijst dat ze het psd verslag nodig hebben voor de intake gesprekken… alsof ik daar niet van op de hoogte ben! Vandaar ook de reden van mijn schrijven naar haar, net om het probleem van het verslag aan te kaarten!

  Geachte mevrouw,

  We hebben uw mail aandachtig gelezen. PATEND werkt onafhankelijk tegenover de diensten van Justitie. Dit betekent dat wij geen tussenkomsten kunnen doen betreffende uw vraag naar PSD toe. Voor onze intake hebben wij echter het PSD-dossier met de resultaten van het diagnostisch onderzoek nodig.

  (En als afsluiter opnieuw dezelfde standaard afwimpelzin, identiek aan die van JWW)

  Wanneer u zelf ondersteuning nodig hebt, kan u eventueel terecht bij de Buitendienst van Justitieel Welzijnswerk, Refugestraat 1, 8200 Brugge, 050/31.01.07. Deze mensen houden soms permanentie in de wachtzaal van
  het bezoek, maar zijn ook telefonisch bereikbaar om een afspraak te maken in hun burelen.

  Met vriendelijke groeten,

  Sofie Pollet

  ———————-

  MIJN VRAAG

  Waar blijft JWW met haar principe: de verschillende diensten wijzen op hun verantwoordelijkheid tav justitiecliënten?? Nochtans zijn deze drie dames persoonlijk bevriend met elkaar.

  Comment by kruitvat — January 24, 2010 @ 9:38 pm | Reply

 3. Justitieel Welzijnswerk: weerlegging van hun principes aan de hand van persoonlijke ervaringen

  JWW baseert haar werking ook op één van de volgende principes:

  Integraliteit

  ‘JWW benadert de cliënt en diens vragen en noden vanuit een integrale kijk: JWW heeft oog voor de verschillende sociale rollen die iemand inneemt, voor verschillende levensdomeinen en voor de onderlinge verwevenheid van vragen en problemen die zich manifesteren op verschillende terreinen.’

  ———–

  Hierbij een voorbeeld van hoe JWW vragen en problemen “benadert” – mail van 29/12/09

  Beste,

  Via de diensten van ons algemeen onthaal werd ik gevraagd Uw vraag tot het verkrijgen van het email adres van de PSD leden te beantwoorden.

  Echter deze email adressen mogen niet vrij verspreid en doorgegeven worden.
  Bij deze kan ik U enkel melden dat telefonisch of schriftelijk contact wel mogelijk is. Gezien de verlofperiode zijn beide PSD leden die werkzaam zijn in het dossier van uw partner niet aanwezig.
  Het PSd lid die permanentie verricht zal U wellicht geen verdere informatie kunnen bezorgen gezien zij dit dossier niet kent.
  U kan zich ook wenden tot de buitendienst van JWW. Deze mensen bieden hulp aan de directe sociale omgeving van de gedetineerden, daar kan U een plaats vinden om uw verhaal te doen en een antwoord te verkrijgen op uw hulpvragen. U kan hen bereiken op het telefoonnummer 050/31.01.07. Echter ook met de verlofperiode zal dit waarschijnlijk pas mogelijk zijn vanaf 04/01/2010.

  Met vriendelijke groeten

  Nele Verlinde

  Trajectbegeleider

  Afdeling Justitieel Welzijnswerk • team trajectbegeleiding • Vlamingdam 36 • 8000 Brugge • tel: 050 44 57 33 • nele.verlinde@cawdepoort.be

  —————–

  Samenvatting: er mag niets, er kan niks, niemand aanwezig, en tot slot doorverwijzing naar een dienst waar men mij al heeft toegegeven dat ze niets meer kunnen doen…

  Comment by kruitvat — January 24, 2010 @ 9:46 pm | Reply

 4. De Belgische Staatsveiligheid zette ons onder druk om zowel de naam als de initialen van de justitebeambte in onderstaande mail te verwijderen. Deze zaak werd, bij ons weten, ook nooit door de Justitie onderzocht. We veranderden de naam en de initialen van de justitiebeambte in ‘Mevrouw Staatsveiligheid’…
  —–
  Geachte Mevrouw Staatsveiligheid,

  Op mijn laatste mail (hieronder toegevoegd), waar ik U beleefd en vriendelijk vroeg om een kopie van het verslag van de maatschappelijke enquête over te maken aan of G, of zijn advocaten, of mij, en dit door het feit dat het verslag al twee keer “toevallig spoorloos verdwenen” bleek te zijn uit het dossier van G.

  Dan opeens kwam het weer boven water, maakte men hem wijs (men = E, iemand uit uw vriendenkring als ik mij niet vergis en tevens de persoon die het verslag verloor, terugvond, weer verloor etc, dat het verslag in zijn dossier zat.

  Mijn mail en mijn vraag hebt U nooit beantwoordt. Ik heb een zoveelste onderhoud gehad met K van JWW buitendienst, die stomverbaasd was over het feit dat G geen afschrift had gehad van uw verslag, nog meer over het feit dat IK geen afschrift had gehad, dat ik U daarover had gemaild, een afschrift had gevraagd voor de advokaten, of G, om het even, kwestie dat iemand toch een afschrift in handen had buiten het PSD, en van U geen enkele reactie had ontvangen.

  Ik heb U, na het onderhoud met K, dan zelf opgebeld. U weigerde om mij een afschrift te bezorgen, tja, ik heb er nochtans recht op, maar uw was misnoegd over het feit dat uw naam op internet stond, gelinkt aan de problemen met psd… Op geen enkele manier bleek het mogelijk te zijn om een afschrift te laten geworden aan iemand anders dan het psd…

  Ik wilde enkel zorgen dat IEMAND, was het nu G, of zijn advocaat, een afschrift van uw verslag in hun bezit had. Waarom? Omdat tenminste één betrouwbaar persoon dat in handen ging hebben MOCHT uw verslag voor de DERDE KEER spoorloos verdwenen te zijn…

  Wel mevrouw Staatsveiligheid, mijn mededeling van vandaag is dat uw verslag, waarvan NIEMAND een afschrift mocht krijgen, dat al meer verloren en verdwenen is geweest dan te zitten waar het moet zitten, nl in het dossier van G, VANAVOND NIET TE VINDEN WAS IN ZIJN DOSSIER!!!

  Morgen is het personeelscollege mevrouw Staatsveiligheid, de advocaat van G heeft het dossier ingekeken, EN VASTGESTELD TOT ZIJN GROTE VERONTWAARDIGING DAT UW VERSLAG VOOR DE ZOVEELSTE KEER VERDWENEN IS!!!

  HAD u gedaan wat ik U vroeg, dan hadden we nu geen probleem! Waarom U dit steeds hebt geweigerd, daar heb ik mijn bedenkingen over. Waarom uw collega/vriendin, E, van G zijn dossier werd gehaald, dat zal U ongetwijfeld zelf wel weten zonder dat ik dit hoef uit te leggen. Men zou haast beginnen denken dat beide zaken gelinkt zijn met mekaar? Het is maar een bedenking natuurlijk…

  Morgen zal in ieder geval heel wat nog ongekende zaken aan het licht brengen. Al mijn mails naar alle diensten die ik heb geschreven, heeft de advocaat doorgenomen. Hij weet dus perfect wie ik wanneer heb aangeschreven, waarover en op welke manier ik (voor zover men reageerde) reactie kreeg.

  Antwoorden heb ik nooit gekregen, wel keer op keer dezelfde inhoudloze mededeling dat hun dienst niets kon doen, dat een andere dienst moest gecontacteerd worden, die dan op zijn beurt weer met hetzelfde verhaal afkwam, maw, ik werd enkel doorverwezen naar hier of daar, MOCHT IK ZELF HULP NODIG HEBBEN…Dat ik de mensen van JWW al meer dan twee jaar persoonlijk ken, dat K ondertussen wel weet dat ik heel goed weet wat ik doe en waarom ik het doe, en mijn vragen nooit ongegrond zijn, wisten jullie natuurlijk niet.

  Maar goed, wat ik van in het begin al voorspelde, is dus effectief zo uitgedraaid.

  U hebt inderdaad uw verslag de dag na de enquête doorgefaxt naar de griffie, wat ik altijd zeer knap vond van U. Jammer dat U die kleine moeite niet hebt willen doen wat betreft dat afschrift van uw verslag…

  Ik laat u gelijk weten dat ik deze mail doorstuur naar de advocaten van G.

  Hoogachtend

  L.O.

  Comment by L.O. — February 25, 2010 @ 4:10 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: