Gevangenissen

January 30, 2010

Gevangenis Sint-Gillis: aktievoerder wordt geisoleerd

Actievoerder Marcel Vervloesem geisoleerd in de gevangenis van Sint-Gillis

Brussel, 30 januari 2010

De Belgische Koning ondersteunt kindermisbruikers, zoveel is zeker.

In 1998 ontving hij 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Die werden door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (Vlaamse christendemocraten) ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt.

In 2008, voordat Marcel Vervloesem na een jarenlange mediacampagne werd opgesloten, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de kinderporno-cd-roms spoorloos verdwenen waren.

De Werkgroep schreef hierover naar Van Parys die als zogezegde justitiespecialist in de Commissie Justitie van de Senaat zetelt.
Van Parys antwoordde dat er een ‘onderzoek liep’.
De Werkgroep Morkhoven vroeg aan Van Parys welk ‘onderzoek’ hij bedoelde maar Van Parys reageerde niet meer.

De Werkgroep schreef ook naar de Koning en zei dat de kinderporno-cd-roms die hij ‘voor onderzoek’ had laten overmaken, verdwenen waren.

Pas na zes maanden kreeg de Werkgroep een nietszeggend antwoordje van het Koninklijk Paleis waarbij men zei dat ‘men de brief ontvangen had’.
En daarmee bleek de zaak te zijn afgehandeld.

De bijna 90.000 kinderen op de kinderporno-cd-roms werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers werden nooit opgespoord en vervolgd.

De zwaar zieke Marcel Vervloesem die voor een totaal van 50 dagen geisoleerd werd en 591 uren aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen en medische toestellen werd vastgeketend, is momenteel opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis alwaar hij totaal geisoleerd wordt.

Hij mag geen enkel bezoek ontvangen, mag niemand telefoneren, kan niemand schrijven en kan geen brieven ontvangen.
Hij mag zijn cel niet verlaten. Zijn noodzakelijke bewegingstherapie werd stopgezet. Er is geen eten voor diabetici voorzien.

Normaal gezien, had men hem (en rekening houdende met zijn gezondheidstoestand) met een dagtransfert naar Sint-Gllis moeten voeren zodat hij dezelfde dag nog, terug naar de gevangenis van Turnhout zou kunnen weerkeren.

Over een paar weken wordt hij op precies dezelfde manier naar de gevangenis van Hasselt gebracht terwijl hij met een simpele dagtransfert naar de strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen had kunnen gevoerd worden.

De situatie kan dodelijk zijn voor de aktivist die nog herstellende is van een week isoleercel in de gevangenis van Turnhout waarin hij met medeweten van minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse christendemocraten) werd opgesloten.

Het Koninklijk Paleis maakt zich blijkbaar ernstige zorgen inzake de groeiende internationale aandacht rond de kinderpornozaak Zandvoort en het planmatige uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem die, juist voor zijn gevangenschap, op eigen vraag door de Nederlandse justitie in de kinderpornozaak Zandvoort gehoord werd.
Vandaar dat De Clerck die sinds zijn aantreden als justitieminister, volledig op de hoogte is van dit dossier, Marcel Vervloesem nu waarschijnlijk de genadeslag moet geven.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

—————————–

Contact: Verzonden

Bedankt voor je mailtje!
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Tot mails!
—————————–

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie…

—————————–
kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

– Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
– Kinderpornonetwerk Zandvoort
– Kinderpornozaak Zandvoort
– Justitie Turnhout
– Open Brief Procureur-Generaal
– Zoé Genot cd-roms Zandvoort
– Droit Fondamental – (French, English, Italian)
– Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
– Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
– Vervloesem maart 1998 deel1
– Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
– Video’s: ultjecrumpie 1
– Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’

Advertisements

11 Comments »

 1. ‘Prison complet’ – de inmiddels ontslagen leraar Luc Vervaet gaf les in de gevangenis van Sint-Gillis…

  Overvolle gevangenissen, ondermaatse remedies

  Luk Vervaet hoopt dat er eindelijk eens iemand naar de noodkreten zal luisteren. Vervaet geeft al vijf jaar opleiding in de gevangenis van Sint-Gillis.

  Na de recente reportages van TV Oost-Vlaanderen over de gevangenis van Dendermonde en RTBF over Vorst, liet Canvas in Panorama met ‘Prison Complet’ van journalist Dirk Leestmans een nieuwe alarmkreet horen over de overbevolking in de Belgische gevangenissen. De klachten en de wanhoop spraken in de drie reportages dezelfde taal: ‘middeleeuws’ en ‘onmenselijk’. Luk Vervaet, lesgever in de gevangenis van Sint-Gillis, heeft erger gezien.

  Wie keek zag een omgeving van geweld, met geroep en getier, een vechtpartij per dag, opsluiting in naaktcellen voor wie onderling slaags raakt of een andere bedreigt. Het ging er allemaal nog beleefd aan toe. Wat we bijvoorbeeld nog niet zagen, waren de gewelddadige interventies van cipiers tegen gevangenen bij wie de stoppen doorslaan, iets wat kan eindigen met de dood, zoals gebeurde in Lantin in 2003 of in Vorst in 2006. Bijna iedere geïnterviewde directeur of gevangenisbewaker sprak zijn verwondering uit over het feit dat de boel nog niet ontploft was. Het zou diegenen die de wet Lejeune willen afschaffen (met zijn mogelijkheid om vrij te komen na een derde of na twee derden van de straf), moeten doen nadenken: voor mij is het immers die wet die de gemoederen (voorlopig) in bedwang houdt.

  Menselijke ellende
  Wie keek, zag geen bankiers of witteboordcriminelen op het scherm, maar een hoop menselijke ellende uit de volksklasse (met een oververtegenwoordiging van mensen van migrantenorigine en illegalen, van armen, ongeschoolden, rebellen, mentale zieken, van wie de meesten voor de maatschappij sociaal dood zijn verklaard).

  ‘Prison complet’ ging ook in op de redenen van de overbevolking, met als belangrijkste: de verlenging van de straffen. Men zou er kunnen aan toevoegen: de groei van de gevangenispopulatie die gelijk is opgegaan met de economische crisis (in 1973 waren er in België 5.000 gevangenen), het ontstellend hoge cijfer van mensen in voorlopige hechtenis, omdat wij nu eenmaal willen dat iedereen die aangehouden wordt ook onmiddellijk in de gevangenis verdwijnt, de achterstand van de strafuitvoeringsrechtbanken en het afschaffen van de gratieverlening.

  Samen met vele andere collega’s die werkzaam zijn in de gevangenissen en die vaak al jaren roepen in de woestijn kan ik alleen maar de journalisten, de gevangenisdirecties, de criminologe Kristel Beyens, het personeel en de gevangenen die de reportages mogelijk maakten en het aandurfden gefilmd te worden dankbaar zijn voor hun getuigenis. Misschien kan het helpen om de tolerantie in onze samenleving voor het onaanvaardbare en het onmenselijke voor een stuk te doorbreken. Misschien kan het helpen om de roep naar steeds meer en langere straffen wat te bedaren. Het is immers duidelijk dat er weinig zal veranderen zonder signaal of zonder ‘de stem’ van de publieke opinie.

  De centrale vraag die door de reportages wordt opgeworpen is natuurlijk: wat doe je aan de overbevolking?

  Op Kristel Beyens na was het antwoord eensluidend: we moeten naar een drastische vernieuwing en uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. Het Masterplan voor de gevangenissen 2008-2012 voorziet de creatie van 2.552 nieuwe plaatsen. De nieuwe minister van Justitie wil Sint-Gillis, Vorst, Berkendael, Dinant, Namen, Antwerpen en Merksplas sluiten en tegen 2015 zeven nieuwe gevangenissen bouwen. In plaats van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael zou er één penitentiair centrum komen op de site waar nu de NAVO is gevestigd. Over het realisme van zo’n plan zei minister De Clerck: “Als ik zeven bruggen kon bouwen als burgemeester, dan kan ik ook zeven gevangenissen bouwen als minister.” De vergelijking met de bruggen is goed gekozen. De geforceerde bouw van nieuwe gevangenissen en cellen wordt in deze tijden van crisis gezien als een economische piste voor tewerkstelling: het betekent volop werk voor de bouw, vast werk voor meer bewakers, gegarandeerde contracten voor de toeleveranciers.

  Maar een “oplossing voor de overbevolking en voor de onmenselijkheid van het gevangenissysteem” is het zeker niet.

  Ten eerste is er de vaststelling dat de explosie van de gevangenispopulatie geen Belgisch maar een Europees fenomeen is. Nemen we Nederland: tussen 1950 en 1975 stond het bekend om zijn bijzonder lage opsluitingsgraad, nu is de gevangenispopulatie er verviervoudigd! In Frankrijk werd in 2008 het recordcijfer van 63.838 gevangenen bereikt voor 50.807 plaatsen. In datzelfde jaar pleegden er 112 gedetineerden zelfmoord. In Griekenland zijn er 12.000 gevangenen voor 7.500 plaatsen. De helft van die 12.000 gevangenen ging er op 8 november in hongerstaking om te protesteren tegen de opsluitingsvoorwaarden en de strafuitvoeringsmodaliteiten.

  De gevangeniscapaciteit op het oude continent bleek onvoldoende bestand tegen het Amerikaanse model van massale en langdurige opsluiting (zeven miljoen gevangenen in de gevangenis of voorwaardelijk vrij), dat sinds een twintigtal jaar oprukt in Europa. De huidige plannen voor uitbreiding van de gevangeniscapaciteit voor volwassenen, van jeugdgevangenissen voor jongeren en van gesloten centra voor asielzoekers is een voortzetting van die Amerikaanse weg. Net als in Amerika geldt de regel: zodra de gevangenissen open zijn, zullen ze ook vol zitten, zonder daarom voor een veiliger maatschappij te zorgen.

  Ten tweede is het argument dat moderne gevangenissen ‘menselijker’ zijn dan de oude er geen. Na de uitzending op Canvas zapte ik naar National Geographic voor een uitzending onder de titel America’s hardest prisons. Daar, in de Amerikaanse ‘supermax prisons’, geen overbevolking maar een bijna medisch cleane cel per persoon. Een oord waar men als gedetineerde even, zo niet meer, waanzinnig wordt, maar dan van de eenzaamheid, de permanente elektronische monitoring en fouillering, de dubbele stalen deuren, de wandeling in totale afzondering. Het zou goed zijn mochten de journalisten na het thema van de overbevolking doorgaan op hun elan en reportages maken over de moderne gevangenissen. Men hoeft er maar het laatste boek van aalmoezenier Philippe Landenne op na te lezen, Peines en prison: l’addition cachée, over de supermoderne gevangenis van Andenne om ook in België de horror van dat soort gevangenissen te begrijpen.

  De overbevolking biedt precies de kans om te kiezen voor een andere weg.

  Psychiatrische annexen
  Ten eerste zou men kunnen beginnen met gevangenen vrij te laten: de oude mensen, de gehandicapten, zieken en vrouwen die in de gevangenis zitten en geen enkel maatschappelijk gevaar vormen. Men zou de psychiatrische annexen kunnen sluiten en de patiënten overbrengen naar echte medische instellingen, waar ze de zorgen krijgen die ze nodig hebben. Men zou de delinquentie die verbonden is aan drugsgebruik kunnen behandelen in gespecialiseerde drugscentra.

  Ten tweede: in plaats van in gevangenissen te investeren moeten we kiezen voor maatschappelijk investeren in scholing, werk, woonst, medische zorg en preventie.

  Ten derde: door de gevangenis radicaal naar de achtergrond te duwen in het strafbeleid en alleen te bestemmen voor een minderheid van gevaarlijke criminelen. Voor alle anderen moet er werk gemaakt worden van alternatieven door strafvervangende projecten op te zetten. De bekwame mensen en de alternatieve projecten zijn er, alleen krijgen ze geen of onvoldoende steun van de overheid.

  Het zijn menselijke maatregelen die zouden beletten dat België nogmaals veroordeeld zal worden door Europa wegens onmenselijke behandeling van zijn gevangenen. Maar het is ook de enige weg om echt de spiraal van de delinquentie te doorbreken. Wie ‘Prison Complet’ zag, begrijpt hoe de huidige gevangenis alleen maar meer en ergere delinquentie produceert.

  25/02/09

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/721526/2009/02/25/Overvolle-gevangenissen-ondermaatse-remedies.dhtml

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 5:30 pm | Reply

 2. Leraar Luk Vervaet ontslagen als werknemer in de gevangenis van Sint-Gillis – ‘Veiligheid van de staat, de openbare orde en de nationale defensie’ – geen inzage in het dossier

  5 november 2009

  Rechter geeft gevangenisleraar ongelijk

  Brussel – Leraar Luk Vervaet gaf tot augustus Nederlandse les in de gevangenis van Sint-Gillis. Toen werd hij op staande voet ontslagen. Waarom werd er niet bij verteld en dat is volgens de rechter ook niet nodig. Vervaet zet zijn strijd voor inzage in zijn ontslagdossier voort.

  Vervaet gaf al vijf jaar Nederlands aan gevangenen in de gevangenis van Sint-Gillis. In augustus werd hij zonder reden ontslagen. Een uitleg daarvoor heeft hij nooit gekregen. Hij kreeg alleen te horen dat het om veiligheidsredenen ging.

  Niet voldoende als uitleg, vond Vervaet. Hij stapte naar de rechter en dagvaardde de Belgische Staat om inzicht te krijgen in zijn dossier. De eerste drie pagina’s van dat dossier blijven immers afgesloten voor Vervaet en voor zijn advocaat.

  Eind vorige week gaf de Brusselse rechtbank van eerste aanleg Vervaet ongelijk. “Op die eerste drie pagina’s gaat het over redenen die de veiligheid van de staat, de openbare orde en de nationale defensie betreffen,” aldus Vervaet. Om die drie redenen is een uitleg voor het ontslag niet nodig, aldus de rechtbank.

  Kritiek
  Vervaet liet zich als leraar regelmatig kritisch uit over het gevangeniswezen. Hij nam het meermaals op voor de gedetineerden en klaagde de wantoestanden in de gevangenissen aan. Hij nam ook de anti-terrorismewet onder vuur en bezocht tot vier maal toe de Tunesische terrorist Nizar Trabelsi.

  Volgens Vervaet heeft zijn ontslag met zijn kritiek en mening te maken. “Als het om een crimineel feit ging, hadden ze dat wel gezegd. En ik heb mijn werk altijd correct gedaan.”

  De leraar Nederlands is niet alleen in Sint-Gillis niet langer welkom. Ook in de andere Belgische gevangenissen mag hij geen Nederlands meer geven aan gedetineerden. De vzw Adeppi – waar Vervaet voor werkte – had dan ook geen andere keuze dan hem te ontslaan.

  Toch geeft Vervaet de strijd niet op. “Ik ben vastbesloten om inzage te krijgen in mijn dossier.” Hij overlegt nu met zijn advocate welke juridische stappen hij nog kan ondernemen.

  http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsnieuws/leraar-nederlands-mag-geen-les-meer-geven-in-gevangenis

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 5:43 pm | Reply

 3. Koning Albert: Kinderporno-cd-roms ? Ik weet van niets…

  In 1998 maakte het parket van Turnhout materialen en gegevens aan de Officier van Justitie en de Rechter-Commissaris van Haarlem (Nederland) over om Marcel Vervloesem gerechtelijk te laten vervolgen voor het overhandigen van het kinderpornografisch materiaal Zandvoort.

  Op 7 oktober 1998 besliste de Nederlandse Justitie dat er ‘geen reden’ was om Marcel Vervloesem gerechtelijk te vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’.

  Vervloesem werd vervolgens door de Nederlandse Justitie buiten vervolging gesteld.

  Op 19 december 1998 gaf de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) het bevel tot teruggave van het door het parket van Turnhout in beslag genomen Internet-adressen en de briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven.

  Omdat de Nederlandse Justitie besloten had om Marcel Vervloesem niet te vervolgen, vroeg de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs bij het gerecht van Haarlem al de stukken op die Turnhout eerder aan de diensten te Haarlem had overgemaakt om deze nadien te gebruiken om Marcel Vervloesem voor de zaak waarvoor hij in Nederland buiten vervolging was gesteld, te vervolgen en te veroordelen.

  ——–

  Ook de kinderpornocederoms dewelke de Werkgroep Morkhoven in april 1999 aan de Belgische Koning overmaakte, werden nooit onderzocht.

  De perswoordvoerder van de Koning, de heer Van Rooij, liet op 13 april 1999 via de kranten weten dat de Koning de cd-roms ontvangen had maar dat hij de reactie van de Koning ‘niet openbaar kon maken’. Het Belgische Koningshuis ontbood de toenmalige minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) vervolgens op haar kabinet alwaar de cd-roms voor verdere behandeling aan de minister werden overgedragen.

  Van Parys gaf aan Procureur-Generaal Kristine Dekkers de opdracht om de zaak te onderzoeken en de gegevens bij de Werkgroep Morkhoven te laten ophalen.Op dinsdagnamiddag 13 april 1999 bood commissaris G. Lichtenstein van de gerechtelijke politie te Antwerpen zich bij Marcel Vervloesem in Morkhoven aan.Justitieminister Van Parys bevestigde op hetzelfde moment aan de media dat hij op 11 april 1999 van de vzw Werkgroep Morkhoven reeds een aangetekende brief had ontvangen met het verzoek om het voornoemde kinderpornomateriaal op haar secretariaat te komen halen.

  Begin mei 1999 kreeg de gerechtelijke politie van Antwerpen opdracht om een onderzoek te voeren omtrent de ‘Internet-adressen alwaar de pornografische beelden die op de cd-roms voorkomen, vandaan komen’.

  Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven konden op het verzoek van de gerechtelijke politie van 3 mei 1999 niet ingaan omdat het parket van Turnhout hen had laten weten tot een gerechtelijke vervolging tegen hen te zullen overgaan inzake de vroegere overhandiging van de kinderpornocederoms Zandvoort aan het gerecht van Turnhout.

  Op 15 juli 1999 besliste het parket van Antwerpen om het dossier over te dragen aan de Procureur-Generaal op het Hof van Beroep te Antwerpen.
  Sindsdien is er met de cd-roms en de opdracht van de Belgische Koning en Justitieminister Tony Van Parys niets gebeurd.

  ——–

  Begin januari 2000 verzocht het Europees Parlement het gerecht te Brussel om de leden van de Werkgroep Morkhoven te verhoren en onderzoek te voeren naar de cd-roms met kinderporno dewelke aan haar diensten waren overgemaakt.

  Op 18 januari 2000 vroeg de heer Koen De Proost van de gerechtelijke politie van Turnhout aan Marcel Vervloesem of het mogelijk was om duplicaten te bekomen van de gegevens, de Internet-adressen en de kinderporno die dienstig moesten zijn voor het onderzoek.

  De Werkgroep Morkhoven reageerde positief op dit verzoek maar kreeg daags nadien en nog alvorens zij de gevraagde stukken kon overmaken, opnieuw een brief van het parket te Turnhout waarin voor de zoveelste maal werd medegedeeld dat zij een gerechtelijke vervolging tegen de Werkgroep Morkhoven wegens de vroegere overhandiging van het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort zou instellen.

  Om deze reden kon de Werkgroep Morkhoven ook aan het verzoek van het Europees Parlement geen gevolg geven waardoor ook dit onderzoek volledig geblokkeerd werd.

  ——–

  Op 6 oktober 2000 vroeg de gerechtelijke politie van Hasselt in opdracht van Procureur Rubens aan de vzw Werkgroep Morkhoven of zij haar materiaal aan hun diensten ter beschikking wilde stellen voor een onderzoek.

  Ook hier kon de vzw Werkgroep Morkhoven het materiaal niet overhandigen gelet op de vervolgingen van het parket te Turnhout.

  Heel wat diensten van de Belgische en buitenlandse justitie waren met de handelswijze van het parket te Turnhout niet akkoord.

  ——–

  Op 6 maart 2001 overhandigde de Werkgroep Morkhoven op verzoek van het parket van Neufchâteau een uitvoerig dossier kinderporno aan Procureur Bourlet die bekend is vanwege zijn onderzoek in de zaak Dutroux.

  Op 9 april 2001 schreef Procureur Bourlet in zijn brief aan de Procureur des Konings te Turnhout dat het ‘geenszins zijn bedoeling is om Marcel Vervloesem voor de afgifte van het kinderpornomateriaal te vervolgen’.

  Ondanks deze belofte besliste het parket van Turnhout om Marcel Vervloesem toch te vervolgen en te veroordelen voor deze overdracht.

  ——–

  Op 5 februari 2002 besloot de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken om Marcel Vervloesem over kinderpornonetwerken en de criminaliteit op het Internet te horen.

  Zodra dit nieuws bekend was, werd senator Jeanine Leduc (VLD) door een journalist gecontacteerd die haar attent maakte op het feit dat er tegen Vervloesem een gerechtelijk onderzoek liep wegens het ‘in het bezit hebben van kinderporno’.

  Op 4 februari 2002 had het parket van Turnhout nog snel een brief gezonden aan Marcel Vervloesem met de mededeling dat hij in beschuldiging gesteld werd.

  Op die wijze werd vermeden dat Vervloesem voor de Senaat over de wantoestanden in het gerechtelijk onderzoek naar kinderporno te Turnhout te komen spreken.

  ——–

  Op 27 januari 2003 behandelde de Verenigde Naties de kwestie van de kinderpornozaak Zandvoort en gaf de opdracht dat het kinderpornomateriaal in deze zaak aan Interpol diende overgemaakt te worden en dat ‘ter identificatie van de daders en de slachtoffers’.

  De voormalige Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) had op 1 december 1997 in het parlementair stuk n° 451 gesteld dat de Werkgroep Morkhoven gevonden kinderpornomaterialen aan justitie diende te overhandigen.

  In het Algemeen Dagblad stelde dezelfde minister dat de Werkgroep Morkhoven over ‘uitstekende informatie beschikte en dat men de Werkgroep Morkhoven ‘krediet moest geven zolang ze deze informatie aan justitie overdroeg’. Volgens De Clerck had de Belgische Justitie ‘haar ogen te lang gesloten gehouden’.

  De correctionele rechtbank van Turnhout veroordeelde Marcel Vervloesem echter wegens de overdracht van het kinderpornografisch materiaal omdat ‘hij deze in zijn bezit had gehad’.

  Op 14 november 2006 legde de Turnhoutse strafrechter Caers tevens een ‘spreekverbod met de pers’ op ten opzichte van Marcel Vervloesem.
  Indien Vervloesem met de pers over de cd-roms Zandvoort en andere aangelegenheden zou spreken, zou hij voor twee jaar in de gevangenis worden opgesloten.

  In haar artikel van 21 juli 1998 had Petra De Koning van NRC Handelsblad (Nederland) het over ‘meer dan negenduizend foto’s’. In werkelijkheid gaat het, volgens een rapport van de Belgische federale politie, echter om 88.000 foto’s ‘waarvan 70% van duidelijke kinderpornografische aard’. Interpol had het zelfs over meer dan 90.000 foto’s.

  ‘Het televisieprogramma Nova bracht het nieuws van de ontdekking met twee foto’s erbij: een baby in een half opengeslagen luier, en een kind van ongeveer een jaar, met kleren aan, in een woonkamer, meer niet’ schreef Petra De Koning.
  De schokkende foto’s waarop gefolterde en misbruikte kinderen te zien zijn, werden inderdaad nooit vrijgegeven.

  De kinderen op de foto’s werden nooit geidentificeerd en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden door het parket van Turnhout (België) dat het materiaal zogenaamd voor onderzoek opeiste, nooit vervolgd.
  Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem kreeg letterlijk het zwijgen opgelegd. Hij werd van ‘kindermisbruik’ en het ‘bezit van kinderporno’ beschuldigd, zijn computer werd in beslag genomen om te vermijden dat hij op het Internet zou publiceren en in het gerechtelijk vonnis van november 2006 waarbij hij na 9 jaar voor de oude klachten wegens ‘kindermisbruik’ werd vrijgesproken, kreeg hij -zoals reeds gezegd- een spreekverbod met de pers opgelegd alhoewel geen enkele rechter dergelijke maatregel kan opleggen.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:07 pm | Reply

 4. Koning Albert: verdwenen kinderporno-cd-roms ? Ik weet van niets…

  From: Jan Boeykens
  Date: 3 jun. 2008 14:19
  Subject: De kinderporno van ZM de Koning
  To: proj@kbs-frb.be, info@kbs-frb.be
  Cc: georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be, sarah.raman@e-gov.be, silvan.declerq@ibz.fgov.be

  Koning Boudewijnstichting
  Ter attentie van Jacques van YPERSELE de STRIHOU,
  kabinetschef van de Koning
  Brederodestraat 21
  B-1000 Brussel

  Geachte Heer van Ypersele,

  Mag ik u verzoeken om de volgende brief aan Zijne Majesteit over te maken ?

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  ——

  Ter attentie van Zijne Majesteit de Koning

  Brussel, 3 juni 2008

  Sire,

  Betreft: Uw cd-roms met kinderporno

  Tien jaar geleden schreef U ons dat U, inzake de bestrijding van kindermisbruiken, ‘tot op het bot’ zou gaan.

  Van Uw belofte is echter maar weinig in huis gekomen.

  Toen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep door de Turnhoutse Justitie en de Vlaamse media als een ‘folteraar en verkrachter’ aan de schandpaal werd genageld, bleken de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort voor U niet langer meer te bestaan.

  U liet deze kinderen aan hun lot over.

  Ook toen duidelijk werd dat het een doofpotoperatie betrof en de kinderen niet geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers niet werden opgespoord, bleef U zwijgen.

  U stelde zich geen vragen meer over de misbruikte kinderen en baby’s waarover U zich toendertijd zo verontwaardigd toonde.

  U vroeg zich ook nooit af wat er met de 7 cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort gebeurde die de Werkgroep Morkhoven U overhandigde.

  Zoals U zich misschien herinnert, maakte U die cd-roms aan de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) over die ze op zijn beurt ‘voor onderzoek’ aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen bezorgde.

  Welnu, Sire, enkele maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen ter zitting toegeven dat die cd-roms gestolen zijn.
  Dit werd achteraf nog eens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

  De Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar justitieminister Vandeurzen die -zoals bij de verdwijning van de talloze dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die door de Hoge Raad voor de Justitie werd geconstateerd- zich maar weinig bezorgd toonde over deze gang van zaken.
  Vandeurzen stuurde onze brief gewoon door naar de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en hoopt daarmee dat de procureur-generaal aan zichzelf of aan zijn vrienden-collega’s zal vragen wie Uw cd-roms gestolen heeft.
  Ook indien er geen gevolg aan zijn schrijven wordt gegeven, beschouwt de minister deze zaak daarmee waarschijnlijk als zijnde afgesloten.

  Het is om die reden dat ik de heer Vandeurzen ook nog eens een aangetekende brief heb toegestuurd die U op onze skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ kan lezen.

  Indien het U echt menens is voor wat de bestrijding van kindermisbruiken betreft, dan zou ik U willen verzoeken om bij justitieminister Vandeurzen te informeren waar Uw cd-roms met kinderporno gebleven zijn en wat de stand van zaken is in het onderzoek naar de cd-roms Zandvoort.

  Minister Onkelinx noemde het kinderpornodossier Zandvoort in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een ‘individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken’ maar een dossier waarin zich bijna 90.000 kinderen (volgens Europol gaat het zelfs over 92.000 kinderen) en tientallen kindermisbruikers bevinden, kan men moeilijk een ‘individueel dossier’ noemen.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met de meeste hoogachting,

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  Tel/Fax 02 537 49 97
  WerkgroepMorkhoven@gmail.com
  erkenningsn. 443.439.55

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:08 pm | Reply

 5. Koning Albert: verdwenen kinderporno-cd-roms ? Ik weet van niets…

  Gisteren kreeg Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven weer een telefoontje van de magistraat die hem al maandenlang telefonisch stalkt en bedreigt.
  De man zei dat de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, niet ‘gestolen’ waren maar ‘zoek waren geraakt’.
  Verder wist hij te vertellen dat de uitspraak van het hof van Cassatie op 24.6.2008 in het proces Vervloesem, ‘slechts een formaliteit zou zijn’.
  De magistraten van het hof van beroep te Antwerpen tegen wie de klacht van Marcel Vervloesem is gericht, kennen dus nu al de uitslag van het onderzoek (als er een onderzoek werd gevoerd) van het hof van cassatie te Brussel en weten dus nu al dat er geen procedurefouten zullen weerhouden worden.
  Verder had de man het voortdurend over de nieuwsbrief van de Werkgroep Morkhoven en waarschuwde hij ervoor om ‘voorzichtig te zijn’.
  De man viel tenslotte uit naar de advocaten van Marcel Vervloesem die -volgens hem- ‘hun werk niet hadden gedaan’.

  http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
  http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
  http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
  http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
  http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
  http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

  Proces Vervloesem/Zandvoort – Procès Vervloesem/Zandvoort – Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

  28-11-2008

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:10 pm | Reply

 6. Tony Van Parys: verdwenen kinderporno-cd-roms ? Ik weet van niets…

  Van: Werkgroep Morkhoven
  Aan: tony.van.parys
  Datum: 12 jun. 2008
  Onderwerp: Cd-roms met kinderporno van de Koning

  Tony Van Parys – CD&V N-VA
  Lid van de Commissie Justitie
  Sint-Markoenstraat 18
  9032 Wondelgem

  Brussel, 12 juni 2008

  Geachte Heer Van Parys,

  Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

  Ik had graag een antwoord gekregen op mijn schrijven van 5 juni jl. waarin ik u mededeelde dat de cd-roms met kinderpormateriaal uit de kinderpornozaak Zandvoort die u in 1998 in opdracht van Z.M. de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen overmaakte, spoorloos verdwenen zijn.

  Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort ‘slechts een zeepbel’ noemde (niet moeilijk als het te onderzoeken materiaal verdwenen is) moest de verdwijning ervan onlangs op het proces tegen Marcel Vervloesem toegeven.

  De verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd.

  Gezien u minister van justitie was op het ogenblik dat u de cd-roms overmaakte, begrijp ik dat dit een vervelende zaak voor u is. Ik wens daar rekening mee te houden.

  Anderzijds zou ik van u willen vernemen of er, ja dan nee, een onderzoek loopt in deze zaak.

  Het is immers van belang om te weten wanneer die cd-roms precies verdwenen zijn en of er bepaalde magistraten zijn geweest op het hof van beroep te Antwerpen die het onderzoek naar het kinderpornomateriaal op deze cd-roms wilden blokkeren.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met de meeste hoogachting,

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  Tel/Fax 02 537 49 97
  WerkgroepMorkhoven@gmail.com

  Copie: Z.M. de Koning, justitieminister Van Deurzen, leden Commissie Justitie van de Senaat

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:13 pm | Reply

 7. Tony Van Parys: ‘Ik wacht de uitslag van het gerechtelijk onderzoek af naar de verdwenen cd-roms met kinderporno van ZM de Koning’

  Van: vanparys@senators.senate.be
  Aan: Werkgroep Morkhoven
  Datum: 12 jun. 2008 15:23
  Onderwerp: Re: Cd-roms met kinderporno van de Koning

  Geachte Heer,

  In goede orde ontving ik uw e-mail van 5 juni in verband met de Werkgroep Morkhoven.

  Ik zal mij van elke tussenkomst onthouden zolang het gerechtelijk onderzoek loopt.

  Met de meeste achting,

  Tony VAN PARYS
  Senator
  Sint-Markoenstraat 18
  9032 WONDELGEM
  e-mail: vanparys@senators.senate.be

  Van: Werkgroep Morkhoven
  Aan: tony.van.parys
  Datum: 12 jun. 2008
  Onderwerp: Cd-roms met kinderporno van de Koning

  Tony Van Parys – CD&V N-VA
  Lid van de Commissie Justitie
  Sint-Markoenstraat 18
  9032 Wondelgem

  Brussel, 12 juni 2008

  Geachte Heer Van Parys,

  Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

  Ik had graag een antwoord gekregen op mijn schrijven van 5 juni jl. waarin ik u mededeelde dat de cd-roms met kinderpormateriaal uit de kinderpornozaak Zandvoort die u in 1998 in opdracht van Z.M. de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen overmaakte, spoorloos verdwenen zijn.

  Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort ‘slechts een zeepbel’ noemde (niet moeilijk als het te onderzoeken materiaal verdwenen is) moest de verdwijning ervan onlangs op het proces tegen Marcel Vervloesem toegeven.

  De verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd.

  Gezien u minister van justitie was op het ogenblik dat u de cd-roms overmaakte, begrijp ik dat dit een vervelende zaak voor u is. Ik wens daar rekening mee te houden.

  Anderzijds zou ik van u willen vernemen of er, ja dan nee, een onderzoek loopt in deze zaak.

  Het is immers van belang om te weten wanneer die cd-roms precies verdwenen zijn en of er bepaalde magistraten zijn geweest op het hof van beroep te Antwerpen die het onderzoek naar het kinderpornomateriaal op deze cd-roms wilden blokkeren.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met de meeste hoogachting,

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  Tel/Fax 02 537 49 97
  WerkgroepMorkhoven@gmail.com

  Copie: Z.M. de Koning, justitieminister Van Deurzen, leden Commissie Justitie van de Senaat

  —————–

  Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

  http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
  http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
  http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
  http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
  http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
  http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
  http://www.droitfondamental.eu/

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:16 pm | Reply

 8. Koning Albert: Ik ben bekommerd om het tragische lot van de kinderen maar vraag me niets over die verdwenen kinderporno-cd-roms…

  De Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) schreef in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven:

  ‘De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
  De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
  De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
  Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
  De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
  Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.’
  Voor de Kabinetschef van de Koning

  R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:19 pm | Reply

 9. Koning Albert: Verdwenen kinderporno ? Ik weet van niets…

  28-11-2008

  Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar de Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie.

  De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden.

  In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde.

  Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

  Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms van de Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn.

  De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele bevoegdheid heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken.
  Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar veroordeeld werd en die de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een zeepbel’ noemde, was verplicht de verdwijning van de cd-roms Zandvoort van de Koning toe te geven alhoewel hij daar voor de rest geen rekening mee hield.

  Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger in haar plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms gebleven zijn. Daarvoor hoeft men de grondwettelijke ‘scheiding der machten’ waarmee in de praktijk maar weinig rekening gehouden wordt, zelfs niet eens te schenden.

  Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart schreef, liet mij niets weten.

  De Belgische minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en onderzoeksmateriaal op de gerechtshoven een normale zaak.
  Hij werd ook door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd maar reageerde dus niet.

  Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, willen toedekken. Vinden zij soms dat kindermisbruikers en magistraten die documenten laten verdwijnen om het gerechtelijk onderzoek te blokkeren, aangemoedigd en beschermd moeten worden ?

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  erkenningsn. 443.439.55
  Tel: 02 537 49 97
  WerkgroepMorkhoven@gmail.com

  ——-

  Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Schrijf zelf eens en laat ons weten of zij u antwoorden:
  Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel

  Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
  http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

  Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

  Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

  Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

  Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
  http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

  Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
  http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

  Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos – vidéos
  http://www.lepeededamocles.info/
  1.8.2008: ‘This Account Has Been Suspended’

  Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
  http://www.droitfondamental.eu/

  Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
  http://www.janettseemann.info/
  1.8.2008: ‘This Account Has Been Suspended’

  Doofpot justitie:
  http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
  http://www.radicalparty.org/belgium/livreregina/livre_h.htm
  http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
  http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
  http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

  The testimony of Regina Louf (X1)
  http://www.radicalparty.org/belgium/x1_eng.htm

  Couverture judiciaire de la pédocriminalité – des enquêtes étouffées
  http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
  http://www.comites-blancs.be/plan.php3

  In zijn brief van 17 april 1997 liet de Koning het volgende mededelen aan Marcel Vervloesem: ‘De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met aandacht kennis genomen hebben.De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in audiëntie ontvangen. Zij volgen alle betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, Minister van Justitie.
  Hunne Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar onder meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan hebben contact te blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te voorkomen dat andere kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.’

  Comment by kruitvat — January 30, 2010 @ 10:20 pm | Reply

 10. Wantoestanden in gevangenis Sint-Gillis

  Leraar Luk Vervaet werd onlangs als werknemer in de gevangenis van Sint-Gillis ontslagen. De rechter die eerder een agent van de Staatsveiligheid leek te zijn, beweerde dat de ‘Veiligheid van de Staat, de Openbare Orde en de Nationale Defensie werden geschaad. In werkelijkheid gaf Luk Vervaet te veel kritiek op allerlei wantoestanden binnen de gevangenis. Het is om die reden dat hij ook zijn gerechtelijk dossier niet mag inzien (terwijl hij daar recht op heeft).

  —————-

  Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven wilden vandaag hun verenigingslid Marcel Vervloesem in de gevangenis van Sint-Gillis gaan bezoeken maar die blijkt voor de zoveelste keer het slachtoffer te zijn geworden van een volledige isolatie waarbij hij geen bezoek mag ontvangen, niet mag telefoneren, geen brieven kan ontvangen enz.

  De Morkhoven-bestuursleden mochten de gevangenis van Sint-Gillis niet binnen omdat zij zogezegd geen bewijs van ‘goed gedrag en zeden bij zich hadden’ terwijl dit niet vereist is en Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, op het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout tegenover de Turnhoutse gevangenisdirecteur-attaché Erik Geudens vorige week nog opmerkte dat hij niet zo agressief moest doen aangaande het verzoek om penitentiair verlof te Brussel, gezien noch Prinses Jacqueline de Croÿ, noch Jan Boeykens een strafblad hebben.

  Eric Geudens die van justitieminister Stefaan De Clerck bijzondere volmachten heeft gekregen, is vermoedelijk ook verantwoordelijk voor de transferts van de zwaar zieke Marcel Vervloesem naar de gevangenissen van Sint-Gillis en Hasselt.
  Voor ernstig zieke gevangenen is er een dagtransfert voorzien waarbij de gevangene in kwestie, reeds dezelfde dag weerkeert naar de gevangenis waar hij vandaan komt.

  Eric Geudens speelt ook geneesheer in de gevangenis van Turnhout. Vorig jaar nog zei hij dat er ‘niets aan de hand was’ toen Marcel Vervloesem dringend medische verzorging nodig had. Het resultaat hiervan was dat Marcel Vervloesem met spoed in het ziekenhuis van Turnhout diende opgenomen te worden en daar drie dagen lang aan een hartmachine lag.

  Gevangenisdirecteuren-attachés zoals Eric Geudens en werknemers van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, die rand-criminele of criminele feiten begaan, worden door De Clerck die niets om de rechten van de gevangenen geeft, bijzonder op prijs gesteld…

  Wat de gevangenis van Sint-Gillis betreft: Wie goede politieke vrienden heeft in het Brusselse (zoals bepaalde ministers bijvoorbeeld), zal nooit problemen hebben met bezoek en wordt nog voor de helft van het uitzitten van zijn straf, weer in vrijheid gesteld.

  —————

  Michel Nihoul heeft gevangenis Sint-Gillis verlaten

  28/04/’06 – Michel Nihoul heeft vrijdag omstreeks 10 uur via een zijpoort de gevangenis van Sint-Gillis bij Brussel verlaten. Dat heeft een journalist van het persagentschap Belga vastgesteld. Nihoul werd veroordeeld tot vijf jaar cel in het bestek van het proces-Dutroux in 2004.
  Nihoul verliet de gevangenis, waar hij opgesloten had gezeten, langs een zijpoort. Hij had een pak aan en stapte in een auto. Hij legde geen verklaringen af.
  Op 18 april jongstleden ging de commissie voorwaardelijke invrijheidsstelling akkoord met zijn verzoek om vrijgelaten te worden.
  Op 22 juni 2004 werd Michel Nihoul door het assisenhof in Aarlen veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Hij werd schuldig bevonden aan deelname aan een bende betrokken bij drugstrafiek, autohandel, handel in identiteitsdocumenten of mensenhandel. Hij werd evenwel vrijgesproken van de feiten die verband houden met de kinderontvoeringen.

  De 65-jarige omstreden figuur uit de zaak-Dutroux is van plan een tweede boek te schrijven, zo zei hij even later aan Belga, “om de volledige waarheid aan het licht te brengen”. Hij wil ook bepaalde personen van wie hij vindt dat ze hem belasterd hebben, onder anderen ex-minister van Justitie Marc Verwilghen, voor de rechter dagen. Enkele uren nadat hij uit de gevangenis van Sint-Gillis werd vrijgelaten, zei Nihoul dat hij van plan is om naar Zeebrugge terug te keren, “morgen of overmorgen”, om er opnieuw met zijn vriendin te gaan samenleven. Hij heeft grootse plannen.
  “Ik ben van plan om een proces aan te spannen tegen alle mensen die me hebben aangevallen in de loop van het onderzoek”, zegt hij, “Verwilghen en enkele journalisten die stommiteiten begaan hebben”. “Indien de zaken op strafgebied verjaard zijn, dan zal ik het op burgerlijk gebied doen”, zegt Nihoul. Hij is ook klaar om iedereen te vervolgen die in de toekomst “valse verklaringen” zou afleggen.
  Nihoul wil ook een tweede boek schrijven. “En dat zal pijn doen”, zegt hij. “Ik zal over de hele zaak spreken, met alle manipulaties. Ik zal over al diegenen praten die hun carrière op deze affaire hebben gebouwd: de politici, de journalisten, de ouders (van de verdwenen en vermoorde kinderen nvdr.). Alles zal voor eens en altijd blootgelegd worden. De zaak SOS Sahel, waarvoor ik ben veroordeeld maar waarvoor ik onschuldig ben. Ik heb daar documenten over en ik zal het bewijzen. Hetzelfde geldt voor de xtc-handel waarvoor ik in Aarlen veroordeeld werd”, besluit Nihoul. Enkele jaren geleden bracht Nihoul al een autobiografie uit, met als eerste zinnen “ik zweer de gehele waarheid te vertellen, niets dan de waarheid”.

  http://www.gva.be/Archief/guid/michel-nihoul-heeft-gevangenis-sint-gillis-verlaten.aspx?artikel=6ad12fae-392f-4c85-bcf7-4d6a972e8552

  https://folteringen.wordpress.com/

  Comment by kruitvat — January 31, 2010 @ 12:23 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: