Gevangenissen

February 3, 2010

Willekeurige sancties tegenover gedetineerden

Brussel, 3 februari 2010

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: problemen in de gevangenis te Brugge – willekeurige sancties

Ik informeerde u gisteren nogmaals over de aanslepende problemen met de juridische diensten in de gevangenis van Brugge die niet schijnen opgelost te geraken alhoewel u zopas zei dat de werking binnen de gevangenissen een ’prioriteit is voor deze regering’.

Ik sprak u over een dossier van een gedetineerde dat door een
justitiebeambte van de psycho-sociale dienst (PSD) ‘per ongeluk’ drie
maanden was blijven liggen en het feit dat dergelijke ‘ongelukjes’ wel meer voorkomen.

Ik sprak u over de daaropvolgende verdwijning van het rapport dat de
justitieassistente ten huize van de verloofde van de gedetineerde had
opgemaakt.  Het rapport werd op een zondagavond gelukkig teruggevonden.

Ik sprak u tevens over een sfeertje van intimidaties en bedreigingen die
door de justitiebeambte van de PSD wordt gecreëerd en die de spanningen
binnen de gevangenis opdrijven.

En tenslotte sprak ik u over het personeelscollege in verband met de
ingediende verzoeken van de bovengenoemde gedetineerde.

Inzake de bijéénkomst van het personeelscollege zou ik u het volgende willen vragen:
Kan het personeelscollege de verzoeken van een gedetineerde over de ganse lijn negatief adviseren omdat zijn vriendin of verloofde bekend maakte dat een justitiebeambte van de PSD een dossier gedurende drie maanden heeft laten liggen en dat vervolgens het rapport van de justitieassistente verdween ?
Zijn dergelijke willekeurige sancties van gedetineerden omwille van de
bekendmaking van wantoestanden door hun vriendin, verloofde, vrouw of
familie mogelijk ?
Kan u mij zeggen op welk wetsartikel dergelijke wraakuitoefeningen op
gedetineerden zijn gebaseerd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint Gillis

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 3 februari 2010
Onderwerp: gedetineerden: willekeurige sancties
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be
Cc: “Baart, Els” , vanessa.bury@just.fgov.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, antwerpen@belga.be, info@s-p-a.be, a.slotboom@rechten.vu.nl, Bert Boeykens , bart.aerts@persgroep.be, ccv , emmanuelle.schouten@progresslaw.net, hoofdredactie@demorgen.be, h.a.j.m.versteeg@rechten.vu.nl, info@vpro.nl, info@just.fgov.be, Redactie van stopkindersex , journal@lesoir.be, guy.milcamps@lachambre.be, patrick.moriau@lachambre.be, jan.mortelmans@dekamer.be, linda.musin@lachambre.be, nathalie.muylle@dekamer.be, clotilde.nyssens@lachambre.be, jacques.otlet@lachambre.be, katrien.partyka@dekamer.be, barbara.pas@dekamer.be, jan.peeters@dekamer.be, andre.perpete@lachambre.be, cathy.plasman@dekamer.be, annick.ponthier@dekamer.be, magda.raemaekers@dekamer.be, willem-frederik.schiltz@dekamer.be, bert.schoofs@dekamer.be, marie-martine.schyns@lachambre.be, luc.sevenhans@dekamer.be, sarah.smeyers@dekamer.be, therese.snoyetdoppuers@lachambre.be, bart.somers@dekamer.be, ine.somers@dekamer.be, sofie.staelraeve@dekamer.be, bruno.stevenheydens@dekamer.be, isabelle.tasiaux@lachambre.be, raf.terwingen@dekamer.be, eric.thiebaut@lachambre.be, bruno.tobback@dekamer.be, bruno.tuybens@dekamer.be, ilse.uyttersprot@dekamer.be, bruno.valkeniers@dekamer.be, Luk.Van.Biesen@dekamer.be, christine.vanbroeckhoven@dekamer.be, ludo.vancampenhout@dekamer.be

gevangenis Brugge, gedetineerden, willekeurige sancties, Open Brief, minister De Clerck
Willekeurige sancties tegenover gedetineerden

Advertisements

2 Comments »

 1. Het gevangenisbeleid in België, het ‘hart’ van Europa…

  Enkele uittreksels uit een discussie:

  ‘Ik ben echt verbijsterd over wat ik allemaal van jou te horen krijg.
  Ik dacht immers dat ik met Marcel zowat alles gezien had over de gevangenistoestanden te Brugge.
  En het ergste van deze zaak is dat die praktijken niet alleen op Marcel blijken te slaan die men ten allen koste vanwege de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen wil opleggen maar dat dit al jarenlang een systeem is waarvan honderden mensen (zowel de personen die terecht of onterecht een straf uitzitten als hun vrienden en familieleden) het slachtoffer zijn geworden.
  Als de minister van justitie nu niet laat optreden in plaats van over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ te spreken, dan is hij het voor mij niet meer waard om nog minister te zijn’.

  3.2.2010

  —-

  ‘Ik vraag mij af of Sp.a-justitiespecialist Renaat Landuyt die we beiden hebben aangeschreven, zal reageren. Ik weet wel dat André Van Nieuwkerke (andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be) wel een parlementaire vraag heeft gesteld aan minister De Clerck in verband met de uitvoeringsbesluiten van de wet op de voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen die De Clerck niet wil tekenen zodat de uitvoering van deze wet geblokkeerd wordt.
  Van Nieuwkerke kreeg nauwelijks antwoord op zijn vraag zodat de zwaar zieke gevangenen pas drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden (behoudens enkele door De Clerck geprefereerde uitzonderingen) de gevangenis uitgestampt worden.
  Eigenlijk zou ik moeten zeggen: met hun andere been het graf ingestampt worden.
  En diezelfde De Clerck pretendeert op zijn website dan dat hij voor een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ is, en gaat bij de Nederlandse regering klagen over zijn ‘overbevolkte gevangenissen’ waardoor de Belgische belastingsbetaler zich nu blauw betaalt aan de huur van een Nederlandse gevangenis in Tilburg.
  Je ziet dat de criminele praktijken (hoe moeten we dit anders noemen?) niet alleen bij Justitieel Welzijnswerk, de beambten van de psycho-sociale diensten binnen de gevangenissen en bij bepaalde gevangenisdirecties te vinden zijn. Zij worden ook door ministriële leden van de christendemocratische ‘waardenpartij’ uitgeoefend, wat verklaart waarom de boel zo corrupt is en blijft’.

  3.2.2010

  Comment by kruitvat — February 4, 2010 @ 7:39 am | Reply

 2. DEPORTATIE NAAR TILBURG!!!

  Ik krijg zonet het schokkende nieuws dat G. aanstaande woensdag naar Tilburg GEDEPORTEERD wordt! Is dit de zoveelste verdoken tuchtsanctie omdat wij naar buiten zijn gekomen met de waarheid inzake de problemen met het PSD ed?

  G. zijn reclassering is nu zo goed als rond. Dat men hem nu naar Tilburg wil overbrengen, DIT ONVRIJWILLIG, DAT DIT HEEL DUIDELIJK IS VOOR IEDEREEN, (de media spreekt toch over enkel vrijwilligers?? over heel lang gestraften, EN NIET GEDETINEERDEN WAARVAN HUN DOSSIER QUASI VOLLEDIG ROND IS!!

  Als deze DEPORTATIE werkelijk doorgaat, dan is dit het grootste voorbeeld van hoe men gedetineerden, VERPLICHT tot iets wat ze niet willen, hoe men een gedetineerde op die manier terug naar af zet wat zijn dossier aangaat, om niet te spreken van het feit dat men hem op elk sociaal vlak in afzondering brengt.

  Tilburg is meer dan twee uur rijden, er is maar één keer per week bezoek! Waar gaat dit naartoe? Is dit een humane en resultaatgerichte detentieplanning??

  Iemand mentaal breken door het ontzeggen van het enigste wat ze hebben, hun bezoek, hun familiale steun?

  Dit is gewoon PSYCHISCHE FOLTERING! Deze woorden kunnen het niet beter omschrijven, zowel voor G als voor zijn familie, voor mij, zijn verloofde, zwanger van ons kind…

  Comment by L.O. — February 12, 2010 @ 11:48 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: