Gevangenissen

February 5, 2010

Belgisch Guantanamo in Nederland


Er zouden, enkel van de afdeling Mannen 2 van de gevangenis van Brugge al, 140 gedetineerden naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg overgebracht worden. Diegenen met een straf van 3 maand tot drie jaar zouden vandaag gedwongen gedeporteerd zijn geweest. Een gedetineerde die weigerde, zou drie dagen lang in de isoleercel zijn gestoken.
Dit was te verwachten aangezien minister van justitie Stefaan De Clerck niet aan zijn gewenste aantal “kandidaten” geraakte om de gehuurde gevangenis in Tilburg vol te krijgen. De meesten gevangenen weigerden immers.
De oorspronkelijke bedoeling was om uitsluitend de langgestraften naar Tilburg over te brengen, maar nu blijkt dus dat ook de andere gedetineerden, willen of niet, naar Tilburg worden gebracht. Er wordt geen rekening gehouden met de mentale weerslag die dit op heel wat gedetineerden zal hebben. Zij verliezen de contacten met de familie, de mogelijkheid om nog bezoek te krijgen, gezien de afstand, enzoverder.
Intussen blijft De Clerck spreken over een ‘humane en herstelgerichte werking van justitie’…

Advertisements

3 Comments »

 1. Drogreden

  Het bericht rond de deportatie naar de gevangenis van Tilburg is een paar keren gewijzigd geweest, zeker nadat ik opmerkte dat een artikel uit de Gazet van Antwerpen naarwaar ik verwees, de drogreden van Minister De Clerck en zijn politieke bende, kritiekloos overnam: ‘overvolle gevangenissen in België, lege gevangenissen in Nederland’.
  De Belgische gevangenissen zijn immers overvol tengevolge van de politiek van minister De Clerck en de Belgische regering die zware zieke gevangenen slechts ‘drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden’ met hun ene been de gevangenis uitschoppen en met hun andere been het graf inschoppen, De Clerck zelf blokkeert al maandenlang de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen; van een electronisch toezicht wordt geen werk gemaakt; er zijn tal van mensen die, in afwachting van hun proces, reeds maanden of jaren in de gevangenis zitten opgesloten; het is een gangbare praktijk om mensen die nog een proces lopende hebbende, te dwingen om de ‘feiten te erkennen’; de psycho-sociale diensten (PSD’s) binnen de gevangenissen die gevangenen op hun terugkeer naar de samenleving moeten voorbereiden, vertragen de dossiers, houden rapporten en documenten achter, vervalsen zelfs gegevens zonder dat de Minister hiertegen laat optreden; de commissies van toezicht die volgens de wet Dubois uit 2004 moeten toezien op de naleving van de rechten van de gevangenen, bestaan niet; daardoor worden er willekeurige tuchtmaatregelen genomen die de ‘reintegratie en reclassering van de gevangenen’ allerminst bevordert (men spreekt wel voortdurend over de ‘agressiviteit’ van de gevangenen en de ‘veiligheid’ binnen de gevangenissen) enzoverder, enzoverder.

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

  Comment by kruitvat — February 6, 2010 @ 1:09 pm | Reply

 2. Belgische gevangenen in Tilburg eisen terugkeer naar ons land

  Een aantal Belgische gevangenen die onlangs werden overgeplaatst naar het Nederlandse Tilburg, willen weten waarom ze moesten verhuizen.
  België huurt in Nederland cellen omdat de gevangenissen in ons land overbevolkt zijn. De gedetineerden eisen van de Belgische overheid echter 500 euro per dag zolang ze geen antwoord hebben gekregen.

  Bezoek

  Doordat ze naar Nederland verhuisden, is het voor hun familie en vrienden namelijk moeilijker om hen te gaan bezoeken.

  Later vandaag zou de Leuvense rechtbank een uitspraak moeten doen over deze zaak. Mogelijk komt de hele verhuis van in totaal 500 gedetineerden in het gedrang indien de rechter de gevangenen gelijk geeft.

  http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid902263/belgische-gevangenen-in-tilburg-eisen-terugkeer-naar-ons-land.aspx

  Comment by kruitvat — February 12, 2010 @ 11:19 pm | Reply

 3. Gevangenen toch naar Tilburg

  BRUSSEL – De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven heeft vrijdag het eenzijdig verzoekschrift afgewezen dat een gedetineerde had ingesteld tegen zijn overbrenging naar het Nederlandse Tilburg.

  Dat heeft Walter Damen, de advocaat van de gedetineerde, meegedeeld. De advocaat heeft al gemeld dat hij zeker in beroep gaat tegen de beslissing.

  Volgens Damen is de rechter van oordeel dat de afstand naar Tilburg niet onoverkomelijk is en dat de overplaatsing de reïntegratie niet in het gedrang brengt.

  Er lopen momenteel nog een tiental procedures van gevangenen die weigeren naar het Nederlandse Tilburg overgebracht te worden, en er zijn er nog tientallen op komst. De gevangenen eisen 500 euro per dag van de Belgische staat omdat ze geen antwoord krijgen op de vraag waarom precies zij moeten verhuizen.

  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven heeft vrijdag het eenzijdig verzoekschrift afgewezen dat een gedetineerde had ingesteld tegen zijn overbrenging naar het Nederlandse Tilburg. Zo’n tiental gedetineerden

  ‘Bezoek krijgen van familie of je dossier voor reclassering voorbereiden, is schier onmogelijk vanuit Tilburg’, klinkt het. Om de overbevolking in onze gevangenissen tegen te gaan, besloot minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) om tijdelijk de leegstaande gevangenis in het Nederlandse Tilburg te huren. Daar moeten 500 gedetineerden ondergebracht worden. Nu zitten er al 219. Een operatie die zo al op veel kritiek botste, vooral omwille van de hoge kostprijs, namelijk 30 miljoen euro per jaar.

  vrijdag 12 februari 2010
  Bron: belga
  Auteur: svh
  anp

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100212_002

  Comment by kruitvat — February 12, 2010 @ 11:30 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: