Gevangenissen

February 5, 2010

Hoe legt men aktievoerders het zwijgen op ?

Verslag personeelscollege

Het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout dat door gevangenisdirecteur-attaché Eric Geudens eerst was afgeschaft, heeft dan toch plaatsgevonden.
Geudens was de voorzitter van het personeelscollege.
Raf Jespers, advocaat van Marcel, was ook aanwezig en beklaagde er in zich in pleidooi over dat er nooit geen rekening werd gehouden met zijn uitgebreide brief inzake de penitentiaire verloven.

Geudens bevestigde van zijn kant het vertrouwen in de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel maandenlang geblokkeerd hield en ervoor zorgde dat Marcel in een isoleercel werd opgesloten (waardoor zijn suikerziekte verergerd is).
Geudens stelde dat het feit dat er ‘nog geen begeleiding is’, de schuld is van professor-psychiater Paul Cosyns en zijn team van de Universitaire Instelling te Antwerpen.

Marcel: Het plan Cosyns was klaar. Ik heb 2 x verlof gevraagd. Zowel u, mijnheer Geudens als de psycho-sociale dienst van Brugge hebben dat geweigerd zodat het plan niet uitgevoerd worden. Ook de uitgaansdagen om naar de Universitaire Instelling te Antwerpen te gaan, werdden door u geweigerd.

Marcel: Op 1 februari 2010 is er nu een intake-gesprek in Sint-Gillis maar, mede door uw toedoen, gebeurt dat schandalig laat en zal het rapport van dat intake-gesprek nooit tijdig klaar zijn voor de strafuitvoeringsrechtbank van 9 februari 2010. Dat bewijst dat u niks met mij inzit.

Raf Jespers: Hou er wel rekening mee, mijnheer Geudens, dat Marcel ernstig ziek is’!

Geudens: ‘Dat hij ziek is, is voor 50% zijn eigen schuld’. Hij bestelt suikergoed in de kantine. Zijn ziekte is voor 50% zijn eigen schuld’.

Marcel: ‘Hoezo mijn eigen schuld,’ Er is hier in de gevangenis waar toch een tiental mensen aan suikerziekte lijden, zelfs geen diabetisch eten voorzien. De dokters hebben hiervoor herhaaldelijk bij u gereclameerd maar dat interesseerde u niet. Op de kantinelijst is er niets voor diabeten voorzien zodat deze mensen verplicht zijn om andere zaken te bestellen.
Het is dus duidelijk uw schuld. U hebt mij behandeld als een hond door mij 2 weken lang met water in mijn benen te laten zitten en iederéén mee te delen dat er ‘niets aan de hand was’ zodat ik met spoed in het ziekenhuis te Turnhout moest opgenomen worden en men drie dagen tijd nodig had om mij er met behulp van een hartmachine er terug door te krijgen.
U bent voor een groot deel mede verantwoordelijk voor het feit dat men mij na drie dagen naar het medisch centrum te Brugge heeft overgebracht en men mij daar 30 dagen lang in een isoleercel heeft opgesloten. U bent mede verantwoordelijk voor de operaties die erop volgden waarbij ik 591 uren aan het ziekenhuisbed, de operatietafel enz. werd vastgeketend!’

(Geudens wilde toen snel de commissie afsluiten maar ging toch verder)

Geudens: ‘Het probleem is dat u uw electronisch toezicht hebt aangevraagd bij Prinses de Croÿ en Jan Boeykens te Brussel. Dat zijn mensen die u verdedigen. U zou er beter aan doen van alle feiten waarvoor u veroordeeld bent, toe te geven. Dat u niet in aanmerking bent gekomen (en ook in de toekomst niet in aanmerking za komen) voor electronisch toezicht, een voorlopige invrijheidsstelling, uitgaansdagen en penitentiair verlof, komt allemaal door uw eigen schuld. U had het adres van uw reintegratie en reclassering maar niet in Brussel moeten zetten!’

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: