Gevangenissen

February 12, 2010

Aktie tegen deportatie van gevangenen

Marcel Vervloesem van onze vereniging werd na de internationale aandacht rond de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarbij duizenden kinderen gefolterd en verkracht bleken te zijn, door middel van enkele roddels via de pers, zélf van folteringen en verkrachtingen beschuldigd.
De beschuldigingen kwamen van zijn halfbroer en een criminele bende die beweerden dat de zogezegde feiten in hun jeugd plaats vonden.

Gedurende 10 jaar lang werd Marcel Vervloesem door de pers als een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘kindermisbruiker’ en ‘geestesgestoorde’ aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestoken omdat de foto’s van de misbruikte en gefolterde kinderen (waaronder zelfs baby’s) zogenaamd ‘te oud waren’.

In 2006 werd Marcel Vervloesem voor de klachten uit 1998 vrijgesproken maar hij werd schuldig bevonden aan de klachten die drie minderjarige jongeren uit hetzelfde milieu, tegen hem in 2005 hadden ingediend (met een paar bamboestokjes
als bewijs van ‘nieuwe verkrachtingen en folteringen’).
Marcel Vervloesem kreeg ook een spreekverbod met de pers opgelegd.

In 2008 stelde de Hoge Raad voor de Justitie vast dat de ontlastende stukken uit Vervloesem’s strafdossier verdwenen waren. Toch werd Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig strafdossier en nadat de Hoge Raad voor de Justitie ook de verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort vaststelde, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Marcel Vervloesem die zwaar ziek is (hartziekte, kanker, nierproblemen, suikerziekte, meer dan 20 spoedopnames en operaties…) zit nu in totaal reeds 22 maanden in de gevangenis opgesloten.
Hij werd gepest en gefolterd, kreeg willekeurige sancties opgelegd, er werd met zijn dossier geknoeid, bepaalde rapporten en dossiers werden achtergehouden, medische gegevens werden vervalst, uittreksels van vonnissen werden vervalst, zijn verzoeken werden één voor één geklasseerd, hij werd 50 dagen lang in een isoleercel opgesloten, hij werd 591 uren aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen en medische toestellen vastgeketend (zelfs bewusteloos), zijn briefwisseling werd regelmatig geblokkeerd, zijn bezoekrecht werd bemoeilijkt, hij werd een paar keren in gesloten afdelingen opgesloten enzoverder…
Dat gebeurde allemaal met het medeweten van de justitieministers (Vandeurzen, De Clerck) en hun kabinetsmedewerkers die voortdurend van deze feiten op de hoogte werden gebracht.
Ook de parlementsleden en de pers werden voortdurend over al deze zaken geinformeerd.

De belangrijkste vragen in het dossier van Marcel Vervloesem bleven onbeäntwoord:
– Waarom werd de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot gestopt ?
– Waarom hield het hof van beroep van Antwerpen geen rekening met de 7 verdwenen kinderporno-cd-roms die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan justitie had laten overmaken ?
– Waarom stelde justitie geen onderzoek in naar de 30 processen-verbaal waarin de hoofdklager van Marcel Vervloesem uit 1998, inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd ?
– Waarom stelde justitie geen onderzoek in naar de verklaring waarin gesteld werd dat men voor de beschuldigingen en klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd ?
– Waarom hield justitie geen rekening met de ontlastende verklaringen die achteraf verdwenen bleken te zijn ?
– Waarom hield justitie geen rekening met de medische getuigschriften van Vervloesem die aantoonden dat hij niet in staat was om iemand te verkrachten ?

Ik ging er van uit dat de criminele feiten waarvan Marcel Vervloesem het slachtoffer was in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, een alleenstaand geval was maar stelde achteraf vast dat het een systeem is.

Ik stel vast dat het geklaag over de ‘overbevolkte gevangenissen’ van justitieminister De Clerck, een leugen is.`

Heel wat gevangenen horen immers geenszins in de gevangenis thuis. Het gaat hier om de mensen die maanden- of jarenlang op hun proces wachten; de gedetineerden van wie het dossier door de psycho-sociale diensten voortdurend wordt geblokkeerd zodat er van een aangepaste begeleiding en een reintegratie niets in huis komt; de zwaar zieke gevangenen die slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden worden vrijgelaten (de minister blokkeert de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen); de gevangenen die op hun electronisch toezicht wachten enzoverder.

De gevangenis die De Clerck en de Belgische regering omwille van de ‘overbevolking’ der Belgische gevangenissen in Tilburg (Nederland) hebben afgehuurd, is een ware ramp voor de gedetineerden doordat zij volledig van hun omgeving afgezonderd worden.
Ook de families, gezinnen en de relaties van de gedetineerden worden het slachtoffer van de deportaties naar Nederland die van bovenaf en zonder enige inspraak worden opgelegd.
Gevangenen worden onder druk gezet en er wordt met tuchtmaatregelen gedreigd als men niet naar Tilburg wil overgeplaatst worden.
De deportaties naar Tilburg wordt ook misbruikt om gevangenen en hun families het zwijgen op te leggen omtrent de wantoestanden in de gevangenissen.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Petitie ‘Geen deportaties van Belgische gevangenen’

11 Comments »

 1. G. heeft me net gebeld, ik zit te bibberen op mijn stoel, ze komen van hem te zeggen dat hij woensdag naar TILBURG moet!!!

  E. is van hogerhand van het dossier van G. gehaald, dit door de publicaties en de klachten, die dus toch zijn effect hebben gehad. Dat is het goeie nieuws, hij heeft nu een stagiare die zijn dossier zeer snel in orde brengt, tegen midden maart zou het volledig af zijn.

  Zij zal haar uiterste best doen om te voorkomen dat G. naar Tilburg wordt overgebracht door te melden dat zijn reclassering bijna volledig af is, dat dit qua sociale contacten ed een ramp zou betekenen. Ook zijn advocaten stellen alles in het werk, zullen rechtstreeks contact opnemen met justitie in Brussel.

  Vanavond rond een uur of vijf zal hij uitsluitsel hebben…

  Ik ben er niet goed van, dat hij naar Tilburg zou moeten is totaal onlogisch, hij is tenslotte geen vrijwilliger om te gaan, zijn dossier is quasi rond, zou dit een verdoken tuchmaatregel zijn voor de publicaties??

  Hij zegt dat hij zal weigeren, dat ze hem dan wel veertien dagen op strikt zullen zetten, glasbezoek, niet buiten mogen, maar ik vraag me af of ze dat zullen aanvaarden. We weten ondertussen al hoe het in z’n werk gaat, cachot in, en dan toch GEDEPORTEERD WORDEN!

  Voor mijn part mag dit overal voorpagina nieuws worden als straks blijkt dat hij moet gaan, dit zou gewoon een ramp zijn voor alles, voor ons, voor zijn reclassering, Tilburg is twee uur en zoveel rijden, ze krijgen maar één keer per week bezoek, dat zal G. volledig kapot maken!!

  Ik ga nu naar hem, zal vanavond tegen acht terug thuis zijn, ik laat je direct weten hoe het afgelopen is..

  Comment by kruitvat — February 12, 2010 @ 10:56 pm | Reply

 2. Tilburg: « ce sont des places en plus dans leur intérêt »

  Stefaan De Clerck a répété vendredi que la capacité supplémentaire de places en prison avait été prise en location à Tilburg pour atténuer la surpopulation

  TILBURG « Cette mesure a donc été prise dans l’intérêt des détenus et du personnel de surveillance », a-t-il commenté vendredi en réaction à l’information selon laquelle des détenus envoyés à Tilburg avaient intenté une action contre l’Etat belge.

  Ces référés portent sur des promesses non tenues et un régime de détention qui serait plus strict à Tilburg qu’en Belgique. Les détenus demandent le paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de détention à Tilburg en cas de non-retour en Belgique ou de non-amélioration aux Pays-Bas de leur régime carcéral. « Des efforts sont fait constamment pour assurer le confort de vie et l’assistance sociale dans la prison de Tilburg. Pour d’éventuels problèmes de mise en route du dispositif, on recherche des solutions structurelles », a souligné le ministre.

  Pour le reste, le ministre a rappelé qu’il revenait à l’administration centrale des prisons de décider de l’endroit où les détenus sont placés. Celle-ci tient compte d’un certain nombre de critères comme: la condamnation définitive à une peine d’emprisonnement plus longue et le profil de risque. « Dans ce groupe, la priorité va aux volontaires », a-t-il ajouté.

  Aux yeux du ministre, les conditions de vie sont certainement « correctes voire plus équitables que celles des autres prisons », a indiqué M. De Clerck.

  La Dernière Heure (12/02/2010)
  http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/300239/tilburg-ce-sont-des-places-en-plus-dans-leur-interet.html

  Comment by kruitvat — February 12, 2010 @ 11:03 pm | Reply

 3. De Clerck : les places à Tilburg dans l’intérêt des détenus

  Sept détenus belges transférés à la prison néerlandaise de Tilburg ont attaqué l’Etat belge en référé. Le ministre de la Justice, Stefaan De Clerck (CD&V) répète qu’il s’agit de lutter contre la surpopulation carcérale et affirme que des efforts sont faits pour assurer à Tilburg confort et assistance sociale.

  Le ministre de la Justice, Stefaan De Clerck (CD&V), a répété vendredi que la capacité supplémentaire de places en prison avait été prise en location à Tilburg (sud des Pays-Bas) pour atténuer la surpopulation dans plusieurs prisons belges et la surcharge pour le personnel. “Cette mesure a donc été prise dans l’intérêt des détenus et du personnel de surveillance”, a-t-il commenté vendredi en réaction à l’information selon laquelle des détenus envoyés à Tilburg avaient intenté une action contre l’Etat belge.

  Ces référés portent sur des promesses non tenues et un régime de détention qui serait plus strict à Tilburg qu’en Belgique. Les détenus demandent le paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de détention à Tilburg en cas de non-retour en Belgique ou de non-amélioration aux Pays-Bas de leur régime carcéral.

  “Des efforts sont fait constamment pour assurer le confort de vie et l’assistance sociale dans la prison de Tilburg. Pour d’éventuels problèmes de mise en route du dispositif, on recherche des solutions structurelles”, a souligné le ministre.

  Pour le reste, le ministre a rappelé qu’il revenait à l’administration centrale des prisons de décider de l’endroit où les détenus sont placés. Celle-ci tient compte d’un certain nombre de critères comme: la condamnation définitive à une peine d’emprisonnement plus longue et le profil de risque. “Dans ce groupe, la priorité va aux volontaires”, a-t-il ajouté.

  Aux yeux du ministre, les conditions de vie sont certainement “correctes voire plus équitables que celles des autres prisons”, a indiqué M. De Clerck.

  Le président du tribunal de première instance de Louvain a rejeté, vendredi, la requête unilatérale introduite par un détenu transféré à la prison néerlandaise de Tilburg, a indiqué son avocat.

  Selon Me Walter Damen, le juge a rejeté l’argument de la distance et estime que le transfert de son client ne porte pas préjudice à ses chances de réinsertion. L’avocat a annoncé son intention d’aller en appel de cette ordonnance.

  (Belga)

  Rédaction en ligne
  vendredi 12 février 2010
  http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2010-02-12/des-detenus-attaquent-l-etat-belge-en-refere-753292.shtml

  Comment by kruitvat — February 12, 2010 @ 11:12 pm | Reply

 4. Dankbriefje petitie

  Beste X,

  Bedankt voor het tekenen van de petitie.

  Er zijn maar weinig mensen die zoveel moed opbrengen.

  Ik ga de tekst van de petitie een beetje veranderen omdat het niet de bedoeling was om deze petitie die slechts een beperkt aantal woorden mag bevatten, hoofdzakelijk rond Marcel Vervloesem te laten draaien alhoewel dit een goed voorbeeld is van de beestachtige manier waarop Belgische (ernstig zieke) gevangenen worden behandeld.

  Het valt mij op dat de media Marcel 10 jaar lang als een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘kindermisbruiker’ en ‘geestesgestoorde’ door het slijk hebben gesleurd en dat dit maar één doel had: de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten doodzwijgen en Marcel als een ‘crimineel’ in de gevangenis te laten overlijden.

  Met de overbevolking van de Belgische gevangenissen gebeurt juist hetzelfde: de media worden gebruikt om de leugens van De Clerck en konsoorten tot in het oneindige te herhalen tot dat iederéén ze gelooft.

  Comment by kruitvat — February 13, 2010 @ 11:46 am | Reply

 5. Beste X,

  Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie.
  Ik werk al lang rond dit onderwerp en zag, vanaf de bekendmaking van het voorstel om Belgische gevangenen naar Nederland te deporteren, dat het argument van De Clerck over de ‘overvolle gevangenissen’ niet klopte omdat De Clerck en de regering zélf verantwoordelijk zijn voor die overvolle gevangenissen.
  Ik voorzag ook de talrijke problemen waarover ik reeds maanden geleden heb geschreven.

  http://apps.facebook.com/causes/446602

  Comment by kruitvat — February 14, 2010 @ 5:43 pm | Reply

 6. Signez notre petition sur facebook

  Chère X,

  Merci-bien pour avoir signer notre petition ‘Non aux déportations des prisonniers belges à l’Hollande’.
  Le gouvernement belge parle depuis des années de la surpeuplement des prisons, mais c’est le gouvernement même qui est responsable de cette surpopulation.
  L’expulsion des prisonniers vers un autre pays est inhumain, aussi bien pour les détenus que pour leurs familles et leurs proches.

  http://apps.facebook.com/causes/446602/

  Comment by kruitvat — February 14, 2010 @ 7:18 pm | Reply

 7. Verontrustend

  Als men de handelswijze van onze eigenste regeringsleiders bekijkt, dan moet men inderdaad besluiten dat men hierbij met echte misdadigers te maken heeft die hun verkiezing tot gemeenteraadslid of volksvertegenwoordiger enkel voor zichzelf en hun (partij)vrienden gebruiken.

  (Gepubliceerd op de facebookwall van Renaat Landuyt, justitiespecialist van de Sp.a: http://www.facebook.com/renaat.landuyt )

  Comment by kruitvat — February 16, 2010 @ 2:35 pm | Reply

 8. ‘Belgisch oproer dreigt in gevangenis Tilburg’

  23/02/2010 14:02

  Belgische gedetineerden in de penitentiaire inrichting van Tilburg dreigen met opstanden, hongerstakingen, ontsnappingen en zelfs gijzelingen van Nederlandse cipiers als er niet snel een einde komt aan het strenge gevangenisregime. Dat beweert de Nederlandse krant De Telegraaf.

  België huurt in Tilburg een 500-tal cellen om er gevangenen onder te brengen. Het gaat om een manier om het tekort aan cellen in België op te vangen.
  De eerste gevangenen vanuit België werden enkele weken geleden overgebracht naar Tilburg, maar daar dreigt oproer, aldus De Telegraaf.

  Volgens de krant blijkt dat uit telefoongesprekken en brieven die uit de gevangenis zijn gesmokkeld.

  De gedetineerden zouden ontstemd zijn over de leefomstandigheden omdat ze overdag langer in hun cel moeten blijven, geen vers bereide maaltijden krijgen, ‘s ochtends al om kwart voor zes worden gewekt en sporadisch bezoek mogen ontvangen, zo luidt het in de Nederlandse krant.
  Gerechtelijke procedures

  Er zouden ook klachten zijn over het ontbreken van een gevangenisarts en uniforme kleding. De gevangenen uit België zouden ook Vlaamse en Franstalige televisiezenders missen.
  Volgens De Telegraaf, die zich baseert op bronnen binnen de inrichting, is de angst voor gijzelingen en ontsnappingen groot onder de Nederlandse cipiers.

  De gevangenis van Tilburg werd onlangs overgedragen aan België. Eerder raakte bekend dat niet alle gedetineeren uit België vrijwillig naar Nederland zijn gegaan.
  Er lopen verschillende gerechtelijke procedures van gevangenen die hun overbrenging aanvechten.

  ‘Geen verhoogd risico op oproer’

  In een reactie zegt het Belgisch directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen dat er geen aanwijzingen zijn van een verhoogd risico op oproer in de gevangenis van Tilburg.
  Het directoraat-generaal spreekt van ‘inloopproblemen’ bij de opstart van een nieuwe instelling. Ook gedetineerden moeten zich aanpassen, aldus woordvoerder Laurent Sempot.

  Comment by L.O. — February 26, 2010 @ 12:28 pm | Reply

 9. Twaalf procedures tegen overplaatsing naar Tilburg

  24/02 Er lopen momenteel 11 procedures van gevangenen die geen overplaatsing naar de gevangenis van Tilburg wilden. Er is daarnaast nog één procedure bij de Raad van State. Tot op heden is één procedure gelukt, maar daartegen loopt momenteel beroep.

  Dat zegde justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) deze morgen in de Kamer aan meerdere vragenstellers. De Clerck stelde dat tot nu toe alleen in Namen een Franstalige gedetineerde gelijk kreeg, maar in die zaak loopt nog een beroepsprocedure. De 10 andere zaken lopen overal in het land en zullen in maart hun beslag krijgen.

  Onrust

  De Franstalige Ligue des droits de l’homme had een procedure bij de Grondwettelijk Hof aangekondigd tegen het verdrag dat de overplaatsing van gevangenen naar Tilburg regelt, maar De Clerck zegt dat hij daarvan tot op heden nog niets heeft vernomen. “Ik kreeg zelf ook geen klachten van de Ligue over Tilburg”.

  De Clerck zegde verder dat er helemaal “geen aanwijzingen zijn dat er onrust in Tilburg dreigt”, zoals de Nederlandse kranten gisteren schreven. De samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse overheid verloopt zeer goed en het is niet juist dat de Nederlandse minister van Justitie een overleg met De Clerck heeft gevraagd over de situatie in Tilburg.

  Toestemming

  De minister voegde er aan toe dat Vlaamse gevangenen en de gedetineerden van vreemde nationaliteit geen toestemming moeten geven voor overplaatsing naar Tilburg. Ze worden – net zoals dat bij transfers in Belgische gevangenissen gaat – niet verondersteld om hun toestemming te geven. Bij Franstaligen die goed in Wallonië zijn ingebed en daar familie hebben, houdt Justitie wel rekening met hun mening.

  Momenteel verblijven 421 gedetineerden in Tilburg en tegen einde februari zal het aantal van 500 bereikt zijn.

  Volgens de minister is de gevangenissituatie in Tilburg op een aantal vlakken beter dan in de Belgische bajessen. “De cellen zijn er perfect en er is geen overbevolking, de gevangenen mogen hun eigen kleren dragen, ze kunnen vier uur per dag werken en krijgen ook vier uur lang ontspanning en vormingsactiviteiten. Dat kan in Belgische gevangenissen niet overal gegarandeerd worden”.

  Volgens De Clerck kunnen de gedetineerden in Tilburg – in tegenstelling tot wat de Nederlandse pers beweerde – àlle Belgische televisiezenders volgen, ook Franstalige. De Clerck beklemtoonde dat de Nederlandse cipiers erg tevreden zijn over de vorming (o.a. in Belgisch recht) die ze hebben gekregen, België werd hiervoor zelfs gefeliciteerd.

  Meer uitleg over het verdrag dat de tranfer van Belgische gevangenen naar Tilburg mogelijk maakt vindt U op de expertensite van John De Wit.
  JDW

  Comment by L.O. — February 26, 2010 @ 12:37 pm | Reply

 10. 26/02/2010 13:55

  Vakbonden gaan wangedrag van Belgische gedetineerden in Tilburg bespreken

  Belga) Belgische en Nederlandse vakbonden gaan volgende week samenzitten om het wangedrag van Belgische gedetineerden in de gevangenis van het Nederlandse Tilburg te bespreken. Dat heeft vakbondssecretaris Ivan Vandecasteele van het ACOD vrijdag bevestigd aan Belga.

  Op die bijeenkomst, waarvoor nog geen concrete datum werd vastgelegd, “zullen we bekijken wat er precies aan de hand is met de Belgische gedetineerden in Tilburg”, aldus Vandecasteele. Voor een concrete uitkomst van het overleg is het uiteraard nog te vroeg. “Maar mocht blijken dat de situatie in Tilburg werkelijk uit de hand loopt, dan zullen we de betrokken regeringen op hun verantwoordelijkheid wijzen”, verduidelijkt hij.

  Eerder deze week raakte al bekend dat een deel van de Belgische gedetineerden in de gevangenisinrichting zich zou misdragen. Ze dreigen met hongerstakingen en opstanden en beledigen de Nederlandse cipiers.

  De Belgische gedetineerden uiten op die manier hun onvrede over de strengere leefomstandigheden in de Nederlandse gevangenis. Zo moeten de gedetineerden ‘s ochtends al om kwart voor zes opstaan en krijgen ze geen vers bereide maaltijden. Bovendien zijn de gevangenen verder van huis verwijderd, wat ook het ontvangen van bezoek bemoeilijkt.

  Volgens Vandecasteele maakt het wangedrag waarschijnlijk deel uit van een poging om zo snel mogelijk te worden teruggeplaatst naar een gevangenis in België. De vakbondsman is van mening dat het een grote fout was om een 450-tal Belgische gevangenen gedwongen over te plaatsen naar de voormalige Koning Willem II-kazerne in Tilburg. Die beslissing werd genomen wegens het tekort aan cellen in ons land. (MUA)

  Comment by L.O. — February 26, 2010 @ 1:30 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: