Gevangenissen

February 18, 2010

Gevangenis Hasselt: problemen met transferts

Brussel, 18.2.2010

Vandaag nog naar het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen getelefoneerd inzake de schrijnende situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Hasselt. Buiten de secretaresse die de telefoons beäntwoordt, bleek er echter niemand aanwezig te zijn.
Ook Els Baart van het kabinet van justitieminister De Clerck proberen te bereiken die in haar brief van 30.4.2009, in opdracht van de Minister liet verstaan dat, alles dik in orde was (brief door de Minister ondertekend). Baart bleek ook al niet bereikbaar te zijn. Ik kreeg tenslotte een plaatsvervangster aan de lijn die mij voorstelde om een fax naar Hans Meurissen van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen te sturen omdat de mails meestal blijven liggen. Nadat ik de vrouw had uitgelegd dat Marcel voor slechts één uurtje zitting voor de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen, nu al 2 weken lang zonder middelen en zonder enige medische opvolging 24 uren op 24 uren in de gevangenis van Hasselt geisoleerd wordt, en dat deze situatie vanuit menselijk oogpunt onaanvaardbaar is, liet zij verstaan dat er ‘een oplossing kon uitgewerkt worden’… Wat ik niet begrijp is dat er een bepaald patroon zit in al deze voorvallen: Na een wekenlange aanslag op de overblijvende gezondheid van Marcel, komt men meestal met een oplossing af die geen oplossing blijkt te zijn maar een voorbode is van een volgend probleem. Men ‘vergeet’ de medische dossiers door te geven; men vergeet (4 keer achter elkaar) bepaalde standaardformulieren in te vullen enzoverder. Met ‘men’ bedoel ik bepaalde mensen die constant aan geheugenverlies schijnen te leiden. Dat gebeurt niet alleen in het dossier van Marcel Vervloesem die niet in een gevangenis maar in een ziekenhuis thuishoort. De vraag is of dergelijke mensen die alles bijna systematisch in het honderd doen lopen en die ook andere werknemers in discrediet brengen, wel geschikt zijn om hun beroep te blijven uitoefenen.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie…


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

– Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
– Kinderpornonetwerk Zandvoort
– Kinderpornozaak Zandvoort
– Justitie Turnhout
– Open Brief Procureur-Generaal
– Zoé Genot cd-roms Zandvoort
– Droit Fondamental – (French, English, Italian)
– Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
– Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
– Vervloesem maart 1998 deel1
– Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
– Video’s: ultjecrumpie 1
– Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’

Advertisements

2 Comments »

 1. Marcel Vervloesem: stand van zaken

  Brussel 21.2.2010 – Marcel heeft ons laten weten dat hij aan het inpakken was voor zijn transfert naar de gevangenis van Turnhout van waaruit hij drie weken geleden, voor één uurtje van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, naar de gevangenis van Hasselt was gevoerd.
  Er zou iets fout gegaan zijn met de transportfirma zodat de vijf voorbije transferts van de gevangenis van Hasselt naar de gevangenis van Turnhout, telkens zonder hem doorgingen.
  In feite waren er dus 5 fouten van die transportfirma die moeilijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor het ‘vergeten meegeven van zijn medisch dossier’ en het ‘vergeten geld op zijn rekening te schrijven’ zodat hij in de gevangenis van Hasselt op een bepaald moment volledig geisoleerd was en zonder briefpapier, postzegels, fruit, TV, telefoon en medisch toezicht kwam te zitten.

  (De skynetblogs zijn reeds een paar dagen geblokkeerd. Dat komt vermoedelijk omdat we verslag uitbrachten over de schandelijke situatie in de gevangenis van Hasselt)

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Comment by kruitvat — February 21, 2010 @ 8:34 pm | Reply

 2. Beste X,

  Het was verschrikkelijk voor Marcel.

  In de eerste week leek alles in orde te zijn. Het is te zeggen: hij begreep niet waarom hij voor één uurtje zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, een hele week in de gevangenis van Hasselt moest blijven maar dat kon nog een ‘vergissing’ of zoiets genoemd worden.
  Maar daarna bleek het om een werkelijk isolement te gaan. En toen hij zelfs niet meer kon telefoneren of geen brieven meer kon schrijven, geen TV meer op zijn cel had en geen medische opvolging meer kreeg, braken de stoppen los.

  Zoals je weet, is het niet de eerste keer dat dit gebeurt en ik heb de indruk dat het doelbewust geörganiseerd wordt om zijn overblijvende gezondheid, beetje bij beetje, te kraken. Misschien hoopt men wel dat zijn ziek hart het op de éne of de andere dag begeeft of dat hij tot een wanhoopsdaad gedwongen kan worden.

  Vanwege het feit dit al gaande is sinds dat hij 18 maanden geleden werd opgesloten en dat dit zich blijft herhalen niettegenstaande mijn schrijven aan de ministers van justitie (eerst Vandeurzen en nadien De Clerck) + hun kabinetten, heb ik de indruk dat deze praktijken oogluikend van bovenaf worden toegestaan.
  Anders had men er reeds lang korte metten mee gemaakt en orde op zaken gesteld.

  Ik stel vast dat ook andere gevangenen soms op een soortgelijke manier behandeld worden.

  Af en toe sterft er een gevangene en dan wordt er een mededelingetje verspreid in de zin van: ‘er wordt een onderzoek ingesteld’. Daarmee is de kous afgehandeld.

  Comment by kruitvat — February 21, 2010 @ 11:37 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: