Gevangenissen

February 28, 2010

Minister De Clerck laat zieke aktievoerder wegteren

Brussel, 28.2.2010 – Gedurende de laatste dagen geen telefoon meer gekregen van Marcel die ons iedere dag telefoneerde.
Het bericht dat hij ons niet meer kan telefoneren en dat we hem niet meer mogen schrijven of bezoeken terwijl hij nog altijd in het bestuur van onze vereniging zetelt, schijnt dus te kloppen.
Marcel zit al drie weken geblokkeerd in de gevangenis van Hasselt waarnaar hij voor één uurtje zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, naartoe werd gevoerd.
Uit het laatste gesprek bleek dat hij al 3 weken lang geen dokter meer heeft gezien terwijl hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd werd (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn nu 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis).
We schreven en telefoneerden naar minister De Clerck en zijn kabinet, naar het directoriaat-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel enzoverder.
We zeiden dat Marcel tengevolge van zijn eindeloze isolatie in de gevangenis te Hasselt (met een moment waarop hij zelfs geen postzegels, briefpapier, telefoon en geen televisie meer kon betalen zodat hij daar maar op zijn bed lag te liggen), opnieuw ernstig verzwakt was en opnieuw zelfmoordgedachten had.  Maar daarvan lijkt men zich in Brussel niets aan te trekken.  Blijkbaar rekent men erop dat hij vroeg of laat zal overlijden en hoopt men de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 89.539 slachtoffertjes, daarmee zonder verder onderzoek te kunnen afsluiten.  Over criminelen gesproken…

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Teken onze petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:
http://media.causes.com/ribbon/751227

Advertisements

4 Comments »

 1. Advocaat Raf Jespers

  Doordat men advocaat Raf Jespers (die door de vzw Werkgroep Morkhoven deels betaald werd) gedwongen heeft om het contact met de vzw Werkgroep Morkhoven te verbreken, weten we ook niet of deze nu eindelijk zal optreden in deze kwestie.
  Jespers is maar één keer met sukses tussenbeide gekomen. Dat was op het moment dat Marcel geisoleerd werd en tuchtmaatregelen kreeg opgelegd Dat gebeurde nadat de Werkgroep Morkhoven ondermeer justitieminister De Clerck en zijn diensten had laten weten dat er met Marcel’s medische dossier werd geknoeid. De psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge gebruikte dan weer allerlei vertragingstechnieken om de behandeling van Marcel’s dossier te laten aanslepen en ook toen was er sprake van medische verwaarlozing.
  De Raad van State maakte de willekeurig genomen tuchtmaatregelen onmiddellijk ongedaan.

  Comment by kruitvat — February 28, 2010 @ 1:33 am | Reply

 2. PUBLICATIE

  Marcel Vervloesem mag de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer telefonisch of op een andere manier contacteren.
  Het bezoekrecht van Jan Boeykens (Voorzitter) en Prinses Jacqueline de Croÿ (Ondervoorzitster) van de Werkgroep Morkhoven aan Marcel Vervloesem werd afgeschaft.
  Briefwisseling tussen Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven (zelfs het opzenden van postzegels of dergelijke) wordt niet meer toegestaan.

  Marcel Vervloesem zetelt nochthans nog altijd in het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven.

  Hij zit momenteel afgezonderd in de gevangenis van Hasselt opgesloten waarnaar hij drie weken geleden voor amper 1 uurtje van een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank naartoe werd gevoerd.

  De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout (waar al zijn bezittingen, geld en medisch dossier liggen) werd al verscheidene weken uitgesteld.
  Dat kwam omdat men telkens de transportformulieren was ‘vergeten’ in te vullen en de transfertwagen ‘in panne’ bleek te zijn.

  Marcel Vervloesem die zwaar ziek is (hartziekte, suikerziekte, kanker, nierproblemen, meer dan 20 verschillende spoedopnames en operaties waarvan zes tijdens zijn opsluiting in de gevangenis) was er enkele dagen geleden opnieuw zeer slecht aan toe en dacht aan zelfmoord.
  Dat kwam door zijn uitzichtloze toestand en het feit dat hij al drie weken lang geen dokter meer had gezien.
  Op een bepaald moment had hij zelfs geen geld meer om postzegels en briefpapier aan te kopen en zijn televisie te betalen zodat hij gedurende 24 uren op 24 uren enkel op zijn bed lag.

  Het kabinet van Minister De Clerck en het directoriaat van het Gevangeniswezen te Brussel werden door de Werkgroep Morkhoven herhaaldelijk getelefoneerd en aangeschreven maar dat bracht geen aarde aan de dijk.

  De Werkgroep heeft de indruk dat men Marcel Vervloesem wil laten overlijden of tot zelfmoord wil dwingen omdat men hoopt daarmee de kinderpornozaak definitief in de doofpot te kunnen stoppen.

  Comment by kruitvat — February 28, 2010 @ 2:12 am | Reply

 3. In een brief aan iemand:

  ‘Je bent gelukkig omdat hij na drie weken isolatie in de gevangenis van Hasselt (waar hij geen dokter gezien heeft), terug naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht.

  Maar ik vraag me af hoelang het nog zal duren vooraléér we blij moeten zijn als Marcel NIET gefolterd en gegijzeld wordt; dat hij NIET wordt geisoleerd; dat men zijn brieven NIET meer terugstuurt of hem zijn bezoek NIET ontzegt; dat men hem NIET zo ziek als een hond in een cel in een cel zonder TV stopt; dat men de mensen rond hem heen NIET tegen elkaar opzet; dat men hem halfdood in plaats van dood uit de gevangenis schopt enzoverder’…

  Comment by kruitvat — March 3, 2010 @ 5:32 am | Reply

  • Voor de outsiders:
   Elke misdaad tegenover Marcel Vervloesem wordt uiteindelijk gevolgd door een soort ‘rechtzetting’ om te verhinderen dat er parlementaire vragen aan de minister van justitie gesteld zouden worden (of om de minister van justitie in de gelegenheid te stellen om te zeggen dat er ‘niets aan de hand is’ en/of dat ‘de informatie van de vzw Werkgroep Morkhoven niet correct is’).

   Comment by kruitvat — March 3, 2010 @ 5:54 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: