Gevangenissen

March 30, 2011

Gevangenissen België: politieke vluchteling gefolterd

De toestand van Arbi Zarmaev, een Tsetjeense politieke vluchteling die reeds 21 maanden lang in een gevangenis is opgesloten, blijft onrustbarend en de Belgische minister van justitie (CD&V, Vlaamse Christen-Democraten) blijkt zich met zijn voortdurend betoog over een ‘menselijke justitie’, maar weinig van deze zaak, waarbij hij persoonlijk is betrokken, aan te trekken. Integendeel zelfs. Men probeert Arbi nu op alle mogelijke manieren te criminaliseren om de folteringen te kunnen rechtvaardigen en hem op verzoek van de Russische Federatie uit te leveren. De Minister is daarvan maar al te goed op de hoogte want hij en zijn kabinet zijn hiervoor reeds verschillende keren aangeschreven geweest.

Volgens de laatste berichten zou Arbi die al 14 dagen in een isoleercel is opgesloten en gedurende 4 dagen geen water en eten kreeg, telkens moeten overgeven als hij probeert te eten.

Men smeet weliswaar een paar brokken brood door het raampje in de isoleercel, maar Arbi bleef met zijn handen op zijn rug geketend.

Alhoewel hij nauwelijks 50 kg weegt en hij totaal uitgeput is, wordt er hem dagelijks vanuit het celraampje een injectie met een slaapmiddel in het lichaam geschoten. Dat gebeurt met een speciale revolver.

Minister De Clerck beweert dat er ‘geen risico bestaat dat Arbi, na de reeds door hem getekende uitlevering, in een Russische of Tjetsjeense gevangenis gefolterd wordt’.   Hij stelde dat na een gesprekje met de Russische ambassade.

Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, bracht deze zaak gisteren ter sprake op een kongres in Parijs dat door de Franse Justitie rond mensenrechten werd görganiseerd.

Een Belgische rechter antwoordde op de vraag die de prinses voor de welgevulde zaal van 300 mensen stelde, en verdween vervolgens vliegensvlug achter de coulissen.

Foto: gevangenis te Hasselt waardat Arbi Zarmaev gedurende 4 dagen lang geen eten en drinken kreeg

 

Advertisements

1 Comment »

  1. Intussen krijgt de gefolterde gevangene geen bezoek meer van zijn familie omdat hij dat ‘zelf gevraagd’ zou hebben. Het is duidelijk dat De Clerck verveeld zit met de Open Brieven rond deze zaak en daarom besloten heeft om nu ook de familie van de man (psychisch en emotioneel) te folteren zodat hij ze de mond kan snoeren.

    Comment by kruitvat — March 31, 2011 @ 5:17 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: