Gevangenissen

April 4, 2011

Arbi Zarmaev: bezoekje aan het Ministerie van Justitie

Arbi Zarmaev kreeg gedurende 4 dagen geen drinken toen hij in de gevangenis van Hasselt in een isoleercel was opgesloten.

De man die nog maar amper 50 kg weegt en al wekenlang in een isoleercel is opgesloten, kreeg hierdoor bijkomende gezondheidsproblemen, waaronder ernstige uitdrogingsverschijnselen en problemen met de nieren.

Arbi Zarmaev bevindt zich thans in een isoleercel van de gevangenis van Brugge en zijn overblijvende gezondheid wordt nog eens extra geschaad doordat men hem om de 15 minuten op een bijna gewelddadige manier wakker maakt en met een zaklamp in zijn ogen schijnt.

Hij wordt met een soort revolver vanuit een isoleercelraampje ‘in slaap’ geschoten omdat hij zogezegd ‘gevaarlijk’ zou zijn.

Arbi Zarmaev ligt dag en nacht in de isoleercel opgesloten die bijna volledig verduisterd is omdat er zich slechts een vensterraampje tegen het plafond bevindt.

De dringende medische hulp waarvoor minister De Clerck schriftelijk werd gecontacteerd, wordt hem nog steeds geweigerd.

De Belgische overheid die door het Europees Comité Tegen Folteringen reeds herhaaldelijk werd veroordeeld, probeert de aandacht van nationale en internationale mensenrechtenorganisaties (Pax Christi, Amnesty International, Liga voor de Mensenrechten,) voor deze zaak, zoveel mogelijk te beperken. Het is ook om die reden dat men het medisch dossier van Arbi Zarmaev dat vermoedelijk onvolledig is en bepaalde zaken verzwijgt, weigert vrij te geven.

Het bezoek van een dokter van buiten de gevangenis waarop hij als gevangene recht heeft, wordt door de gevangenisdirectie en het ministerie van Justitie geblokkeerd. Hij heeft geen recht meer op briefwisseling of telefoon.

Het bezoekrecht van de familie werd een week geleden afgeschaft. Dat gebeurde een paar dagen voordat Arbi Zarmaev op een zitting van de Raad van State moest verschijnen. Op die zitting werd de door Minister De Clerck ondertekende uitlevering aan de Russische Federatie, bevestigd.

Het secretariaat van Hans Meurissen, directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, zegt dat Arbi Zarmaev alleen maar contact mag onderhouden met haar dienst en met een advocaat die voor het ministerie van justitie werkt. Deze advocaat zegt steeds dat ‘Arbi geen bezoek meer wil’ alhoewel hij zich in een vandaag gevoerd telefoongesprek tegensprak door te stellen dat deze beslissing van Arbi hem ‘in het bijzonder zou verbazen’.

Arbi wordt ook reeds geruime tijd platgespoten met het neurolepticum Haloperidol (Haldol), een product van het Belgische farmaceutische bedrijf Janssens Pharmaceutica dat destijds in de Russische psychiatrie werd gebruikt om politieke opposanten gek te maken en uit de weg te ruimen. Haloperidol werd ook veel in de Belgische psychiatrische instellingen gebruikt waar dat het, zoals in de Universitaire kliniek van Kortenberg, tot een golf van zelfmoorden leidde. De effecten van deze drug zijn onkontroleerbare spasmen van de monddelen, voortdurend beven van de handen, rusteloze bewegingen en een moorddadige innerlijke onrust die tot hallucinaties, geestelijke verwarring en paranoïa kunnen leiden.

We brachten deze zaken vandaag, tesamen met de ongeruste familie van Arbi Zarmaev, ter sprake op het Ministerie van Justitie (kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) en het bureau van het Directoriaat-generaal van de Belgische Strafinrichtingen (Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel).

Ik wees daarbij tevens op het feit dat de familie van Arbi Zarmaev geen enkel antwoord kreeg op haar aangetekende brieven aan Minister De Clerck die zich blijkbaar in een geheim ‘onderzoeksdossiertje’ op het bureau van Hans Meurissen bevinden.

Jan Boeykens

Foto: Minister De Clerck en zijn christen-democratische vriend, Premier Yves Leterme

Advertisements

2 Comments »

 1. Brieven aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen blijven onbeäntwoord: klacht bij de federale ombudsman

  Van: Jan Boeykens
  Datum: 18 april 2011 12:44
  Onderwerp: Minister De Clerck, Hans Meurissen: onbeäntwoorde brieven – klacht
  Aan: contact@federaalombudsman.be

  Guido Schuermans, federale Ombudsman,
  Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel

  Geachte Heer,

  Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge – justitieminister De Clerck en Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden niet – klacht

  In het Jaarverslag 2010 dat u met uw collega Catherine De Bruecker aan de Voorzitter van de Kamer overhandigde, stond dat de burger ‘ook dit jaar klaagt over de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid’.

  Wij stellen vast dat de situatie er verder op verslechtert.

  Er kwam immers geen antwoord op de brieven die ik omtrent de folter- en afzonderingspraktijken (+ het gebruik van psychiatrische drugs) betreffende Arbi Zarmaev aan justitieminister De Clerck heb gericht.

  De familie van Arbi Zarmaev zond over een periode van 21 maanden, 4 aangetekende brieven aan minister De Clerck.
  Ook deze brieven bleven onbeäntwoord.

  Een tiental dagen geleden begaf ik mij met de familie van Arbi Zarmaev naar het kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
  De onthaaldienst wist ons te vertellen dat de brieven zich sinds 16.3.2011 in een ‘onderzoeksdossiertje’ op het secretariaat van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (onder leiding van Hans Meurissen) bevonden.
  Nadat men telefonisch contact opnam met de diensten van Hans Meurissen, werd ons gezegd dat we ons voor een gesprek naar het bureau van Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel konden begeven.
  Ter plaatse gekomen, zei de secretaresse dat er ‘geen afspraak kon gemaakt worden’ en dat we maar ‘een mailtje moesten sturen of telefoneren’. Op onze opmerking dat de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck haar juist getelefoneerd had voor een afspraak, wenste de vrouw niet in te gaan.
  We spraken over de aangetekende brieven die niet beäntwoord waren geweest en zeiden dat een mailtje waarschijnlijk niet beäntwoord zou worden gezien de aangetekende brieven ook niet beäntwoord werden.
  De vrouw haalde haar schouders op en liet ons staan.

  Terug op het kabinet van minister De Clerck aangekomen, nam de onthaaldienst opnieuw contact op met het secretariaat van Hans Meurissen. Men gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. Toen we de vrouw opbelden, probeerde zij ons af te schepen. Tenslotte werd ons gezegd dat men ‘de zaak eens zou bekijken’. Daar bleef het bij.

  Het is dus duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen.

  Erop rekenende dat u deze klacht ernstig neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

  hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Faiderstraat 10
  1060 Brussel

  Comment by kruitvat — April 18, 2011 @ 10:59 am | Reply

 2. Men kan de federale Ombudsman ook telefonisch of per fax contacteren:
  0800 999 62 (gratis nummer) of + 32 2 289 27 27
  + 32 2 289 27 28 (fax)
  De kantoren van de federale Ombudsman zijn toegankelijk elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur en men kan het best een afspraak vooraf maken
  Adres: Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel (op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal en vlakbij het metrostation Kunst-Wet)

  Reken echter niet te veel op de federale Ombudsman omdat deze ook de belangen van de federale overheid moet verdedigen.

  Comment by kruitvat — April 18, 2011 @ 3:59 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: