Gevangenissen

April 10, 2011

Gevangenis Brugge: folteringen, afzondering, inbraak, diefstal dossiers

gevangenissen, België, belgisch, afzondering, folterpraktijken, Brugge, Hasselt, Renaat Landuyt, kamerlid, brief

Geachte Heer Landuyt,

Betreft: gevangenis Brugge, Arbi Zarmaev

Pax Christi deelde enkele dagen geleden mede dat Arbi Zarmaev die thans in de gevangenis van Brugge zit opgesloten, ‘één dezer dagen vrij zou zijn’ nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg negatief reageerde op de beslissing van uw politieke collega, justitieminister Stefaan De Clerck (nadien bevestigd door de Raad van State) om hem aan de Russische of Tsjetjeense overheid, die bekend staat voor verdwijningen, folteringen en moorden, uit te leveren.
Enkele dagen geleden bezocht ik, met de familie van de heer Zarmaev, het kabinet van De Clerck, en het bureau van Hans Meurissen, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel omdat de familie van Arbi Zarmaev geen bezoekrecht meer kreeg en totaal geen nieuws meer had van Arbi.
Men deelde ons mede dat men het ‘onderzoeksdossier’ dat op 16.3.2011 op het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen toekwam (terwijl Arbi Zarmaev nu al bijna 2 jaar lang is opgesloten en de aangetekende brieven van de familie aan minister De Clerck onbeäntwoord bleven) ‘eens grondig zou bekijken’. Maar de situatie blijft onveranderd.
De familie heeft Arbi nu al zo’n 10 dagen lang niet meer gezien, gehoord of gesproken.
De gevangenisdirectie van Brugge en de Gentse advocaat Thomas Gillis laat haar verstaan dat hij ‘geestesziek’ is geworden en ‘zelf geen contact meer wil’. Er wordt steeds herhaald dat hij ‘geen enkel rapportbriefje van de directie willen tekenen’, zonder dat dit natuurlijk te controleren valt.
Hij zou volgens onze informatie thans 24 uren op 24 uren zijn opgesloten (wat door de gevangenisdirectie wordt tegengesproken). Hij zou zelfs geen TV op zijn cel van 2 x 3 meter ter beschikking hebben (wat door de gevangenisdirectie wordt tegengesproken en tegelijkertijd wordt bevestigd omdat zij eraan toevoegt dat hij ‘daarvoor niet wil tekenen’.
Toen we gisteren tijdens een telefoongesprek, de gevangenisdirectie vroegen waarom hij niet meer schrijft of telefoneert, kregen we opnieuw te horen dat hij ‘geestesziek’ is geworden, ‘niemand meer wil zien of horen’ en ‘niets wil tekenen’. ‘Wij moeten de wil van de gevangene respecteren’, aldus de gevangenisdirectie. Maar zoals ik u reeds zei, zijn de gezegdes van de gevangenisdirectie op geen enkele wijze te controleren en kan zij zeggen wat zij zelf goed vindt.
Enkele dagen geleden liet de gevangenisdirectie, die doet alsof er niets aan de hand is en alles goed gaat, aan de zuster van Arbi die dodelijk ongerust is, weten dat zij Arbi in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling te Brugge willen opsluiten.
Ik heb de indruk dat men hem, door hem ‘gek’ te verklaren, volledig van de buitenwereld wil afsluiten en wérkelijk gek wil maken.
Arbi krijgt een neurolepticum dat als ‘neven-effect’ heeft dat de gebruiker werkelijk als een geesteszieke overkomt (spraakproblemen, rusteloosheid, verwardheid, zich afsluiten,). Met de éénzame afzondering erbij, wordt men daar natuurlijk gek van indien men het nog niet is.
De familie kon hem 10 dagen geleden (juist voor dat de zaak voor een 2de maal voor de Raad van State kwam waar dat de beslissing van De Clerck werd bevestigd) nog gewoon ontmoeten. Zij kon hem gewoon spreken. Hij was volledig lichamelijk uitgeput maar hij was helder van geest en goed bij zijn zinnen.

Mag ik u vragen om uw tussenkomst in deze zaak?

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (02 537 49 97)

Foto: enkele dagen geleden werd er ingebroken in de wagen van de Tsjetsjeense mensenrechtenactivist die contacten onderhoudt met Pax Christi. Deze man wist zopas nog een Tsjetsjeen zonder benen die, zoals Arbi, in de gevangenis van Hasselt was opgesloten, vrij te pleiten. Bij de inbraak werd zijn mallet met mensenrechtendossiers, waaronder het dossier van Arbi Zarmaev, gestolen. De Brusselse politie maakte een PV op van deze diefstal.

 

Advertisements

6 Comments »

 1. Gevangenis Brugge: blokkeren en tegenhouden van dossiers – tuchtstraffen

  vr jan 8, 2010

  Mijn verloofde zit in het PCB.

  Maanden gaan voorbij en ondervinden wij steeds meer en meer, dat het PSD verantwoordelijk is voor het opzettelijk tegenhouden, zelfs blokkeren van dossiers, door op alle mogelijke manieren de opsluiting van de gedetineerde met maanden, soms langer, te doen aanslepen.

  Hoe? Het is door de meesten geweten, maar er zijn er maar weinig die het durven zeggen, uit angst dat de gedetineerde daardoor tuchtstraffen krijgt, gepest wordt, en zijn dossier helemaal in de vergeethoek wordt gestoken.

  In ons geval werden belangrijke documenten gewoon achtergehouden uit het dossier van mijn verloofde, de dag dat hij voor de SURB moest voorkomen. Het verslag van de maatschappelijke enquëte die in november bij mij werd gehouden, was opeens verdwenen.

  Toen ik de reden vroeg van het ontbreken van dit belangrijk document in zijn dossier zei mij men zonder enige schaamte: “tja, waarschijnlijk vergeten erin te stoppen zeker”

  Ook doet men er alles aan om te zorgen dat hij nog steeds zijn uitgangsvergunningen niet krijgt, ondanks het feit dat ze begin september al werden aangevraagd. De wet bepaald dat vanaf het moment van aanvraag, de directie 2 maanden tijd heeft om advies op te stellen en naar Brussel te sturen (DIG).

  DIG op zijn beurt heeft dan max 2 weken de tijd om hun advies terug aan de directie te laten geworden.

  In de wet staat dat, indien deze termijnen niet gerespecteerd worden, de gedetineerde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan aanschrijven met de vraag om het advies te bekomen.
  Indien na acht dagen het advies er nog niet is, volgen er sancties voor de desbetreffende diensten.

  We zijn nu 8 januari 2010. Het psd heb ik verschillende keren gecontacteerd, men mocht zich gelukkig prijzen als ze eens “beschikbaar” waren. Maar uiteindelijk is het overduidelijk dat deze mensen echt niet willen meewerken en je steeds afschepen met je reinste gezever en leugens.

  Gisteren ben ik te weten gekomen waarom de uitgangsvergunningen en het penitentiair verlof van mijn verloofde nog steeds niet in orde is: PSD HEEFT ZIJN AANVRAAG MEER DAN TWEE MAAND LATEN LIGGEN EN PAS BEHANDELD OP 27/11/09!!

  Hij heeft echter die vergunningen nodig om op intakegesprek te kunnen gaan buiten de gevangenis, want hij moet een begeleiding volgen.

  Het komt dus hierop neer: hij is voorgekomen eind vorig jaar: resultaat: uitstel gekregen omdat zijn dossier niet in orde was (document dat ontbreekt, en geen vooruitgang inzake zijn begeleiding)

  DIt is dus allemaal de schuld van PSD.

  Op 17/02/10 komt hij weer voor, meer dan ooit werkt het PSD tegen en weigeren ze van het verslag op te maken dat de dienst voor de begeleiding waar hij op intake moet, nodig heeft.

  Zonder uitgangsvergunningen: geen intakegesprekken
  zonder verslag: geen intakegesprekken mogelijk

  en zonder bovenstaande: betekent dit dat hij als hij voorkomt, terug zal voorkomen met een onvolledig dossier en dan direct 6 maanden bij krijgt (waar je nog es 4 maanden bij moet rekenen aangezien ze weer volledig van 0 mogen herbeginnen)

  Wat er gaande is met het psd in de gevangenis van Brugge, hun wanpraktijken die zomaar toegelaten worden door de directie en de minister, dossiers boycotten, bewust bewijsmateriaal eruit halen, etc, is iets wat ONAANVAARDBAAR is!

  Daarom dat ik, samen met de Werkgroep Morkhoven, die ook vecht tegen dezelfde wanpraktijken, alles in het werk stel om deze toestanden aan te vechten, op alle mogelijke manieren.

  Via deze link kom je op de site terecht, waar iedereen die op de één of de andere manier ook het slachtoffer is (familie van gedetineerde) van de schandalige manier van werken van het psd, zijn getuigenis kan neerschrijven.

  Wij zorgen voor rechtstreekse vragen aan parlementsleden inzake deze kwestie, schrijven alle diensten en bevoegde personen aan van justitie, zonder ophouden.

  Daarom dat ik deze link hier kom plaatsen, zodat we samen veel sterker kunnen staan en zorgen dat er wel moet ingegrepen worden door justitie!!

  Ik zal nog verschillende rechtstreekse mailadressen komen plaatsen op deze site, zodat iedereen die dat wil, kan mailen naar de minister én zijn diensten om hun protest en ongenoegen over het wanbeleid van justitie inzake het gevangeniswezen te laten weten.

  Bedankt!

  https://folteringen.wordpress.com/
  http://www.mensenrechten.be/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3924

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:00 pm | Reply

 2. FOLTERING: OOK IN BRUGSE GEVANGENIS

  Brugge, dinsdag 25/11/2008.

  Ook in Brugse gevangenis bestaat het fenomeen foltering. Dat is geen uitlating van een gevangene die zich in de schijnwerpers wil stellen of van een obscure actiegroep. Wel een vaststelling van het VN-comité tegen foltering, dat zich in een rapport vrij kritisch uitlaat over de toestanden in Belgische gevangenissen.

  Uit de officiële aanbevelingen van het “Committee Against Torture” (CAT) van de Verenigde Naties blijkt dat ons land slecht scoort op het vlak van vreemdelingenbeleid, de situatie in de Belgische gevangenissen en de behandeling van minderjarigen.

  Gevangenis Brugge ook

  Het VN-comité is daarin erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. “Niet alleen in de verouderde gevangenissen, maar ook in Brugge, zegt Angela van de Wiel van de Liga Voor de Mensenrechten. Het Comité noemt de omstandigheden waarin geïnterneerden worden vastgehouden schrijnende, “en verwijst daarbij naar de algemeen gebrekkige opleiding van gevangenispersoneel en de wijze waarop gedetineerden met nood aan psychiatrische bijstand worden aangepakt.”

  Subtiel folteren

  “Wanneer men het woord foltering hoort, denkt men dikwijls aan martelpraktijken in gure gevangenissen in verre landen. Maar wrede, onmenselijke en onterende behandeling kan ook subtielere vormen aannemen en België is hier helaas niet vrij van. De aanbevelingen van het Committee Against Torture zijn hopelijk een aanmoediging voor België om foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen en volledig uit te bannen,” zegt van de Wiel.

  Het Comité dringt erop aan dat België zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet België een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.

  (FN-Eigen Berichtgeving)
  http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=26160

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:02 pm | Reply

 3. FOLTERINGEN IN BELGISCHE GEVANGENISSEN

  De Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ die zich maandenlang, zonder enige hulp van welke organisatie dan ook, hebben ingespannen om de situaties in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge te beschrijven, zijn natuurlijk uiterst tevreden met het feit dat de Liga voor de Mensenrechten en het VN-Comité hun stilzwijgen aangaande de wantoestanden en de folteringen binnen onze Belgische gevangenissen doorbroken hebben.

  Misschien nog een kleine opmerking: Het VN-Comité hoopt dat België ‘zo snel mogelijk een nationaal controleorgaan opricht om de wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen te voorkomen’ maar vergeet te vermelden dat de Wet Borginon van 2004 reeds voorzag in de zogenaamde Commissies voor Toezicht die moesten toezien of de rechten van de gevangenen wel gerespecteerd werden. Die Commissies voor Toezicht bleven echter alleen op papier bestaan en normaal gezien zouden de Belgische parlementsleden die de Wet Borginon mee hebben onderschreven, zich nu moeten afvragen waarom die Commissies voor Toezicht nooit van de grond zijn geraakt.

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  Erkenningsnr. 443.439.55
  Tel: 0032 (0)2 537 49 97

  http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=26160

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:05 pm | Reply

 4. FOLTERINGEN IN BELGISCHE GEVANGENISSEN: MARCEL VERVLOESEM – LIGA VOOR MENSENRECHTEN

  De Werkgroep Morkhoven is niet tevreden met het stilzwijgen van de Liga voor de Mensenrechten in de zaak rond Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem.

  De Liga voor de Mensenrechten, waarvan Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, lid is en waarvan zijn collega en oud-partijgenoot Jos Vander Velpen de voorzitter is, noemt het dossier Vervloesem immers een ‘individueel dossier’.
  De Liga voor de Mensenrechten zei dat echter niet van het dossier rond de leden van de met de PVDA (PTB) verwante koerdische vereniging DHKP-C- die een paar jaar geleden (met ondermeer Raf Jespers als advocaat) een hongerstaking begonnen waren omdat zij, zoals Marcel Vervloesem, in de gevangenis van Brugge gefolterd werden.
  Jos Vander Velpen feliciteerde de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen zelfs voor de vrijlating van de Koerden en zei dat de uitspraak bewees dat we ‘nog steeds in een democratische rechtsstaat leven’.

  http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=26160

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:10 pm | Reply

 5. FOLTERINGEN IN BELGISCHE GEVANGENISSEN: BRIEF AAN ALFONS BORGINON

  Hierbij volgt onze brief aan Alfons Borginon die in 2004 als VLD-kamervoorzitter de wet inzake de rechten van de gevangenen voorstelde maar er voor de rest niet meer naar omzag zodat iederéén zich afvraagt waar de Commissies voor Toezicht die controle moesten uitoefenen op de behandeling van de gevangenen, eigenlijk gebleven zijn (als ze tenminste ooit bestaan hebben).

  Brussel, 21.11.2008

  Geachte Heer Borginon,

  Betreft: toepassing gevangeniswet 2004 – Zaak Vervloesem

  Ik heb gisteren vernomen dat Marcel Vervloesem dinsdag en woensdag naar het Sint-Jan hospitaal in Brugge is gebracht. Misschien zou de erg riskante hartoperatie (waarover men niet meer wenste te spreken nadat men nieuwe tuchtmaatregelen tegen Marcel Vervloesem had genomen om hem als een echte politieke gevangene, volledig lichamelijk, emotioneel en psychologisch te breken en te vernietigen) dan toch
  doorgaan.

  Volgens de onderzoekingen aan zijn hart, zouden zijn hartaders terug dichtgeslibt zijn en hij zou dus twee lekkende hartkleppen hebben.
  Het schijnt dat hij zeer vermoeid was van het zware onderzoek en van alles wat er de laatste maanden, weken en dagen gebeurd is.

  Dat men doodzieke mensen waarvan men de ontlastende stukken uit het strafdossier heeft verwijderd (schriftelijk bevestigd door de Hoge Raad voor de Justitie) op deze wijze opsluit en mishandelt, zegt wel iets over het zelfverklaarde democratisch rechtssysteem dat -volgens bepaalde politici- de ‘mens centraal stelt’.

  Marcel Vervloesem zegt ons in zijn uitzonderlijk snel toegekomen schrijven van 18.11.08, dat hij niet in een kamer alleen werd gestoken maar in een kamer op de medische afdeling van de gevangenis van Brugge die zich tengevolge van de stoelgangproblemen van een andere gevangene, in een enorm onhygiënische toestand zou bevinden. Men heeft dat waarschijnlijk gedaan omdat hij door zijn bloedarmoede en
  zeer slechte gezondheidstoestand, uitzonderlijk gevoelig is voor
  infecties.

  Ik heb deze zaak aangekaart bij Hans Meurissen, Directeur-generaal van het Bestuur der Strafinrichtingen (zie de brief in bijlage) en ik vraag mij af waarom België het Internationaal Humanitair Recht, zoals vastgelegd in de Conventie van Génève van 17 juli 1929 inzake de behandeling van oorlogsgevangenen niet naleeft. Artikel 42 van deze Conventie zegt ondermeer dat de gevangene het recht heeft om zich met zijn klachten omtrent het gevangenisregime tot de militaire overheid kan richten die deze klachten met spoed behandelt. En zelfs indien de klachten niet gegrond zouden zijn, mag dit geen aanleiding geven tot eender welke bestraffing. We spreken hier over 1929 !

  Intussen stelde België een wet inzake de rechten van de gevangenen op. In het geval van Marcel Vervloesem
  stellen we echter vast dat de meeste rechten, zoals beschreven in de Wet Borginon, niet worden nageleefd. Normaal kan de gevangene zich dan met zijn klachten tot de Centrale Raad richten zonder dat hij/zij hiervoor bestraft wordt. Er bestaan ook Commissies van Toezicht die moeten controleren of de rechten van de gevangenen uit de Wet Borginon wel gecontroleerd worden. Van deze Commissies is echter maar weinig te merken en de Werkgroep Morkhoven gaat zich nu tot een aantal parlementsleden richten met het verzoek of zij bereid zijn om justitieminister Vandeurzen terzake te interpelleren.

  Ik stel ook vast dat men bij Marcel Vervloesem technieken gebruikt die men ook in Guantanamo aanwendt om gevangenen schuld te doen bekennen.
  Het isoleren, bewust in de onzekerheid laten, geen medische verzorging bieden, brieven achterhouden of opzettelijk doen vertragen, het stelselmatig treffen van tuchtmaatregelen zodat de gevangene ‘zijn schuld zou toegeven’, het zogenaamd wekenlang ‘vergeten’ van alle persoonlijke bezittingen en schrijfgerief enzoverder, zijn psychologische en lichamelijke foltertechnieken die door de internationale verdragen en wetten verboden worden. Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door de Belgische Staat tevens werd goedgekeurd en getekend, verbiedt dergelijke praktijken.

  Justitieminister Vandeurzen spreekt wel over een ‘rollenspel’ dat de cipiers wordt aangeleerd om zelfmoordintenties bij gevangenen ‘tijdig te herkennen’ maar zwijgt over het systematisch schenden van de mensenrechten en van de Belgische gevangeniswet die tot menselijke tragedies binnen onze Belgische gevangenissen leiden.
  En laat ons niet vergeten dat tal van familieleden, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen daar mede het slachtoffer van worden !

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  GEEN ANTWOORD

  http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=26160

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:16 pm | Reply

 6. FOLTERINGEN IN BELGISCHE GEVANGENISSEN: MARCEL VERVLOESEM – LIGA VOOR MENSENRECHTEN

  Het spijt mij dat ik de Liga voor de Mensenrechten die met de het VN-Comité tegen folteringen zopas de ‘subtiele folteringen’ in onze Belgische gevangenissen heeft aangeklaagd, nog eens moet aanspreken.

  Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem die tevens lid is van de Liga voor de Mensenrechten, zou zijn collega Jos Vander Velpen, Voorzitter van de Liga, aanspreken omtrent de zaak Vervloesem die na zijn twee spoedoperaties in het A.Z. Sint-Jan nog twee hartoperaties moet ondergaan (als hij die aankan).

  Ik begrijp niet waarom ik daarvan als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven niets verneem.

  Dit stilzwijgen verbaast mij omdat Jos Vander Velpen en Raf Jespers zich destijds met hart en ziel hebben ingezet voor de koerdische activisten die in de gevangenis van Brugge een hongerstaking waren begonnen omdat zij ernstig gefolterd werden (isoleercellen, naaktfouilleringen, dag en nacht het licht aan, geen contact met medegevangenen, geen briefwisseling, ‘s nachts om de 5 minuten wakker gemaakt enz.)

  Marcel Vervloesem die ook een maand lang in een isoleercel te Brugge werd opgesloten is doodziek en hoort niet in de gevangenis thuis.

  Het betreft hier een ernstige schending van het Europees Verdrag van de Mensenrechten dat door de Liga van de Mensenrechten toch zou moeten aangeklaagd worden.
  Maar nee, de Liga zwijgt in alle talen over deze zaak en laat Marcel Vervloesem die, na zijn kanker, hartziekte, zware suikerziekte, bloedarmoede die hem weerloos maakt tegen infecties enz. nu ook nog volledig geblokkeerde nieren heeft gekregen zodat hij bijna dagelijks enkele uren aan de nierdialyzemachine moet liggen om te overleven, rustig verder ten onder gaan.

  Ik vond het vreemd dat de Liga voor de Mensenrechten ook niet optrad toen bleek dat men Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge doelbewust liet verzieken door hem wekenlang onvoldoende insuline te geven en hem met water in benen en voeten te laten zitten (wat mede tot de blokkering van zijn nieren heeft geleid).

  Op 4.11.2008 zei Raf Jespers in een interview met een aantal kranten die geinteresseerd waren in de spoedopname van Marcel Vervloesem in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout (hij werd daarbij een zestal uren aan een hartmachine verbonden) dat de spoedprocedure voor de strafuitvoeringsrechtbank, een kwestie van ‘enkele dagen of enkele weken’ zou worden.

  Ik heb echter de indruk dat deze zaak doelbewust wordt uitgesteld en men het moment afwacht dat de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem zodanig is verslechterd dat hij in verband met zijn gezondheidstoestand niet meer voor de strafuitvoeringsrechtbank kan verschijnen.
  Ik vraag mij af of Raf Jespers nu al in het bezit is van het medisch dossier van Marcel Vervloesem dat reeds twee weken geleden ‘klaar lag’.

  Als Marcel Vervloesem moest overlijden voordat de zaak voor de Strafuitvoeringsrechtbank kan komen, dan zal hij waarschijnlijk ook niet meer naar het Europees Hof van de Mensenrechten te Straatsburg kunnen gaan alwaar Marcel Vervloesem bij middel van Raf Jespers een ‘spoedprocedure’ heeft ingediend die niet direct in de smaak viel van de Brugse gevangenisdirectie.

  Gedurende 1 maand lang heb ik met de Werkgroep Morkhoven moeten eisen dat de persoonlijke zaken van Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis te Turnhout naar de gevangenis van Brugge zouden worden overgebracht.

  Waarom zwijgen de Liga voor de Mensenrechten en Raf Jespers over Bart Debie, de ex-politieinspecteur en lid van het Vlaams Belang die door het hof van beroep te Antwerpen tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld maar die na 1 dag gevangenisstraf naar huis mocht gaan en daar -gezond en wel- op zijn electronisch enkelbandje wacht ?

  http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=26160

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:23 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: