Gevangenissen

April 19, 2011

Mensenrechtenschendingen in Belgische gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 7:46 am
Tags: , ,

Het stilzwijgen van de mensenrechtenschendingen, folter-en isoleerpraktijken, en zelfs moorden binnen onze Belgische gevangenissen, is niet enkel het werk van enkele hooggeplaatste politici die paranoide en tegelijk misdadig zijn. Ze is het werk van een systeem dat dergelijke mensenrechtenschendingen en folterpraktijken aanvaardt. In die zin zou men van een ‘crimineel netwerk’ kunnen spreken.
Dat is een verontrustende vaststelling.

In 2008 stelde het VN Comitee tegen Folteringen (ECAT) dat ook de gevangenis van Brugge bezocht, voor om een ‘europees charter’ inzake folteringen op te maken terwijl de Belgische gevangeniswet die zogezegd de ‘rechten van de gevangenen regelt’ (2004), niet eens wordt toegepast.

Van 28 september tot 7 oktober 2009 bracht het Europese antifoltercomité (CPT) een bezoek aan België. Verschillende gevangenissen, politiecellen en andere instellingen werden bezocht. Toen de CPT-delegatie de politiecellen in het Brusselse justitiepaleis wilde bezoeken, werden ze door de verantwoordelijke politie-ambtenaar de toegang geweigerd en werd hen gevraagd om onmiddellijk het gebouw te verlaten. Buiten dit incident (na bemiddeling kon het CPT uiteindelijk wel binnen), verliepen de bezoeken goed. Problemen werden aangekaart en concrete voorstellen en aanbevelingen werden geformuleerd.

De Liga voor Mensenrechten die zich niet uitspreekt over ‘individuele gevallen’, hoopte dat de Belgische overheid de aanbevelingen ter harte zou nemen. Maar blijkbaar is er weinig of niets veranderd.

Het Antifoltercomité heeft een rapport geschreven:
http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.htm

Foto: Hans Meurisse, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Belgische Gevangeniswezen

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: