Gevangenissen

April 24, 2011

Arbi Zarmaev: geen alleenstaand geval

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:31 pm
Tags: , , , , ,

FonsBorginon

De zaak rond Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense politieke vluchteling die in de gevangenis van Brugge het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken, is zeker geen alleenstaand geval.  En niet alleen politieke vluchtelingen dienen, bij gebreke aan een duidelijke regeling inzake de rechten van de gevangenen, dergelijke behandelingen te ondergaan.  Vandaar dat ik vorig jaar contact opnam met VLD-kamerlid Fons Borginon die mede aan de basis lag van de Belgische gevangeniswet die helaas niet wordt toegepast.

——

9-5-2010

Geachte Heer Borginon,

Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.

Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.

Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

————————————————–

Fons Borginon antwoordde: ‘De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.’


Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: