Gevangenissen

July 10, 2011

België: één grote Open-Lucht-Gevangenis

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 5:09 pm
Tags: , , , , ,

FreedomtoThink.jpg

Justitieminister De Clerck en zijn vriendje van Financiën, willen van België één grote Open-Lucht-Gevangenis maken om hun afgesleten politiek imago op te poetsen.  Maar niet iederéén is daarmee akkoord…

—-

Er ging begin deze week een schok doorheen de burelen waar ambtenaren en politici bezig zijn met de realisatie van de nieuwe Dendermondse gevangenis. In tegenstelling tot hun verwachtingen ging de auditeur  – de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij de Raad van State – bij de Raad van State in haar zeer lijvig 95 pagina dik pleidooi in tegen de overheden die hier de gevangenis willen bouwen.

Het leek allemaal mooi

En haar voornaamste hier gebruikte argument kan tellen. Volgt de Raad van State haar advies dan betekent dit volgens betrokkenen dat er een tijdlang geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) met daarbij een milieueffectenrapport (MER) in Vlaanderen meer mogelijk zijn. De schok in Brussel, Gent en Dendermonde was dan ook groot. “Ik viel van mijn stoel toen ik het las”, was de reactie van een ruimtelijke planner.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

Het actiecomité tegen de gevangenis trok opnieuw naar de Raad van State.

Tegen de bouw van de nieuwe gevangenis was zoals vooraf te verwachten viel beroep aangetekend door het actiecomité uit de Boonwijk die ageert tegen  die komst van de nieuwe gevangenis naar hun buurt. Daarbij vragen zij in kortgeding zoals voorheen de schorsing en finaal ook de vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de inplanting van die nieuwe gevangenis moet mogelijk maken. De zaak komt nu in kortgeding voor met debatten voorzien voor augustus en met mogelijks al in september een uitspraak.

Het leek recent op het Dendermondse stadhuis nochtans allemaal zo mooi toen het contract voor de bouw van die gevangenis er op 28 juni plechtig ondertekend werd. De Nederlandse bouwgroep BAM, bankier Dexia, minister van Financiën Didier Reynders (MR), de verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen, en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) lachten breed en lieten zich veelvuldig fotograferen toen  ze hun handtekening zetten onder die contracten.

http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

Advertisements

July 8, 2011

Belgisch Guantanamo in Tilburg

Filed under: gevangenissen,Tilburg — kruitvat @ 6:55 pm
Tags: , , ,

België heeft zoveel gevangenen dat het een gevangenis in het Nederlands Tilburg moet huren. Gevangenen worden zonder enige inspraak en dikwijls als vorm van willekeurige sanctie, naar Tilburg gedeporteerd en worden totaal afgezonderd van hun omgeving…

——-

9/01/10 – Om de overbevolking in onze gevangenissen te verlichten, heeft België de gevangenis van Tilburg gehuurd, waar plaats is voor 500 gedetineerden. Helaas: amper 200 gevangenen willen vrijwillig naar Nederland vertrekken. Hen onder dwang overplaatsen is om moeilijkheden vragen, waarschuwen de vakbonden in de Coreliokranten.

Volgende maand gaat de gevangenis van Tilburg open. Het bleef lang de vraag welke gevangenen zouden worden overgeplaatst. Om moeilijkheden te vermijden zou Justitie de instelling opvullen met gevangenen die vrijwillig een overplaatsing vragen. Daar knelt het schoentje.

Volgens de socialistische vakbond ACOD zijn er tot nu toe amper gedetineerden bereid gevonden om de grens over te steken.

“Nauwelijks 200 gevangenen hebben zich als vrijwilliger opgegeven om naar Tilburg te gaan”, zegt vakbondsman Gino Hoppe. “En dat terwijl ze er tegen februari toch 500 moeten hebben. We hadden Justitie gewaarschuwd. Als je Belgen in Nederland opsluit, zitten die gevangenen voor hun familie in het buitenland.”

“Men heeft er nooit bij stilgestaan dat die mensen bezwaren zouden hebben tegen een transfer naar Tilburg, zegt Hoppe.

“Wij zijn nog volop met de procedure bezig”, ontkent het kabinet van minister Stefaan De Clerck (CD&V) de moeilijkheden. Laurent Sempot, hoofd van het Belgische gevangeniswezen, noemt de uitleg van de vakbonden “voorbarig”. (belga/mvl)

Foto: Hans Meurisse die met justitieminister De Clerck (CD&V, christen-democraten), verantwoordelijk is voor het Belgische gevangeniswezen

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1051711/2010/01/09/Gevangenen-willen-niet-naar-Tilburg-nog-300-plaatsen-vrij.dhtml

July 6, 2011

Gevangenis Hasselt: folterende behandeling

Een man in de gevangenis van Hasselt zou al twee weken op de grond slapen waardoor hij rugproblemen kreeg.
Dat is een folterende behandeling en een bewust schaden van iemands gezondheid.

Justitieminister De Clerck die, met een aantal andere justitieministers,  naliet om de gevangeniswet uit 2004 te tekenen waardoor ze onuitvoerbaar was, zou een tweetal weken geleden zijn geschreven maar er zou geen antwoord zijn gekomen vanuit zijn kabinet.

Blog at WordPress.com.