Gevangenissen

February 21, 2012

Gevangenisbeleid België: totale mislukking

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 5:41 pm

Rekenhof : ‘Politiek voerde slecht gevangenisbeleid’

JUSTITIE – BRUSSEL, DS woensdag 21 december 2011 – Het Rekenhof is in een doorlichting niet mals voor het Belgische gevangenisbeleid.

De maatregelen die de regeringen van de afgelopen vijftien jaar namen om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan, misten deels hun doel. Tot die conclusie komt het Rekenhof in een audit van het gevangeniswezen. De krant La Libre Belgique kon een voorontwerp van die audit inkijken.

Volgens die audit wordt het effect van maatregelen (zoals al dan niet voorwaardelijke vervroegde invrijheidsstelling, elektronisch toezicht en werkstraffen) te weinig opgevolgd, verandert het doel te vaak en beogen ze te vaak een kortetermijneffect. ‘Ondanks al die inspanningen neemt de overpopulatie niet af’, vindt het Rekenhof. ‘Politici gaan ook te weinig na wat de gevolgen zijn van hun beleid.’

Zelfs als het ‘Masterplan Gevangenissen’, dat de capaciteit danig moet verhogen, vandaag zou zijn afgerond, waren er nog 900 plaatsen te weinig. Het Rekenhof voorspelt tegen eind volgend jaar een tekort van 2.414 plaatsen.

Advertisements

February 18, 2012

Folterpraktijken in Belgische gevangenissen…

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 2:55 pm
Tags: , , ,

Kritiek op folteren

Denkt aan de gevangenen, als waart gij medegevangen, aan hen die mishandeld worden, als waart gijzelf in hun lichaam (Heb. 13,3)

Het VN Folterverdrag omschrijft folteren als “iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in officiële hoedanigheid handelt. Folteren omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen”.

Ook in de Belgische gevangenissen worden er nog steeds folterpraktijken toegepast. Er zijn ook talrijke mensenrechtenschendingen zoals het onthouden van medische zorg, (langdurige) isolaties die tot zogenaamde ‘natuurlijke overlijdens’ en tot zelfmoorden leiden, contactverbod, bezoekverbod, achterhouden van briefwisseling, willekeurige sancties, enzoverder.

Er is geen enkel controle op deze wantoestanden in de Belgische gevangenissen en de klachten (indien men een klacht kan indienen) worden door geen enkele instantie onderzocht.

Marcel Vervloesem nog steeds opgesloten: Open Brief aan Minister Turtelboom

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 11:46 am
Tags: , ,

Marcel Vervloesem nog steeds opgesloten: Open Brief aan Minister Turtelboomn

Kinderpornozaak Zandvoort – Opsluiting van Marcel Vervloesem

Enkel vragen aan minister van justitie Annemie Turtelboom die voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit…

1) Waarom zijn de rechters van de Raadkamer te Turnhout (Jacobs, Vander Flaas) die beslisten dat Marcel Vervloesem moet opgesloten blijven, toevallig de rechters die 12 jaar lang getracht hebben om hem via een media-proces klein te krijgen ?

2) Waarom wordt er geen onderzoek gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning (en het niet toevoegen) van de ontlastende documenten en verklaringen in het gerechtelijk dossier van Vervloesem ?

3) Waarom maakten de rechters er zich van af met de woorden ‘Gelet op het verleden en rekening houdende met de veiligheid, moet Marcel Vervloesem opgesloten blijven’ ? Waarom werd er geen rekening gehouden met de feiten en de verklaringen van ondermeer 2 mensen die door de 18-jarige aanklager van ‘medeplichtigheid’ werden beschuldigd (wat achteraf onjuist bleek te zijn) ?

4) Aanklager verklaarde tegenover de tabloid ‘ Het Nieuwsblad’ dat er ‘pornofoto’s in de slaapkamer van Vervloesem hingen’ (wat onjuist bleek te zijn).

5) Aanklager blijkt regelmatig mensen uit zijn omgeving aangeklaagd te hebben (ondermeer voor ‘verkrachting’) en zijn klacht terug te hebben ingetrokken.

6) Werd er voldoende onderzoek gevoerd naar het feit dat een 14-jarig vriendinnetje van aanklager twee maanden geleden tengevolge van het inhaleren van aanstekers-gas, in de vijver van het Turnhoutse justitiepaleis verdronken is ? Werd aanklager in het verleden veroordeeld voor drugsgebruik of drugshandel ?

7) Aanklager beweerde dat Marcel Vervloesem zijn GSM had ‘afgepakt’ maar kort na zijn verhaal in Het Nieuwsblad, belde hij er de oudste kleindochter S. van Marcel Vervloesem zo’n 20 keren mee op. Dat gebeurde ‘s nachts. Hij dreigde S. ermee dat hij zou verklaren dat zij door haar grootvader ‘verkracht’ werd, indien zij niet aan ‘zijn kant wilde staan’.

8) De halfbroer van Marcel Vervloesem die contact bleek te onderhouden met aanklager en in 1998 als eerste met een verhaal naar Het Nieuwsblad stapte, verklaart in de tabloid Gazet van Antwerpen dat Marcel Vervloesem ‘in de val was getrapt’. Was er sprake van een opgezet plan ? Werd er reeds onderzoek naar de klacht van Marcel Vervloesem’s dochter in verband met de nachtelijke bedreigingen van zijn kleindochter gevoerd. Werd Marcel Vervloesem’s halfbroer verhoord inzake zijn merkwaardige uitspraken die een betrokkenheid in deze zaak doen vermoeden ?

9) De politie moest wekelijks bij de moeder van aanklager komen omdat aanklager zijn moeder sloeg en de boel kort en klein sloeg. Aanklager beweerde dat zijn moeder hem verplichtte om bij haar ‘in bed te kruipen’. Werd er onderzoek gedaan in deze zaak ?

10) Vindt u het als minister van justitie normaal dat iemand vanwege een verhaal in de media als ‘verkrachter’ en ‘aanrander’ wordt bestempeld ? Wat vindt u van het rechtsbeginsel dat iemand onschuldig blijft zolang zijn schuld niet bewezen is ? Moet dit afgeschaft worden ?

11) Wat vindt u van willekeurige beschuldigingen in de tabloids ? Houden zij al dan niet een gevaar in voor de ‘democratische rechtsstaat’.

12) Waarom moet iemand tengevolge van verhalen en willekeurige beschuldigingen in de pers, gedurende 11 maanden opgesloten blijven ? Was er geen sprake van een ‘overbevolking van onze gevangenissen’ ?

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Create a free website or blog at WordPress.com.