Gevangenissen

February 18, 2012

Folterpraktijken in Belgische gevangenissen…

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 2:55 pm
Tags: , , ,

Kritiek op folteren

Denkt aan de gevangenen, als waart gij medegevangen, aan hen die mishandeld worden, als waart gijzelf in hun lichaam (Heb. 13,3)

Het VN Folterverdrag omschrijft folteren als “iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in officiële hoedanigheid handelt. Folteren omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen”.

Ook in de Belgische gevangenissen worden er nog steeds folterpraktijken toegepast. Er zijn ook talrijke mensenrechtenschendingen zoals het onthouden van medische zorg, (langdurige) isolaties die tot zogenaamde ‘natuurlijke overlijdens’ en tot zelfmoorden leiden, contactverbod, bezoekverbod, achterhouden van briefwisseling, willekeurige sancties, enzoverder.

Er is geen enkel controle op deze wantoestanden in de Belgische gevangenissen en de klachten (indien men een klacht kan indienen) worden door geen enkele instantie onderzocht.

Advertisements

2 Comments »

 1. Dat er in de Belgische gevangenissen nog zou gefolterd worden, daar schrik ik wel eventjes van.
  Het lijkt me onmogelijk anno 2012.
  Maar natuurlijk mogen we niet vergeten dat er in veel andere landenwel nog gefolterd wordt en dat is voor niemand geen geheim natuurlijk.
  Ik begrijp echt niet hoe mensen zo kunnen reageren
  groet

  Comment by Geepee — April 26, 2012 @ 5:13 pm | Reply

  • Ik heb hierover enkele dagen geleden ook een discussie gehad met een 80-jarige man uit koningsgezinde, aristocratische middens die niet wilde geloven dat dat dit in België mogelijk is.
   Zijn argument: ‘Dat kan niet. België is een democratische rechtsstaat’.

   Comment by kruitvat — February 6, 2013 @ 2:54 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: