Gevangenissen

February 21, 2012

Gevangenisbeleid België: totale mislukking

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 5:41 pm

Rekenhof : ‘Politiek voerde slecht gevangenisbeleid’

JUSTITIE – BRUSSEL, DS woensdag 21 december 2011 – Het Rekenhof is in een doorlichting niet mals voor het Belgische gevangenisbeleid.

De maatregelen die de regeringen van de afgelopen vijftien jaar namen om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan, misten deels hun doel. Tot die conclusie komt het Rekenhof in een audit van het gevangeniswezen. De krant La Libre Belgique kon een voorontwerp van die audit inkijken.

Volgens die audit wordt het effect van maatregelen (zoals al dan niet voorwaardelijke vervroegde invrijheidsstelling, elektronisch toezicht en werkstraffen) te weinig opgevolgd, verandert het doel te vaak en beogen ze te vaak een kortetermijneffect. ‘Ondanks al die inspanningen neemt de overpopulatie niet af’, vindt het Rekenhof. ‘Politici gaan ook te weinig na wat de gevolgen zijn van hun beleid.’

Zelfs als het ‘Masterplan Gevangenissen’, dat de capaciteit danig moet verhogen, vandaag zou zijn afgerond, waren er nog 900 plaatsen te weinig. Het Rekenhof voorspelt tegen eind volgend jaar een tekort van 2.414 plaatsen.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: