Gevangenissen

December 28, 2012

Skynetblogs ‘Gevangenen’ en ‘Klachten van gevangenen’ werden vergrendeld

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 3:33 pm
Tags: , , ,

Afbeelding

Bij wijze van kerstgeschenk werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Gevangenen’ en ‘Klachten van Gevangenen’ door de internetprovider Skynet vergrendeld.

Toen blogbeheerder Jan Boeykens inlogde op de Morkhoven-skynetblogs (inloggen gaat nog wel maar de blogs zijn nergens meer te bespeuren), suggereerde Skynet in een vooraf opgesteld berichtje dat de beheerder van de skynetblogs ‘mogelijks zijn account had afgesloten en de blogs had gewist’.

Dit gegeven bleek echter onjuist te zijn.

Nadat Jan Boeykens (voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder) en prinses J. de Croÿ (ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en eveneens blogbeheerder) aan de Skynet Klantendienst hadden gemeld dat geeen van beiden de account had afgesloten of de blogs had gewist, veranderde het inlog-bericht van Skynet met de woorden: ‘de blogs werden versleuteld’.

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef reeds vier keren naar de Skynet Klantendienst om een einde te maken aan deze toestand maar ontving enkel maar een ontvangstbewijs voor haar schrijven terwijl prinses de Croÿ reeds jarenlang geabonneerd is op Belgacom waarvan Skynet deel uitmaakt.

Zoals zij in haar schrijven aan de Skynet Klantendienst mededeelde, vreest de Werkgroep dat haar skynetblogs eerstdaags van de Google-lijst en van de zoeklijsten van de andere internet-zoekrobot-machines zullen verdwijnen, wat neerkomt op regelrechte censuur.

In het verleden eiste de V.V., de man die de verhalen en klachten tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem organiseerde zodat de kinderpornozaak Zandvoort kon worden dichtgedekt, dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’. De man die thans gemeenteraadslid voor de sp.a te Herentals en bestuurslid van de politieraad Neteland is, slaagde er zelfs in om een door zijn kameraden getekende petitie waarin hij tevens voor de verbanning van Marcel Vervloesem uit Morkhoven eiste, via politieke weg op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting te laten plaatsen.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, ex staatssecretaris en ex-minister) was akkoord met de verbanning van Marcel Vervloesem. Dat was een bijzonder vreemd standpunt voor deze ex-minister voor Veiligheid omdat het (media)proces tegen Marcel Vervloesem toen nog vollop liep. Peeters voegde eraan toen dat hij de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, zou ‘voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente’, wat ook al een bijzonder vreemd standpunt is voor een hooggeplaatste politicus.

Enkele jaren later eiste de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a), dochter van de gekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut (sp.a, ex-schepen voor de stad Gent) dat de Werkgroep Morkhoven uit de lijsten van de kleine zoekrobot Metatele zou geschrapt worden. Nadien begon haar vriend van de vzw Gent blogt, met een campagne waarbij hij de Werkgroep Morkhoven en Marcel Vervloesem als ‘vuile pedofielen’ en ‘beschermers van pedofielen’ eindeloos door het slijk sleurde. Hij gaf, zoals Els Van Eeckhaut dat had gedaan, bijzonder fel af op de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven en toen de vzw Werkgroep Morkhoven daarop voorzichtig verdedigend reageerde op haar skynetblogs, diende hij een klacht in bij Skynet wegens de ‘schending van de privacy’. Skynet versleutelde daarop zonder pardon twee blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven waaronder de zeer populaire blog ‘Doofpot Justitie’. Dat wil zeggen dat de blogs bleven bestaan maar dat de Werkgroep er niet meer op kon publiceren.  Naar buiten toe werd de indruk gewekt dat de blogs niet meer bestonden. Wie op Google op één van de links naar deze blog klikte kreeg, zoals nu het geval is met ALLE skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, een lege webpagina te zien of Google deelde mede dat de ‘webpagina niet meer bestond’. Na een week waren alle links naar de voornoemde blogs van het internet verdwenen. Da aktie van Van Eeckhaut en haar vriend die toevallig goed bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, was dus duidelijk bedoeld om zoveel mogelijk artikels die vooral betrekking hadden op de werking van de Belgische Justitie van het Internet te laten verdwijnen. De Werkgroep Morkhoven liet zich, na de vergrendeling van de voornoemde skynetblogs, echter niet verder provoceren zoals men misschien gehoopt had.

Els Van Eeckhaut werkte een tijdje op het kabinet van Minister Freya Van den Bossche (sp.a), de Vlaamse Minister voor Woonbeleid.  Zij stond, tesamen met Freya Van den Bossche, enkele keren op de Gentse verkiezingslijsten.

Een paar jaar geleden werden Marcel Vervloesem en zijn vrienden uit de wijk (waaronder een 80-jarige zieke bedlegerige vrouw) door de Geelse Huisvesting uit hun sociale woning gezet. Zij hadden die woning reeds meer dan 20 jaar betrokken en hadden altijd trouw de huur  betaald. Het sp.a-gemeenteraadslid V.V. die de verhalen over ‘vroeger sexueel misbruiik van Marcel Vervloesem’ via een paar roddelbladen en een rechtstreekse uitzending van de commerciële zender VTM lanceerde, betrekt zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting en is een bestuurslid van de Geelse Huisvesting.

De Werkgroep Morkhoven schreef de jongste weken verschillende keren naar Minister Van den Bossche inzake het geknoei met sociale woningen binnen de Geelse Huisvesting en het opstellen van valse klachten en petities om mensen uit hun woning te drijven. Maar de minister vond deze zaak blijkbaar onbelangrijk. De Werkgroep publiceerde haar brieven aan Van den Bossche ook op haar skynetblogs.

Nadat de skynetblogs werden versleuteld (enkele dagen geleden dus), begon V.V. plots de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem met sms-jes via zijn GSM, te bedreigen. Toen daarvoor klacht werd ingediend bij de politie, ontving Vervloesem’s kleindochter doodsbedreigingen die via een anonieme GSM werden verstuurd. De gerechtelijke politie kan zonder problemen de eigenaar van de anonieme GSM opsporen maar het probleem is dat het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem jarenlang heeft vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en zij dus niet bereid zal zijn om werk te laten maken van een onderzoek.  En bij justitieminister A. Turtelboom (VLD) die meermaals werd gecontacteerd inzake het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het spreekverbod en contactverbod van Marcel Vervloesem met de pers en met de bestuursleden van zijn eigen vereniging, kan men ook niet terecht omdat Turtelboom de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde.

De Werkgroep vraagt al jarenlang aan de justitie en de justitieministers om de 30 processen-verbaal over zedenfeiten met jongetjes van V.V. te onderzoeken, maar die moeten, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, blijkbaar ook dichtgedekt worden.

De sp.a die haar socialistische grondbeginselen totaal verloochend, heeft blijkbaar goede contacten met de geörganiseerde misdaad die moeten dienen om haar corruptie- en andere schandalen in de doofpot te laten verdwijnen.  Vandaar dat het sp.a-bestuur nu zelfs toelaat dat haar gemeenteraadsleden die in de besturen van de lokale politieraad zetelen en zelfs tot voorzitter van de gemeentelijke Commissie voor ‘Veiligheid en Politie’ werden benoemd, minderjarige kinderen chanteren, proberen af te kopen en met de dood bedreigen.

De kleindochter van Marcel Vervloesem die door het 10-jaren durende mediaproces tegen haar grootvader, voortdurend gepest werd op school en voortdurend van school diende te veranderen, wordt momenteel psychologisch begeleid.  De sp.a-kamerleden en ministers die hierover zopas werden aangeschreven, hebben echter zo weinig moreel besef dat zij sp.a-gemeenteraadslid V.V. ook nu weer onvoorwaardelijk schijnen te steunen.

Indien de sp.a nauw blijft samenwerken met de geörganiseerde criminaliteit, doen ouders die hun kinderen tegen sexuele misbruiken en andere criminele praktijken willen beschermen, er best aan om bij de federale verkiezingen van 2004 niet meer voor de sp.a te stemmen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder

 

 

Skynet verwijdert drie Morkhoven blogs : Gevangenen – Prisonniers

gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/…/s.. – 18 sept 2009 – Vandaag verdwenen er zomaar eventjes drie skynetblogs, zonder enige waarschuwing van Skynet (Belgacom), van het Internet. Ze staan niet …/  gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/
 
 
 
http://www.morkhoven.org/
Advertisements

2 Comments »

 1. ik heb een vraag of eerder bemerking;
  kunnen jullie ondertussen aan een nieuwe blog beginnen of een nieuwe blog opstarten
  niet via skynet,belgacom.
  Dan kunnen de mensen die dingen opgeslagen hebben ze zo systematisch doormailen
  naar jullie om zo alle puzzelstukken terug te verzamelen en je archief zoveel mogelijk te
  vervolledigen…
  Hier op wordpress hebben jullie maar een beperkte ruimte net als op argusoog
  en dat is toch niet hetzelfde als weer helemaal jullie ‘eigen’ blog en werkterrein.

  persoonlijk heb ik 24 artikels van jullie gesaved. en ik ben zeker dat er nog mensen zijn die
  dingen bewaard hebben,

  vrgr

  Comment by Miet — January 2, 2013 @ 5:56 pm | Reply

  • Bedankt voor je bijdrage. Als iederéén zijn steentje op deze manier zou bijdragen (kopiëren, vertalen, informatie bekend maken, aktieve steun,) dan zou het mogelijk zijn om bepaalde zaken te veranderen.

   Intussen werd de versleuteling van al de skynet-blogs die gepaard ging met wekenlange doodsbedreigingen en zelfs met een aanslag, zonder dat de Justitie optrad of de minister van justitie op ons schrijven reageerde, opgeheven. Dat is te danken aan onze volgehouden inspanningen en de bijdrage van honderden mensen zoals jij, die zich daadwerkelijk hebben ingezet.

   Heel deze kwestie roept niet alleen vragen op over het dichtdekken van kindermisbruiken en de stilzwijgende medeplichtigheid van de overheid bij terreurakties om burgers het zwijgen op te leggen.
   Het bewijst ook hoe het gesteld is met de persvrijheid binnen de Europese Unie en laat zien op welke manier men het internet aan banden probeert te leggen.

   Comment by kruitvat — February 6, 2013 @ 2:51 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: