Gevangenissen

January 13, 2013

Arbi Zarmaev: Anne-Marie Gielen (Pax Christi)

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:00 pm
Tags: , ,

Arbi Zarmaev, afzondering, gevangenis Brugge, brief, Pax Christi

13-04-11

Hierbij een kort schrijven aan Anne-Marie Gielen van Pax Christi die, in tegenstelling tot de politici Bart Staes (Groen) en Renaat Landuyt (Sp.a), tenminste nog de beleefdheid had om mij te antwoorden.

Annemarie Gielen Dienst Geweldpreventie/ Oost-Europa Dienst Vredesvorming Pax Christi Vlaanderen Italiëlei 98A 2000 Antwerpen

Geachte Mevrouw Gielen,

Worden er ook concrete acties ondernomen om een einde te maken aan de situatie waarin Arbi Zarmaev zich bevindt ?

Zoals u weet, is de familie al 14 dagen zonder nieuws over Arbi en wordt er steeds aangehaald dat hij niet meer zou weten wat hij zegt, dat hij zot zou zijn geworden, dat hij niemand meer zou wilenl zien en dat hij geen rapportbriefjes meer zou willen tekenen.

Omdat hij geen rapportbriefjes meer zou willen tekenen, zou hij niet kunnen schrijven, niet kunnen telefoneren, geen bezoek kunnen ontvangen, geen korte wandeling op de binnenkoer kunnen maken, geen televisie kunnen zien, geen contact kunnen hebben met andere gevangenen en al 10 dagen lang 24 uren op 24 uren in zijn donker hondenkot van 2 x 3 meter zijn opgesloten.

Ik zeg ‘ZOU’ want er is niemand die hem kan spreken en kan controleren of die gezegdes van de gevangenisdirectie van Brugge wel kloppen.

Ik zond u een kopie van mijn schrijven aan euro-parlementslid Bart Staes waarop ik eigenaardig genoeg geen antwoord kreeg.

Is het geen goed idee van iemand zoals Bart Staes die over een mandaat van euro-parlementslid beschikt, de gevangene te laten bezoeken ? De zuster van Arbi Zarmaev is altijd bereid om als vertaalster op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend, Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

Foto: onze bijéénkomst aan het Koninklijk Paleis te Brussel van 12.4.2011 waar dat er 20 man van de ‘anti-terrorisme-cel’ en een paar agenten in burger ons stonden op te wachten om de door Minister De Clerck getolereerde folter- en de afzonderingspraktijken in de gevangenis van Brugge dicht te dekken.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: