Gevangenissen

January 13, 2013

Gevangenis Brugge: Asielzoeker Arbi Zarmaev ligt op sterven

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:08 pm
Tags: , , ,

Pax Christi-voorzitter Jo Hanssens

Pax Christi-voorzitter Jo Hanssens Bron: Kerknet

ANTWERPEN (KerkNet) – Pax Christi Vlaanderen protesteert samen met Amnesty International Vlaanderen en Memorial Grozny tegen de uitwijzing van de Tsjetsjeense asielzoeker Arbi Zarmaev. Minister Stefaan De Clerck van Justitie ondertekende op 8 maart de beslissing om hem uit te leveren aan de Tsjetsjeense autoriteiten. Gisteren legden twee raadslieden mr. Paul Bekaert en mr. Thomas Gillis een verzoekschrift neer bij de Raad van State tot schorsing van de beslissing. Jo Hanssens, voorzitter van Pax Christi: “Deze beslissing brengt het leven van de betrokkene in direct gevaar. Dit betekent een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Pax Christi Vlaanderen roept de minister op zijn beslissing te herzien.” 

Arbi Zarmaev vocht in 1999-2000 in het Tsjetsjeense verzet tegen de Russische aanvallen. Toen hem werd bericht dat de Russische militairen, met hulp van Tsjetsjenen, hem wilden ombrengen, sloeg hij op de vlucht. Via omzwervingen kwam hij in België terecht, waar hij in 2002 asiel aanvroeg. Na zijn erkenning hertrouwde hij in België en kreeg twee zonen. Ook zijn zoon uit zijn eerste huwelijk vestigde zich in ons land. In december 2008 werd hij aangehouden door de politie in Oostende op verdenking van een misdrijf. Zarmaev ontkent de feiten. 

Jo Hanssens vestigt er de aandacht op dat Rusland inzake Tsjetsjenië door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden al meermaals wegens mensenrechtenschendingen werd veroordeeld. Volgens hem is het een illusie om te geloven dat Rusland die nu plots wel zal respecteren. “Wij weten van slechts één geval van een uitgeleverde Tsjetsjeense beklaagde, die tijdens het gerechtelijk onderzoek niet werd mishandeld. Hij werd bovendien door de onderzoeksrechter vrijgelaten wegens gebrek aan bewijzen en leeft ondertussen al anderhalf jaar thuis. Maar ook hij wordt regelmatig bestookt met nieuwe aantijgingen en hij durft zijn huis niet meer uit. Van de andere naar schatting 25.000 Tsjetsjeense gevangenen vonden ngo’s nog geen enkele persoon, die niet werd mishandeld of vernederd. We beschikken over talrijke rapporten en getuigenissen van Tsjetsjeense gevangenen die werden gemarteld en vernederd tijdens ondervraging, voorarrest en ook later tijdens het uitzitten van hun gevangenisstraf. Velen worden bovendien niet verzorgd bij verwondingen of ziekte, met invaliditeit of de dood tot gevolg. De kansen van Zarmaev op een eerlijke rechtsgang zijn quasi onbestaande.”

(Kerknet)

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=98…

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: