Gevangenissen

January 23, 2013

België: zwaar zieke gevangenen in overvolle gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:19 pm
Tags: , , , ,

Image

Brussel, 22 juni 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: zieke gevangenen, overbevolkte gevangenissen, dossier Vervloesem

In uw brief van 25 maart 2009 (dat is bijna 3 maanden geleden) aan de heer Vervloesem van onze vereniging, schreef u dat u de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken. (Uw brief met ref. PV71/KL/1523AC)

Zoals ik u herhaaldelijk maar tevergeefs schreef kwam er van een onderzoek echter niets in huis en de kans dat de heer Vervloesem eerstdaags in de gevangenis van Brugge overlijdt, wordt met de dag groter.

De heer Vervloesem deelde mij in zijn brief van 19 juni 2009 mede dat zijn gezondheid dagelijks achteruit gaat. Hij is constant draaierig, moet constant transpireren, moet regelmatig braken, hij kan nog maar zeer slecht zien, ziet alles schemerig, heeft zware hoofpijnen, kan zijn evenwicht bijna soms niet meer bewaren en heeft voortdurend pijn aan zijn hart.

Zijn bloeddruk stond al een keer op 25 en staat meestal op 24.
Zijn suikerspiegel staat al een paar weken op 600.
Dat is dodelijk voor iemand die een paar maanden geleden een zware open hartoperatie onderging en op 14 mei 2009 normaal gezien wegens nieuwe ernstige hartproblemen in het ziekenhuis had moeten opgenomen worden (wat door het negatieve advies van de gevangenisdirectie juistgeteld 1 dag voor dat de opname had moeten plaats hebben, werd voorkomen).

De heer Vervloesem kan enkel overleven door bijna constant op bed te liggen.

U spreekt op uw website over een ‘menselijke justitie’ en in uw Masterplan 2008-2012 spreekt u over een ‘gevangenisstructuur in humane omstandigheden’.

U spreekt op uw website over ‘hervormingen’ en over de inspanningen die u op gebied van het electronisch toezicht voor gevangenen levert.

U klaagde bij de Nederlandse regering over de ‘overbevolkte’ belgische gevangenissen en u zorgde ervoor dat er een 600 belgische gevangenen in nederlandse gevangenissen zullen opgesloten worden.

Vandaar dat ik niet begrijp dat u de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem niet wenst te laten onderzoeken. Dat is toch in strijd met uw eigen woorden en tast toch uw eigen politieke geloofwaardigheid aan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. In bijlage zend ik U nogmaals een kopie van mijn aangetekend schrijven van 5.6.2009 met de lijst van spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem waarvan geen woord gesproken wordt in het medische dossier, het verslag van de directie van de gevangenis te Brugge en het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge.

Op 30.4.09 schreef U mij dat dit dossier werd ‘opgevolgd’ maar ook daar is dus niets van te merken.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: