Gevangenissen

February 28, 2013

Gevangenis wantoestanden: België

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 12:25 pm
Tags: , , , , , ,

Image

‘… To be clear:  we don’t have some sympathy for Anders Breivik who killed 77 peopleWe reiterate that in Belgium many prisoners not guilty of murder or imprisoned because of serious crimes, are victim of arbitrary sanctions and torture practices. This often leads to suicide…’

===

De Noor Anders Breivik die veroordeeld werd tot 21 jaar cel voor de aanslagen die hij in 2011 op de regeringswijk in Oslo en op het Noorse eiland Utoya pleegde (en die het leven hebben gekost aan 77 mensen), beklaagt zich over de gevangeniswantoestanden.

In België zijn heel wat gevangenen die geen aanslagen pleegden of geen zware misdrijven begingen, het slachtoffer van wantoestanden en zelfs van folterpraktijken in de gevangenissen.

De post van gevangenen wordt ook voortdurend achtergehouden en gecensureerd.

Alhoewel deze situatie reeds jarenlang wordt aangeklaagd door ondermeer de Liga Voor de Mensenrechten en het Europees Comité tegen Folteringen, blijven deze wantoestanden bestaan en wordt er geen rekening met de Belgische gevangeniswet van 2004 die de gevangenen bepaalde rechten moesten geven en misbruiken moest zien te voorkomen.

Voor de hardhorenden:  Beheerder van deze blog geeft totaal geen sympathie voor Anders Breivik die 77 mensen vermoordde maar klaagt wel het feit aan dat er in België heel wat gevangenen zijn die, zonder  moorden of  zeer ernstige misdrijven te hebben gepleegd, regelmatig het slachtoffer zijn van folterpraktijken.  Dat leidt regelmatig tot zelfmoorden in de gevangenissen.

—–

Breivik beklaagt zich over mistoestanden in gevangenis

9.11.2012 – De Noorse massamoordenaar Anders Breivik ondergaat dagelijks lichamelijke onderzoeken, krijgt koude koffie te drinken en moet pijnlijke handboeien dragen. Bovendien wordt zijn post gecensureerd. Dat blijkt uit een brief die Breivik naar de gevangenisautoriteiten stuurde en die gedeeltelijk werd gepubliceerd in de Noorse tabloid Verdens Gang.

In de 27 bladzijden lange brief schrijft Breivik dat er volgens hem geen ergere gevangenis bestaat in Noorwegen en hij meent dat zijn leefomstandigheden niet in overeenstemming zijn met de rechten van de mens. De advocaat van de moordenaar, Tord Jordet, bevestigde aan persbureau AFP dat de brief naar de gevangenisautoriteiten echt is.

Breivik klaagt onder meer dat hij te weinig boter krijgt om op zijn boterhammen te smeren, dat hij koude koffie moet drinken en dat hij geen hydraterende crème in zijn cel mag bewaren. Bij elke verplaatsing krijgt de man bovendien handboeien om, die snijden in zijn polsen. Daarnaast is hij niet opgezet met de inspecties in zijn cel, de lichamelijke onderzoeken waarbij hij zich volledig moet uitkleden, de constante controle en de censuur van zijn correspondenties.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1531502/2012/11/09/Breivik-beklaagt-zich-over-mistoestanden-in-gevangenis.dhtml

Advertisements

February 12, 2013

Folteringen in Afghaanse gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:08 pm
Tags: , ,

Afghaanse regering geeft foltering in gevangenissen toe

11/2/13 – De Afghaanse regering heeft toegegeven dat in de Afghaanse gevangenissen op grote schaal mishandeld en gefolterd wordt. Een onderzoeksteam dat door president Hamid Karzai in het leven werd geroepen, deelde in de hoofdstad Kaboel mee dat ongeveer de helft van de bevraagde gevangenen klaagt over folteringen in de gevangenis. Het merendeel van de arrestanten heeft bovendien geen toegang tot een advocaat.

De delegatie, die onder anderen uit regerings- en VN-vertegenwoordigers bestond, bezocht 284 gevangenen in de provincies Kaboel, Kandahar en Herat. De gedetineerden werden vooral mishandeld bij hun arrestatie en tijdens de verhoren, aldus teamleider Abdul Qader Adalatkhwah.

De commissie vond echter geen aanwijzingen over verkrachting of seksuele mishandeling, ook niet bij de 23 vrouwelijke gevangenen die ondervraagd werden.

De onderzoekscommissie werd eind januari opgericht, nadat een studie van de Verenigde Naties in Afghanistan systematische folteringen aangeklaagd had. Gevangenen worden aan de polsen opgehangen of gepijnigd aan de geslachtsdelen. De Afghaanse regering verklaarde toen dat ze “geen folterpolitiek” voerde, behoudens het wangedrag van een enkele ambtenaar.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1577537/2013/02/11/Afghaanse-regering-geeft-foltering-in-gevangenissen-toe.dhtml

© ap.

21/01/13 – De Verenigde Naties hebben opnieuw de foltering van krijgsgevangenen in Afghaanse gevangenissen aangeklaagd. In oktober 2011 stelde de VN ook al eens vast dat veel gedetineerden mishandeld worden. Er werd toen opgeroepen tot hervormingen, maar die zijn er nog niet gekomen.

“Talrijke gedetineerden worden mishandeld in gevangenissen van de politie of van de geheime dienst”, meldt het rapport. Van de 635 ondervraagden, in 89 gevangenissen, bevestigen er 326 dat ze mishandeld worden. Onder minderjarigen wordt drie kwart mishandeld.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de “vermeende verdwijning” van 81 personen, die tussen september 2011 en oktober 2012 opgesloten zaten in de zuidelijke stad Kandahar.

Verontrustend
“Die onthullingen verontrusten ons ernstig”, aldus Jan Kubis, de speciale gezant van de VN in Afghanistan. Kubis roept de regering op “meer te doen om foltering te vermijden”, alhoewel hij de “zichtbare moeite” die de regering in dat domein heeft bereikt, toejuicht. “Hoewel zowel de politie als de geheime dienst de problemen in hun gevangenissen erkend hebben, hebben ze niet erkend dat hun agenten verantwoordelijk zijn voor de folterpraktijken”.

Karzai bitter
De woordvoerder van president Karzai kon zijn bitterheid over het rapport niet verbergen. Hij stelde vragen bij “de beweegredenen voor dat rapport” en “de manier waarop het is onderzocht”. Hij voegde eraan toe dat “foltering en mishandeling van gedetineerden geen deel uitmaken van ons beleid”. Het Rode Kruis, “dat complete toegang heeft tot onze gevangenissen”, heeft volgens de woordvoerder “tot nu toe nog nooit gevallen van mishandeling onthuld”.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1565828/2013/01/21/VN-klaagt-opnieuw-foltering-in-Afghaanse-gevangenissen-aan.dhtml

2.12.2004: ‘Gevangenen krijgen rechten’

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:00 pm
Tags: , ,

In België hebben de gevangenen, bijna 10 jaar nadat de Kamer een wet goedkeurde die de gevangenen zogezegd rechten gaf,  nog steeds geen rechten

——

2 december 2004 – Gisteren, 2 december 2004, keurde de Kamer een wet goed waardoor gevangenen rechten krijgen. Ze kunnen zich ook beklagen als die rechten worden geschonden. Volksvertegenwoordiger Fons Borginon (VLD), die de wet door de Kamer joeg, spreekt van een mijlpaal.

Vanwaar komt de idee? Al in 1844 diende toenmalig Justitieminister Ducpétiaux een voorstel in om gedetineerden rechten te geven. Maar dat kwam er niet. Pas in 1965 maakte Piet Vermeylen (BSP) een Algemeen Reglement voor de Strafinrichtingen. Dat bevatte alleen maar het recht op morele en godsdienstige bijstand en het recht op correspondentie onder gesloten omslag met een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Alle andere ‘rechten’ waren gunsten, die door de directie konden worden ingetrokken zonder mogelijkheid tot beroep. De directie was en is nog altijd oppermachtig en de gedetineerde is aan haar overgeleverd.

Dat Algemeen Reglement moet pas sinds mei 1983 in één exemplaar in elke bajes aanwezig zijn. Ondertussen werd het aangepast door een resem rondzendbrieven. Het werd wel heel ingewikkeld.

In 1996 besloot toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) dat een werkgroep onder leiding van professor Lieven Dupont (strafrecht, KULeuven) een code met rechten zou uitwerken. Die was in 2000 klaar. Toen Fons Borginon voorzitter van de Kamercommissie Justitie werd, kwam er schot in de zaak. Ter vergelijking: Nederland, waar Dupont de mosterd haalde, heeft al zo’n wet met rechten voor gedetineerden sinds 1953.

Wat zijn de uitgangspunten van de wet-Dupont?

Borginon: “We willen gedetineerden als individu behandelen, niet als nummer. De nieuwe wet vertrekt van de idee dat de straf de vrijheidsberoving is. Niets minder, maar ook niets meer. Eens opgesloten moet de gestrafte zoveel mogelijk kunnen leven als een gewone burger. ‘Binnen’ moet zoveel mogelijk lijken op ‘buiten’. De gedetineerde moet dus dezelfde rechten krijgen. De uitvoering van de straf moet gericht zijn op het herstel van de schade die het misdrijf heeft aangericht, op de rehabilitatie van de veroordeelde en op de voorbereiding van zijn terugkeer in de vrije samenleving. Daarom moeten verdere nadelige gevolgen van de opsluiting (detentieschade) zoveel mogelijk worden vermeden. De gedetineerde krijgt rechten en bovendien is er voor iedereen een detentieplan. Daarin staat alles over de gevangene: hoe wil hij evolueren (werk, vorming, de vergoeding van zijn slachtoffer), wat zijn zijn interesses en zijn toekomstperspectieven?”.

“De gevangenen krijgen ook een beetje inspraak in het bestuur van de bajes. Bij iedere gevangenis komt er bovendien een Commissie van Toezicht, die de naleving van de rechten controleert. En er komt ook een Klachtencommissie van drie personen waar men kan gaan klagen. Beroep is mogelijk bij een Centrale Raad.”

Welke rechten krijgen gevangenen?

Borginon: “Dat zijn er heel wat. Gevangenen mogen voortaan hun eigen kleren dragen. Ze mogen zich op uitdrukkelijk verzoek van Onkelinx iedere dag wassen. Voorlopig gehechten kunnen iedere dag bezoek krijgen, veroordeelden drie keer per week. Dupont had zes keer per week gewild, omdat het bezoek als het belangrijkste recht wordt ervaren. Men volgde hem niet.” Bovendien krijgt iedere veroordeelde één keer per maand minstens twee uur intiem bezoek, zodat hij seks kan hebben met zijn partner.”

“De gevangene mag ook iedere dag telefoneren, maar de nummers kunnen worden geregistreerd. Gsm’s en computers mogen niet. Wel kan een gevangene toestemming krijgen om bijvoorbeeld de website van de VDAB te raadplegen om werk te zoeken. Gedetineerden mogen alle tijdschriften aankopen die buiten worden verspreid en hebben recht op twee uur sport per week en minstens één uur wandeling in de buitenlucht per dag. Geld op cel mag niet, maar de gedetineerde mag wel een rekening openen. De gevangene krijgt het recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met die van buiten, hij mag werken, maar krijgt niet hetzelfde loon.”

“De nieuwe wet regelt ook de tuchtstraffen en de opsluiting op strafcel, die maximum 9 dagen mag duren. Het recht op bezoek, op telefoon, deelname aan culturele activiteiten of sport in groep kunnen nog steeds worden afgenomen bij wijze van tuchtstraf. Maar alles moet worden gemotiveerd, de gedetineerde kan zich laten bijstaan door een advocaat en er is beroep mogelijk.”

Wat geld kost, kwam er niet

Al wat in het voorstel van professor Dupont geld kostte, werd niet gerealiseerd. Minister van Justitie Onkelinx liet het schrappen. Ze werd daarin door de meerderheid om budgettaire redenen gesteund, door Vlaams Belang om inhoudelijke redenen.

Kwamen er niet:

* De vaste quota per gevangenis
Borginon: “Dupont wilde dat iedere gevangenis slechts een bepaald aantal gedetineerden zou huisvesten. Eens dat quotum bereikt, zou men nieuwe bewoners mogen weigeren. Voor Dupont is de nieuwe wet tot mislukken gedoemd als de overbevolking blijft voortduren. Hoe kan men rechten als privacy, bezoek, sport en ontspanning, garanderen als de gevangenis bomvol zit? Onkelinx (PS) liet de quota toch schrappen, maar wil de overbevolking terugdringen door andere maatregelen”.

Het beginsel ‘één gedetineerde, één cel’
Uiteindelijk wil men dat al sinds 1850 en in de Europese standaardregels voor de behandeling van gedetineerden uit 1973 wordt het nogmaals bepleit. Onkelinx schrapte het. Om het te realiseren zou ze onmiddellijk vier gevangenissen van 400 man moeten bijbouwen. En dat wil ze niet doen omdat onderzoek uitwijst dat iedere bijgebouwde cel na vijf jaar weer overvol zit. Onkelinx wil de gevangenisbevolking niet nog doen stijgen. De minister vreesde tevens een stortvloed van rechtszaken om dit beginsel af te dwingen, eens het wet zou zijn. Dupont wilde het beginsel toch in de wet en stelde voor dat personen voor wie het – tijdelijk – niet mogelijk zou zijn om te leven in een individuele cel, strafvermindering zouden krijgen. Maar daar ging men niet op in.

Eenzelfde loon in de bajes als buiten voor hetzelfde werk en dopgeld voor de werklozen
Onkelinx weigerde ook dit omdat de toepassing nu onmiddellijk 30 miljoen euro extra zou kosten. De minister wilde dat de lonen van gedetineerden laag blijven, omdat men anders geen bedrijven meer vindt die nog werk willen verschaffen. De minister is tégen dop in de bajes omdat wie buiten werkloos wordt door eigen schuld, ook geen dop krijgt. En wie in de gevangenis zit, werd werkloos door eigen schuld.

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/gevangenen-krijgen-rechten.aspx

Aanvragen voor euthanasie door gevangenen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 7:49 pm
Tags: , ,

17/01/13

Vijf gedetineerden die in een gevangenis verblijven, hebben een aanvraag tot euthanasie ingediend. Dat antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaat op een mondelinge vraag van Louis Ide (N-VA). Turtelboom hoopt dat de situatie van geïnterneerden zal verbeteren met de komst van forensische psychiatrische centra in Antwerpen en Gent.

De minister zei dat de aanvragen van de geïnterneerden volgens de wettelijke bepalingen behandeld worden. Er is nog geen beslissing genomen over de aanvragen, voegde ze eraan toe.

Louis Ide wees op een mogelijk oplossing voor de langdurig geïnterneerden die vandaag in de gevangenis verblijven. In Nederland bestaan er gespecialiseerde centra die instaan voor de zorg van dergelijke geïnterneerden. Op die manier verhinderen de Nederlanders dat een contextuele situatie als “uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden” zou bestempeld worden en aldus zou kunnen leiden tot euthanasie, aldus de N-VA’er. De geïnterneerden dienen hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CMB). Het is evenwel niet geweten of Nederland zou ingaan op een dergelijke vraag van ons land. Over het thema wordt momenteel niet met de noorderburen onderhandeld, verklaarde Turtelboom.

In Vlaanderen bestaan dergelijke centra vooralsnog niet. Het is wachten op de forensische psychiatrische centra van Antwerpen en Gent. Die moeten er volgens de minister voor zorgen dat de toestand van de geïnterneerden verbeterd wordt. Louis Ide riep de minister op snel een uitbater voor de centra te vinden zodat de infrastructuur kan aangepast worden voor langdurig geïnterneerden.

http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1564265/2013/01/17/5-aanvragen-voor-euthanasie-door-gevangenen.dhtml

February 2, 2013

Hervorming voorwaardelijke invrijheidstelling: onhaalbaar en onwettig

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 3:26 pm
Tags: ,

prisonbruges

12.9.2012

Hervorming voorwaardelijke invrijheidstelling: onhaalbaar en onwettig

Het meegedeelde voorstel van het kernkabinet tot hervorming van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), is niet in overeenstemming met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit stellen Marion Van Hecke en Dries Pattyn namens de Liga voor Mensenrechten. De Liga dringt er daarom op aan het voorstel niet in een wet om te zetten.

De voornaamste veranderingen zijn gestoeld op drie pijlers. Enerzijds is er de verlenging van de tijdsvoorwaarde voor de toekenning van de VI van 1/3e naar 1/2e van de straf voor de veroordeelden tot een vrijheidsstraf van 30 jaar of levenslang. Anderzijds zal de toekenning van de VI afhankelijk worden van een verzoek van de veroordeelde zelf.

Ten slotte zal het verzoek van de veroordeelde slechts worden behandeld door de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) op eensluidend positief advies van zowel het Openbaar Ministerie als de gevangenisdirectie.

De Liga voor Mensenrechten heeft ernstige bezwaren tegen dit voorstel.

Ten eerste moet de haalbaarheid van dit voorstel getoetst worden aan de realiteit. De uitvoering van het voorstel vergt op korte termijn een bijkomende en belangrijke gevangeniscapaciteit. De huidige overbevolking zorgt al voor een mensonwaardige detentie. Een verhoging van het aantal gedetineerden gaat de draagkracht van de Belgische gevangenissen ver te boven.

Ten tweede is deze hervorming in strijd met de grondwet en het EVRM. Artikel 5.4 van het EVRM bepaalt dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter moet beslissen over de wettigheid van de gevangenhouding en de invrijheidstelling. Na de wetswijziging zal het niet langer aan de rechter, maar aan de gevangenisdirectie en het Openbaar Ministerie toekomen om te beslissen over de detentieduur. Dit maakt vrijheidsberoving willekeurig en in strijd met het EVRM.

Daarnaast stelt de Liga zich ernstige vragen bij de terugwerkende kracht van deze verstrenging van de wet-Lejeune. Het is onduidelijk hoever deze zal reiken. Bij de wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden (WERP), die sinds 2006 de opvolger is van de wet-Lejeune, gold de terugwerkende kracht in het voordeel van de veroordeelden. Bij de verstrenging van de VI zou het echter om een nadelige impact op reeds veroordeelden gaan.

De Liga verzet zich categoriek tegen de onmiddellijke toepassing van de wijziging van de tijdsvoorwaarden en de verstrenging van de procedure voor veroordeelden die voordien werden gestraft. Bij de strafbepaling werden de tijds- en toekenningsvoorwaarden namelijk in rekening gebracht door de rechter en de verwachtingen van rechter en veroordeelde mogen niet zomaar worden verschalkt.

Ten laatste vraagt de Liga zich af op welke studies de overheid zich baseert om te concluderen dat langere straffen en de maatschappij ten goede komen. Er is in dit geval geen sprake van een evidence-based beleid, iets wat de regering anders zo graag in de mond neemt en contrasteert met de huidige beslissing van het kernkabinet waar louter op de roep van het volk wordt ingegaan.

In dat kader wijst de Liga op haar project genaamd ‘Gedifferentieerde Strafuitvoering en Detentie (‘de huizen’)’ betreffende meer gedifferentieerde, kleinschalige detentie waarbij professionelen en wetenschappers de effectiviteit van deze alternatieve detentievormen grondig onderzoeken.

De Liga betreurt dat een wetgeving die al 124 jaar (de wet-Lejeune bestaat sinds 1888) bijdraagt aan menselijkheid in het strafrecht en geloof in de sociale reclassering van veroordeelden ingeruild wordt voor hun kille, langdurige verwijdering uit de samenleving, zonder perspectief. De Liga herinnert er in dit verband aan dat de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden goeddeels dode letter blijft.

De Liga voor Mensenrechten roept de wetgever op dit voorstel niet om te zetten in wet en de rechter in zijn eeuwenoude rol als behoeder van rechtstaat te ondersteunen en te herwaarderen.

Marion Van Hecke en Dries Pattyn

Marion Van Hecke is beleidsmedewerker bij de Liga voor Mensenrechten. Dries Pattyn is advocaat en bestuurslid van de Liga voor Mensenrechten.

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/hervorming_voorwaardelijke_invrijheidstelling_onhaalbaar_en_onwettig

Foto: gevangenis Brugge

Blog at WordPress.com.