Gevangenissen

February 12, 2013

Folteringen in Afghaanse gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:08 pm
Tags: , ,

Afghaanse regering geeft foltering in gevangenissen toe

11/2/13 – De Afghaanse regering heeft toegegeven dat in de Afghaanse gevangenissen op grote schaal mishandeld en gefolterd wordt. Een onderzoeksteam dat door president Hamid Karzai in het leven werd geroepen, deelde in de hoofdstad Kaboel mee dat ongeveer de helft van de bevraagde gevangenen klaagt over folteringen in de gevangenis. Het merendeel van de arrestanten heeft bovendien geen toegang tot een advocaat.

De delegatie, die onder anderen uit regerings- en VN-vertegenwoordigers bestond, bezocht 284 gevangenen in de provincies Kaboel, Kandahar en Herat. De gedetineerden werden vooral mishandeld bij hun arrestatie en tijdens de verhoren, aldus teamleider Abdul Qader Adalatkhwah.

De commissie vond echter geen aanwijzingen over verkrachting of seksuele mishandeling, ook niet bij de 23 vrouwelijke gevangenen die ondervraagd werden.

De onderzoekscommissie werd eind januari opgericht, nadat een studie van de Verenigde Naties in Afghanistan systematische folteringen aangeklaagd had. Gevangenen worden aan de polsen opgehangen of gepijnigd aan de geslachtsdelen. De Afghaanse regering verklaarde toen dat ze “geen folterpolitiek” voerde, behoudens het wangedrag van een enkele ambtenaar.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1577537/2013/02/11/Afghaanse-regering-geeft-foltering-in-gevangenissen-toe.dhtml

© ap.

21/01/13 – De Verenigde Naties hebben opnieuw de foltering van krijgsgevangenen in Afghaanse gevangenissen aangeklaagd. In oktober 2011 stelde de VN ook al eens vast dat veel gedetineerden mishandeld worden. Er werd toen opgeroepen tot hervormingen, maar die zijn er nog niet gekomen.

“Talrijke gedetineerden worden mishandeld in gevangenissen van de politie of van de geheime dienst”, meldt het rapport. Van de 635 ondervraagden, in 89 gevangenissen, bevestigen er 326 dat ze mishandeld worden. Onder minderjarigen wordt drie kwart mishandeld.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de “vermeende verdwijning” van 81 personen, die tussen september 2011 en oktober 2012 opgesloten zaten in de zuidelijke stad Kandahar.

Verontrustend
“Die onthullingen verontrusten ons ernstig”, aldus Jan Kubis, de speciale gezant van de VN in Afghanistan. Kubis roept de regering op “meer te doen om foltering te vermijden”, alhoewel hij de “zichtbare moeite” die de regering in dat domein heeft bereikt, toejuicht. “Hoewel zowel de politie als de geheime dienst de problemen in hun gevangenissen erkend hebben, hebben ze niet erkend dat hun agenten verantwoordelijk zijn voor de folterpraktijken”.

Karzai bitter
De woordvoerder van president Karzai kon zijn bitterheid over het rapport niet verbergen. Hij stelde vragen bij “de beweegredenen voor dat rapport” en “de manier waarop het is onderzocht”. Hij voegde eraan toe dat “foltering en mishandeling van gedetineerden geen deel uitmaken van ons beleid”. Het Rode Kruis, “dat complete toegang heeft tot onze gevangenissen”, heeft volgens de woordvoerder “tot nu toe nog nooit gevallen van mishandeling onthuld”.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1565828/2013/01/21/VN-klaagt-opnieuw-foltering-in-Afghaanse-gevangenissen-aan.dhtml

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: