Gevangenissen

July 8, 2011

Belgisch Guantanamo in Tilburg

Filed under: gevangenissen,Tilburg — kruitvat @ 6:55 pm
Tags: , , ,

België heeft zoveel gevangenen dat het een gevangenis in het Nederlands Tilburg moet huren. Gevangenen worden zonder enige inspraak en dikwijls als vorm van willekeurige sanctie, naar Tilburg gedeporteerd en worden totaal afgezonderd van hun omgeving…

——-

9/01/10 – Om de overbevolking in onze gevangenissen te verlichten, heeft België de gevangenis van Tilburg gehuurd, waar plaats is voor 500 gedetineerden. Helaas: amper 200 gevangenen willen vrijwillig naar Nederland vertrekken. Hen onder dwang overplaatsen is om moeilijkheden vragen, waarschuwen de vakbonden in de Coreliokranten.

Volgende maand gaat de gevangenis van Tilburg open. Het bleef lang de vraag welke gevangenen zouden worden overgeplaatst. Om moeilijkheden te vermijden zou Justitie de instelling opvullen met gevangenen die vrijwillig een overplaatsing vragen. Daar knelt het schoentje.

Volgens de socialistische vakbond ACOD zijn er tot nu toe amper gedetineerden bereid gevonden om de grens over te steken.

“Nauwelijks 200 gevangenen hebben zich als vrijwilliger opgegeven om naar Tilburg te gaan”, zegt vakbondsman Gino Hoppe. “En dat terwijl ze er tegen februari toch 500 moeten hebben. We hadden Justitie gewaarschuwd. Als je Belgen in Nederland opsluit, zitten die gevangenen voor hun familie in het buitenland.”

“Men heeft er nooit bij stilgestaan dat die mensen bezwaren zouden hebben tegen een transfer naar Tilburg, zegt Hoppe.

“Wij zijn nog volop met de procedure bezig”, ontkent het kabinet van minister Stefaan De Clerck (CD&V) de moeilijkheden. Laurent Sempot, hoofd van het Belgische gevangeniswezen, noemt de uitleg van de vakbonden “voorbarig”. (belga/mvl)

Foto: Hans Meurisse die met justitieminister De Clerck (CD&V, christen-democraten), verantwoordelijk is voor het Belgische gevangeniswezen

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1051711/2010/01/09/Gevangenen-willen-niet-naar-Tilburg-nog-300-plaatsen-vrij.dhtml

Advertisements

July 6, 2011

Gevangenis Hasselt: folterende behandeling

Een man in de gevangenis van Hasselt zou al twee weken op de grond slapen waardoor hij rugproblemen kreeg.
Dat is een folterende behandeling en een bewust schaden van iemands gezondheid.

Justitieminister De Clerck die, met een aantal andere justitieministers,  naliet om de gevangeniswet uit 2004 te tekenen waardoor ze onuitvoerbaar was, zou een tweetal weken geleden zijn geschreven maar er zou geen antwoord zijn gekomen vanuit zijn kabinet.

June 23, 2011

Folterpraktijken in gevangenis van Brugge

De Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarbaev die in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd en met neuroleptica werd behandeld, is enkele weken geleden na protesten van ondermeer Pax Christi en Amnesty International, in bedenkelijke toestand vrijgelaten. Hij bleek van zijn behandeling in de gevangenis een paar gebroken ribben te hebben overgehouden.

Het is niet de eerste keer dat gevangenen in de gevangenis van Brugge  het slachtoffer werden van folterpraktijken.  Enkele jaren geleden werden ook Koerdische aktivisten in de gevangenis van Brugge geisoleerd en gefolterd, zoals ondermeer door de Liga voor de Mensenrechten en het Europees Comité tegen folteringen werd vastgesteld.

Het is opmerkelijk dat het in beide gevallen om politieke vluchtelingen ging en dat de minister van Justitie daarbij telkens onder druk werden gezet.

In het geval van de Koerdische aktivisten was het de Turkse regering die van de toenmalige justitieminister Laurette Onkelinx (PS) om een uitlevering van de Koerden eiste.  In het geval van Arbi Zarmaev gaat het om de Russische en Tsjetjeense regering die van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) de uitlevering eisten.

Minister De Clerck had de uitleveringsakte zelfs getekend omdat hij er vanuit ging dat Arbi Zarmaev in Tsjetjenië geen gevaar liep om gefolterd of vermoord te worden

In beide gevallen blijkt de Belgische gevangeniswet van 2004 die zogenaamd de rechten van de gevangenen moest regelen, op geen enkele wijze te zijn toegepast en het kabinet van minister De Clerck trok zich blijkbaar niets aan van de brieven die zij van Arbi Zarmaev’s familie ontving.

Onmiddellijk na zijn vrijlating ondervond Arbi Zarmaev reeds problemen met het gemeentebestuur van Oostende die hem bij zijn verzoek om zijn identiteitspapieren in orde te brengen, doorverwees naar de politie van Oostende alwaar hij te horen kreeg dat hij eigenlijk in een gesloten asielcentrum thuishoorde.

Een tiental dagen geleden werd Arbi op het politiekantoor van Oostende alwaar hij zich, zoals was afgesproken, iedere week ging aanbieden, door de politie opgepakt en opnieuw gedurende vijf dagen in de gevangenis van Brugge opgesloten.    Hij werd opnieuw volledig geisoleerd en mocht geen enkel contact hebben met zijn familie, wat opnieuw een overtreding is van de gevangeniswet.

Na vijf dagen werd hij vrijgelaten nadat er een nieuwe regeling was getroffen in verband met zijn verblijfplaats.

Laat ons hopen dat de zaak hiermee afgesloten is.

Foto: Arbi bij zijn vrijlating uit de gevangenis van Brugge

June 6, 2011

Arbi Zarmaev opnieuw opgepakt – Minister De Clerck schendt de wetgeving

Volgens onze laatste informatie zou Arbi Zarmaev op het Oostendse politiekantoor waarop hij zich, zoals afgesproken, iedere zaterdag gaat aanbieden, zijn opgepakt geweest. Hij werd opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten waarin hij wekenlang geisoleerd, gefolterd en gedrogeerd werd met neuroleptica in een poging om hem gek te verklaren. Hij mag niemand zien of spreken, wat er op wijst dat hij opnieuw geisoleerd werd. Hij werd gearresteerd omdat hij de voorwaarden, verbonden aan zijn vrijlating, ‘niet zou nageleefd hebben’. Een rechter had echter ingestemd met het feit dat hij bij zijn ouders, zijn vrouw en zijn zoon in Brussel zou gaan wonen. Maar een andere rechter heeft dit nu blijkbaar gebruikt om hem als een misdadiger te laten oppakken en hem opnieuw te isoleren. Dergelijke behandeling gaat in tegen de gevangeniswet die sinds haar ontstaan in 2004 niet wordt toegepast. We schreven over de schending van deze wet regelmatig naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse christen-democraten) die niet alleen de wet opnieuw laat schenden maar destijds ook wekenlang akkoord ging met de isolatie en de folterende behandeling van Arbi Zarmaev in de gevangenis van Brugge.

Jan Boeykens, vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Europees Parlement te Brussel

Onze berichtgeving over Arbi Zarmaev wordt momenteel gecensureerd.   Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

June 5, 2011

Justitie: Minister De Clerck en de zaak Zarmaev

De Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die nog maar pas werd vrijgelaten, is alweer opgepakt.
Enkele jaren geleden hadden de Koerden van een linkse organisatie, eenzelfde probleem. De Belgische regering en minister van Justitie Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) werden door de Turkse regering toen onder druk gezet om de Koerden die beschuldigd werden van moord enzoverder, aan Turkije uit te leveren. Er volgde een eindeloos proces waarbij de advocaten van de Liga voor de Mensenrechten de verdediging van de Koerden op zich namen. De Koerden werden maandenlang volledig geisoleerd en gefolterd in de gevangenis van Brugge. Het Europees Comité Tegen Folteringen sprak zijn ‘bezorgdheid’ over die folteringen en maakte toen een aantal aanbevelingen over aan de Belgische Staat maar die verdwenen gewoon in de prullenmand. De Koerden werden gedurende een paar jaren vrijgelaten en opnieuw garresteerd, gefolterd en wat minder gefolterd en het leven werd hen zo onmogelijk gemaakt dat één van de Koerden, namelijk de Koerdische activiste Fehriye Erdal, spoorloos verdween. Ofwel gevlucht ofwel door de Belgische of Turkse Staatsveiligheid een kopke kleiner gemaakt.
In de zaak Zarmaev maken we juist hetzelfde mee. Hij werd, nadat hij in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd, krankzinnig verklaard en bijna van kant werd gemaakt, uiteindelijk vrijgelaten. Kreeg bij zijn vrijlating onmiddellijk problemen met de politie van Oostende die hem terug in de gevangenis wilde opsluiten omdat zij vonden dat hij en zijn familie nog niet genoeg geleden hadden, en werd een paar dagen geleden bij zijn aanbieding op het politiekantoor van Oostende, opgepakt en opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten. Een vriend van hem werd, bij wijze van provokatie, enkele weken geleden door de politie van Oostende in elkaar geslagen waarbij zijn neus en pols gebroken werd.
Opvallend in deze zaak is dat Arbi Zarmaev met rechter Christine Pottier van Brugge te maken krijgt die ook rechter speelde in de zaak van de Koerdische activisten. Het verschil is wel dat de Koerdische activiste Fehriye Erdal altijd in staat was om naar Koerdistan te vluchten terwijl Arbi Zarmaev alleen maar naar Tsjetjenia kan wegvluchten om daar te smeken om er niet doodgefolterd te worden in de gevangenis. Misschien kan een begeleidingsbriefje van justitieminister De Clerck waarin deze nogmaals verklaart dat er ‘geen enkel risico bestaat dat Arbi Zarmaev door de Tsjetjeense of Russiche autoriteiten gefolterd of vermoord zal worden’, daarbij helpen.
We zullen De Clerck vragen of hij nog eens naar de Russische ambassade wil bellen om een goed woordje te doen. Of misschien kan De Clerck dank zij zijn goede contacten met de Russische ambassade, ervoor zorgen dat Arbi Zarmaev hier gewoon door de Russische maffia naar de andere wereld wordt geholpen.

Kopie: Minister De Clerck,

June 4, 2011

Werkgroep Morkhoven plant nieuwe akties rond Arbi Zarmaev

WERKGROEP MORKHOVEN PLANT NIEUWE AKTIES ROND ARBI ZARMAEV…

De Werkgroep Morkhoven gaat niet alleen alle documenten in verband met de kinderpornozaak Zandvoort op het Internet publiceren waaruit zal blijken hoe de Belgische politici en de Belgische minister van justitie de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) hebben dichtgedekt. Zij gaat ook opnieuw een aktie opstarten rond Arbi Zarmaev die opnieuw werd aangehouden en opnieuw in de gevangenis van Brugge, alwaar hij geisoleerd en gefolterd werd, werd opgesloten. Er zal daarvoor opnieuw contact worden opgenomen met Pax Christi, Amnesty International, de Raad van Europa en de mensenrechtenorganisaties die de door justitieminister De Clerck geëiste uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland, wisten te voorkomen. Ook het Europese Comité Tegen Folteringen wordt aangeschreven.
De aanhouding van Arbi Zarmaev die zich vandaag, zoals voorgeschreven, op het politiekantoor van Oostende was gaan aanbieden, volgt enkele weken nadat een Tsjetsjeen wonende in Oostende, door een 8-tal Oostendse politieagenten in elkaar was geslagen en op zijn beurt bedreigd werd met uitlevering aan Rusland. Na zijn arrestatie, werd hij in de gevangenis door enkele politieagenten opnieuw in elkaar geslagen waarbij hij een gebroken pols en neus opliep. Hij werd gedurende 10 uren zonder water opgesloten. Het ging hier duidelijk om een wraakaktie van de Oostendse politie die niet kon verkroppen dat Arbi Zarmaev vrijgelaten werd en die van een onduidelijke houding getuigt tegenover de Albanese maffia en baruitbaters in Oostende.
Op 27.4.2011 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven in haar persmededeling ‘Arbi Zarmaev vrij’ nog het volgende: Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense verzetsleider die de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) na 21 maanden gevangenschap aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wilde uitleveren, is sinds gisterenavond rond 19.00 uur vrijgekomen. Doordat hij lichamelijk uitgeput, het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, is zijn gezondheid totaal gebroken. Arbi Zarmaev heeft constant braakneigingen en zijn wonden (vooral rond polsen en enkels) moeten nog verder genezen.
Deze zaak heeft nog eens extra aangetoond dat de Belgische gevangenen totaal geen rechten hebben en dat de Belgische Staat zich niets aantrekt van de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT).

wordt vervolgd.

Photo: Europees Palement Brussel

March 30, 2010

L’affaire pédo-criminelle de Zandvoort: l’activiste doit mourir

DeClerck1Bruxelles, 30 Mars 2010

La situation médicale de Marcel Vervloesem de notre association, est à nouveau très mauvaise.

On (le Ministre de la Justice belge Stefaan De Clerck et certain de ses services) le veut vraiment tuer et on le prend en otage pour nous faire taire concerne l’affaire pédo-criminelle de Zandvoort.

Il y a une semaine que Marcel était transféré de la prison de Turnhout à la prison de Hasselt où il vient aujourd’hui avant le tribunal de la peine.

L’emprisonnement de Marcel à la prison est un vrai torture psychologique et physique.  Pendant 50 jours il était enfermé dans une cellule d’isolement ou il n’avait pas de contact. Pendant 591 heures il était enchaîné à son lit, aux appareils médicaux et à la table d’opération.

Pendant les premiers jours de son transfert, il ne nous pouvait pas téléphoner.  Il n’a plus de correspondance parce que tout ses lettres qui arrivent à la prison de Turnhout, sont automatiquement renvoyés, comme nous l’avons constaté il y a quelques semaines.

Le dernier fois, Marcel était obligé de rester pendant un mois à la prison de Hasselt pour passer seulement une heure avant le tribunal.

Il ne voyait pas même un médecin (Marcel a du cancer, est diabète, a des problèmes cardiaques, a des problèmes aux reins, a eu plus de 20 hospitalisations d’urgence et opérations dont 5 ou 6 fois en prison).

Nos messages à Ministre De Clerck et ses services restaient, comme habitude, sans réponse. ‘Si ça va à nouveau pire avec sa santé, tant mieux pour nous’, on y a pensé.

Lorsque Marcel retourna à la prison de Turnhout, le médecin constatait que les jambes de Marcel étaient de nouveau plein d’eau et qu’il était sur le point d’obtenir une crise de rein.

Dans cette Europe des droits de l’homme (avec Bruxelles comme capitale européenne), tous les possibles violations des droits de l’homme sont possibles.  C’est pour cette raison que la Belgique a obtenue tous les postes clé européens et a un siège dans la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Chez chaque torture psychologique et physique de Marcel, nous redoublons nos publications parce que nous savons que c’est la seule manière de lui sauver la vie. Et même s’il est assassiné par les autorités, comme Gina Bernard-Pardaens il y a quelques années, nous resterons écrire et publier en nous mettrons tout le dossier Zandvoort en publique.

(Marcel travaillait avec Gina Bernard autour la disparition du garçon allemand, Manuel Schadwald. Il y a quelques années que les parents de ce pauvre garçon étaient invités par Stefaan De Clerck qui travaille selon les principes des démocrates-chrétiens)

Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven


prev13Voici une liste avec plus de 20 hospitalisations d’urgence et d’opérations subit par Marcel Vervloesem et qui ont été envoyés plus de 40 fois au Ministre De Clerck et ses collaborateurs de cabinet.

Le Ministre qui prône une justice ‘humaine et équitable’ et qui se plaint d’un ‘surpopulation carcérale’ (d’où la location d’une prison aux Pays Bas pour 3.000.000 Euro par an), estime qu’un prisonnier ne peut sorti de prison que 3 jours avant sa mort supposée.
Nous pouvons parler ici de fraude au plus haut niveau…


1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges mais la direction de la prison avec son avis négatif a réussi 1 jour avant l’admission sur base du rapport du PSD éviter cette admission.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Zandvoort case
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine – Droit Fondamental
Verdwijningen – Disparitions – Missing children

Zoé Genot, cd-roms Zandvoort

Vidéo ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem, Mars 1998
Faits divers, Avril 1998 – réseau Temse/Madeira

Vidéos: ultjecrumpie 1
Vidéos: Ultjecrumpie 2

Signez la pétition ‘Free Marcel Vervloesem!’


http://apps.facebook.com/causes/446602/
http://apps.facebook.com/causes/438481/

—-

Gevangenis Turnhout
tav Marcel Vervloesem
4e sectie – Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (Belgique)

Photos:
1) Ministre De Clerck
2) Le Roi des belges qui continue à s’amuser et se ne pose pas des questions concerne la disparition des 7 CD-ROM de l’affaire Zandvoort à la Cour d’Anvers, comme le Conseil Supérieur de la Justice affirmait en 2008.  Le Roi recevait ces CD-ROM du Werkgroep Morkhoven et les laissait transférer par le Ministre de la Justice au procureur-général anversoise, Mme Christine Dekkers…

March 6, 2010

Belgische Justitieminister laat gevangenen folteren

BELGISCHE JUSTITIEMINISTER LAAT GEVANGENEN VERDER FOLTEREN

Het schrijven naar justitieminister De Clerck, zijn kabinetsmedewerkers en naar Hans Meurisse van het Directoriaat-Generaal van het gevangeniswezen inzake de folterpraktijken van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen, wordt verder genegeerd en gevangenen kunnen, niettegenstaande de Wet Dupont (de zogezegde gevangeniswet uit 2004 die enkel op papier staat), nergens met hun klachten terecht.
Gisteren heb ik nog een telefoontje gekregen van Marcel Vervloesem van onze vereniging die, niettegenstaande zijn meer 20 operaties en spoedopnames + zijn hartziekte, kanker en diabetis (waarover Minister De Clerck en zijn diensten al bijna 20 maanden geinformeerd worden), als een hond wordt behandeld en bijvoorbeeld in totaal 50 dagen in een isoleercel werd opgesloten.
(We kregen de afgelopen weken het verbod om hem nog verder te schrijven en te bezoeken en hij mocht ons ook niet meer telefoneren)
Marcel had een kaartje gekregen vanuit Italië nadat zijn brieven voor de zoveelste keer achtergehouden of teruggestuurd werden naar de afzender. Een tiental dagen geleden stuurde ik nog naar een brief met postzegels naar de gevangenis van Turnhout. Hij werd geopend en teruggestuurd wegens ‘afzender onbekend’ terwijl men zeer goed wist dat Marcel al wekenlang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd werd.
Marcel kreeg gisteren opnieuw een dokter te zien in verband met de bloedtesten die 2 x per week worden afgenomen.
Tijdens zijn wekenlange isolatie in de gevangenis van Hasselt had hij geen dokter meer gezien en er waren ook geen bloedtesten meer waardoor zijn overblijvende gezondheidstoestand weer fel achteruit was gegaan en hij nu opnieuw last heeft van vochtopstapeling in zijn benen.
De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft hem ook gezegd dat hij op het punt stond een niercrisis te krijgen.
De psycho-sociale diensten in de gevangenis van Turnhout zijn hun eindeloze pesterijen en vertragingstechnieken die bedoeld zijn om Marcel verder te kraken en zijn dossier te blokkeren, herbegonnen.
Dat gebeurt onder de stilzwijgende goedkeuring van Minister De Clerck en zijn diensten die van deze zaken op de hoogte zijn en de kinderpornozaak Zandvoort daarmee willen dichtdekken.

—————————————

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie…


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

– Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
– Kinderpornonetwerk Zandvoort
– Kinderpornozaak Zandvoort
– Justitie Turnhout
– Open Brief Procureur-Generaal
– Zoé Genot cd-roms Zandvoort
– Droit Fondamental – (French, English, Italian)
– Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
– Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
– Vervloesem maart 1998 deel1
– Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
– Video’s: ultjecrumpie 1
– Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’

http://apps.facebook.com/causes/446602/
http://apps.facebook.com/causes/438481/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.b

Foto’s: minister Stefaan De Clerck, ex-justieminister Marc Verwilghen en Koning Albert.
Koning Albert liet in 1998 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort in naam van de Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaken maar de Hoge Raad voor de Justitie stelde in 2008 vast dat ze verdwenen zijn.

February 28, 2010

Minister De Clerck laat zieke aktievoerder wegteren

Brussel, 28.2.2010 – Gedurende de laatste dagen geen telefoon meer gekregen van Marcel die ons iedere dag telefoneerde.
Het bericht dat hij ons niet meer kan telefoneren en dat we hem niet meer mogen schrijven of bezoeken terwijl hij nog altijd in het bestuur van onze vereniging zetelt, schijnt dus te kloppen.
Marcel zit al drie weken geblokkeerd in de gevangenis van Hasselt waarnaar hij voor één uurtje zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, naartoe werd gevoerd.
Uit het laatste gesprek bleek dat hij al 3 weken lang geen dokter meer heeft gezien terwijl hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd werd (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn nu 18 maanden durende opsluiting in de gevangenis).
We schreven en telefoneerden naar minister De Clerck en zijn kabinet, naar het directoriaat-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel enzoverder.
We zeiden dat Marcel tengevolge van zijn eindeloze isolatie in de gevangenis te Hasselt (met een moment waarop hij zelfs geen postzegels, briefpapier, telefoon en geen televisie meer kon betalen zodat hij daar maar op zijn bed lag te liggen), opnieuw ernstig verzwakt was en opnieuw zelfmoordgedachten had.  Maar daarvan lijkt men zich in Brussel niets aan te trekken.  Blijkbaar rekent men erop dat hij vroeg of laat zal overlijden en hoopt men de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 89.539 slachtoffertjes, daarmee zonder verder onderzoek te kunnen afsluiten.  Over criminelen gesproken…

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Teken onze petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:
http://media.causes.com/ribbon/751227

February 27, 2010

Gevangenis Hasselt: geen geneesheren

Gisteren kregen we het bericht dat we Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet meer mogen schrijven en opzoeken in de gevangenis.
Marcel Vervloesem zou ons ook niet meer mogen telefoneren.
Het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem in 2006 door de correctionele rechtbank van Turnhout via een vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen in 2008 deze beslissing als zijnde ‘ongrondwettelijk en strijdig met de burgerrechten’ ongedaan maakte.
Marcel Vervloesem werd bijna drie weken geleden voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen (die maar één uurtje in beslag nam), naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd alwaar hij geisoleerd wordt.
Hij heeft nog steeds geen dokter gezien alhoewel hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker- en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed diende gehospitaliseerd en geopereerd te worden (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn reeds 18 maanden durende verblijf in de gevangenis).
Justitieminister De Clerck die de lijst van spoedopnames en operaties talloze malen persoonlijk kreeg toegezonden en op de hoogte is van het feit dat de terugbrenging van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout (waar zijn medisch dossier ligt enzoverder) al wekenlang geblokkeerd wordt, schijnt zich van deze situatie niets aan te trekken.
Vorige week telefoneerde ik verschillende malen naar het kabinet van de justitieminister waarop Marcel Vervloesem wat geld kreeg om te telefoneren en postzegels te kopen en opnieuw een televisietoestel op zijn cel kreeg.
De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout mislukte telkens omdat men de transportpapieren was ‘vergeten’ in te vullen en men ‘vergeten’ was dat de transfertwagen stuk was.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde voor om het transport zelf te regelen indien het ministerie van justitie geen andere wagen ter beschikking heeft maar Minister De Clerck ging niet in op dit voorstel.

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:
http://apps.facebook.com/causes/438481/108568665?m=1a240be5

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.