Gevangenissen

June 23, 2011

Folterpraktijken in gevangenis van Brugge

De Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarbaev die in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd en met neuroleptica werd behandeld, is enkele weken geleden na protesten van ondermeer Pax Christi en Amnesty International, in bedenkelijke toestand vrijgelaten. Hij bleek van zijn behandeling in de gevangenis een paar gebroken ribben te hebben overgehouden.

Het is niet de eerste keer dat gevangenen in de gevangenis van Brugge  het slachtoffer werden van folterpraktijken.  Enkele jaren geleden werden ook Koerdische aktivisten in de gevangenis van Brugge geisoleerd en gefolterd, zoals ondermeer door de Liga voor de Mensenrechten en het Europees Comité tegen folteringen werd vastgesteld.

Het is opmerkelijk dat het in beide gevallen om politieke vluchtelingen ging en dat de minister van Justitie daarbij telkens onder druk werden gezet.

In het geval van de Koerdische aktivisten was het de Turkse regering die van de toenmalige justitieminister Laurette Onkelinx (PS) om een uitlevering van de Koerden eiste.  In het geval van Arbi Zarmaev gaat het om de Russische en Tsjetjeense regering die van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) de uitlevering eisten.

Minister De Clerck had de uitleveringsakte zelfs getekend omdat hij er vanuit ging dat Arbi Zarmaev in Tsjetjenië geen gevaar liep om gefolterd of vermoord te worden

In beide gevallen blijkt de Belgische gevangeniswet van 2004 die zogenaamd de rechten van de gevangenen moest regelen, op geen enkele wijze te zijn toegepast en het kabinet van minister De Clerck trok zich blijkbaar niets aan van de brieven die zij van Arbi Zarmaev’s familie ontving.

Onmiddellijk na zijn vrijlating ondervond Arbi Zarmaev reeds problemen met het gemeentebestuur van Oostende die hem bij zijn verzoek om zijn identiteitspapieren in orde te brengen, doorverwees naar de politie van Oostende alwaar hij te horen kreeg dat hij eigenlijk in een gesloten asielcentrum thuishoorde.

Een tiental dagen geleden werd Arbi op het politiekantoor van Oostende alwaar hij zich, zoals was afgesproken, iedere week ging aanbieden, door de politie opgepakt en opnieuw gedurende vijf dagen in de gevangenis van Brugge opgesloten.    Hij werd opnieuw volledig geisoleerd en mocht geen enkel contact hebben met zijn familie, wat opnieuw een overtreding is van de gevangeniswet.

Na vijf dagen werd hij vrijgelaten nadat er een nieuwe regeling was getroffen in verband met zijn verblijfplaats.

Laat ons hopen dat de zaak hiermee afgesloten is.

Foto: Arbi bij zijn vrijlating uit de gevangenis van Brugge

Advertisements

June 6, 2011

Arbi Zarmaev opnieuw opgepakt – Minister De Clerck schendt de wetgeving

Volgens onze laatste informatie zou Arbi Zarmaev op het Oostendse politiekantoor waarop hij zich, zoals afgesproken, iedere zaterdag gaat aanbieden, zijn opgepakt geweest. Hij werd opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten waarin hij wekenlang geisoleerd, gefolterd en gedrogeerd werd met neuroleptica in een poging om hem gek te verklaren. Hij mag niemand zien of spreken, wat er op wijst dat hij opnieuw geisoleerd werd. Hij werd gearresteerd omdat hij de voorwaarden, verbonden aan zijn vrijlating, ‘niet zou nageleefd hebben’. Een rechter had echter ingestemd met het feit dat hij bij zijn ouders, zijn vrouw en zijn zoon in Brussel zou gaan wonen. Maar een andere rechter heeft dit nu blijkbaar gebruikt om hem als een misdadiger te laten oppakken en hem opnieuw te isoleren. Dergelijke behandeling gaat in tegen de gevangeniswet die sinds haar ontstaan in 2004 niet wordt toegepast. We schreven over de schending van deze wet regelmatig naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse christen-democraten) die niet alleen de wet opnieuw laat schenden maar destijds ook wekenlang akkoord ging met de isolatie en de folterende behandeling van Arbi Zarmaev in de gevangenis van Brugge.

Jan Boeykens, vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Europees Parlement te Brussel

Onze berichtgeving over Arbi Zarmaev wordt momenteel gecensureerd.   Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

Blog at WordPress.com.