Gevangenissen

January 19, 2010

Minister De Clerck drijft gevangenen tot zelfmoord

Minister van justitie Stefaan De Clerck die op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ speekt, drijft met zijn gevangenisbeleid de gevangenen tot wanhoop (en tot zelfmoord).

Enkele dagen geleden probeerde een gevangene in de gevangenis van Andenne zelfmoord te plegen. Vervolgens ondernam hij een wanhopige vluchtpoging waarbij hij opnieuw werd gevat.
Nadien hing hij zichzelf op.

Vandaag is de gevangenis van Brugge aan de beurt.
Daar hing een 23-jarige gevangene zich op.

De zelfmoord komt na een artikelenreeks op deze blog over de werking van de psycho-sociale dienst (psd) in de gevangenis van Brugge.

De psycho-sociale dienst (psd) is een dienst van justitie die de gevangenen zogezegd moet begeleiden naar hun weerkeer in de samenleving.

Maar in plaats van aan de reintegratie en reclassering van de gevangenen te werken, is deze dienst gespecialiseerd geraakt in psychische folteringen van gevangenen en hun familieleden.
Dat doet zij door rapporten van gevangenen ‘per ongeluk’ drie maanden te laten liggen, medische attesten ‘per ongeluk’ aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank vergeten over te maken, ‘per ongeluk’ verkeerde gegevens uit de vonnissen aan de rapporten voor de strafuitvoeringsrechtbank vergeten toe te voegen en door de dossiers van gedetineerden ‘per ongeluk’ systematisch te blokkeren of het opmaken van de rapporten zodanig te vertragen dat gevangenen niet in aanmerking komen voor electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling, ambulante begeleiding, penitentiair verlof, uitgaansdagen enzoverder.

De gevangenisdirecties, strafuitvoeringsrechtbanken, de dienst voor individuele gevallen te Brussel en het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen onder leiding van Hans Meurisse te Brussel zijn blijkbaar akkoord met deze gang van zaken.

Ook justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die langs alle kanten worden geinformeerd, zijn het eens over de werking en de terreurpraktijken van de psd.
Dat is ook de werkelijke reden van de overbevolking en het hoge aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

Advertisements

Blog at WordPress.com.