Gevangenissen

June 10, 2011

Kindermisbruiken, moorden: Michelle Martin vrijgelaten

Terwijl er heel wat gevangenen jarenlang in voorhechtenis zitten en jaren moeten wachten op hun voorwaardelijke invrijheidsstelling, heeft de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke vrijlating van Michelle Martin, vrouw van Marc Dutroux, goedgekeurd.

Zo gaat dat in een land waar een kinderpornozaak zoals de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers), vanwege de betrokkenheid van hooggeplaatsten, door de autoriteiten wordt dichtgedekt.

Krijgt Michelle Martin, zoals Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en een jaar geleden meer dood dan levend werd vrijgesteld, ook een spreekverbod met de pers opgelegd ? Krijgt zij ook een verbod om naar het buitenland te reizen ? Krijgt zij ook een verbod om haar vrienden te zien ?

Een verbod om samen te werken met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, zoals het geval is bij Marcel Vervloesem, zal men haar waarschijnlijk niet hebben opgelegd. België staat immers zeer ruimdenkend ten opzichte van recidicisten die mee verantwoordeljk waren voor zware kindermisbruiken en het doden van kinderen.

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/belga-algemeen/brusselse-hof-van-beroep-beslist-op-23-juni-over-uitgaansverloven-michelle-martin/article-1195025518013.htm#

Advertisements

June 5, 2011

Justitie: Minister De Clerck en de zaak Zarmaev

De Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die nog maar pas werd vrijgelaten, is alweer opgepakt.
Enkele jaren geleden hadden de Koerden van een linkse organisatie, eenzelfde probleem. De Belgische regering en minister van Justitie Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) werden door de Turkse regering toen onder druk gezet om de Koerden die beschuldigd werden van moord enzoverder, aan Turkije uit te leveren. Er volgde een eindeloos proces waarbij de advocaten van de Liga voor de Mensenrechten de verdediging van de Koerden op zich namen. De Koerden werden maandenlang volledig geisoleerd en gefolterd in de gevangenis van Brugge. Het Europees Comité Tegen Folteringen sprak zijn ‘bezorgdheid’ over die folteringen en maakte toen een aantal aanbevelingen over aan de Belgische Staat maar die verdwenen gewoon in de prullenmand. De Koerden werden gedurende een paar jaren vrijgelaten en opnieuw garresteerd, gefolterd en wat minder gefolterd en het leven werd hen zo onmogelijk gemaakt dat één van de Koerden, namelijk de Koerdische activiste Fehriye Erdal, spoorloos verdween. Ofwel gevlucht ofwel door de Belgische of Turkse Staatsveiligheid een kopke kleiner gemaakt.
In de zaak Zarmaev maken we juist hetzelfde mee. Hij werd, nadat hij in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd, krankzinnig verklaard en bijna van kant werd gemaakt, uiteindelijk vrijgelaten. Kreeg bij zijn vrijlating onmiddellijk problemen met de politie van Oostende die hem terug in de gevangenis wilde opsluiten omdat zij vonden dat hij en zijn familie nog niet genoeg geleden hadden, en werd een paar dagen geleden bij zijn aanbieding op het politiekantoor van Oostende, opgepakt en opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten. Een vriend van hem werd, bij wijze van provokatie, enkele weken geleden door de politie van Oostende in elkaar geslagen waarbij zijn neus en pols gebroken werd.
Opvallend in deze zaak is dat Arbi Zarmaev met rechter Christine Pottier van Brugge te maken krijgt die ook rechter speelde in de zaak van de Koerdische activisten. Het verschil is wel dat de Koerdische activiste Fehriye Erdal altijd in staat was om naar Koerdistan te vluchten terwijl Arbi Zarmaev alleen maar naar Tsjetjenia kan wegvluchten om daar te smeken om er niet doodgefolterd te worden in de gevangenis. Misschien kan een begeleidingsbriefje van justitieminister De Clerck waarin deze nogmaals verklaart dat er ‘geen enkel risico bestaat dat Arbi Zarmaev door de Tsjetjeense of Russiche autoriteiten gefolterd of vermoord zal worden’, daarbij helpen.
We zullen De Clerck vragen of hij nog eens naar de Russische ambassade wil bellen om een goed woordje te doen. Of misschien kan De Clerck dank zij zijn goede contacten met de Russische ambassade, ervoor zorgen dat Arbi Zarmaev hier gewoon door de Russische maffia naar de andere wereld wordt geholpen.

Kopie: Minister De Clerck,

January 19, 2010

Minister De Clerck drijft gevangenen tot zelfmoord

Minister van justitie Stefaan De Clerck die op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ speekt, drijft met zijn gevangenisbeleid de gevangenen tot wanhoop (en tot zelfmoord).

Enkele dagen geleden probeerde een gevangene in de gevangenis van Andenne zelfmoord te plegen. Vervolgens ondernam hij een wanhopige vluchtpoging waarbij hij opnieuw werd gevat.
Nadien hing hij zichzelf op.

Vandaag is de gevangenis van Brugge aan de beurt.
Daar hing een 23-jarige gevangene zich op.

De zelfmoord komt na een artikelenreeks op deze blog over de werking van de psycho-sociale dienst (psd) in de gevangenis van Brugge.

De psycho-sociale dienst (psd) is een dienst van justitie die de gevangenen zogezegd moet begeleiden naar hun weerkeer in de samenleving.

Maar in plaats van aan de reintegratie en reclassering van de gevangenen te werken, is deze dienst gespecialiseerd geraakt in psychische folteringen van gevangenen en hun familieleden.
Dat doet zij door rapporten van gevangenen ‘per ongeluk’ drie maanden te laten liggen, medische attesten ‘per ongeluk’ aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank vergeten over te maken, ‘per ongeluk’ verkeerde gegevens uit de vonnissen aan de rapporten voor de strafuitvoeringsrechtbank vergeten toe te voegen en door de dossiers van gedetineerden ‘per ongeluk’ systematisch te blokkeren of het opmaken van de rapporten zodanig te vertragen dat gevangenen niet in aanmerking komen voor electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling, ambulante begeleiding, penitentiair verlof, uitgaansdagen enzoverder.

De gevangenisdirecties, strafuitvoeringsrechtbanken, de dienst voor individuele gevallen te Brussel en het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen onder leiding van Hans Meurisse te Brussel zijn blijkbaar akkoord met deze gang van zaken.

Ook justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die langs alle kanten worden geinformeerd, zijn het eens over de werking en de terreurpraktijken van de psd.
Dat is ook de werkelijke reden van de overbevolking en het hoge aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

January 17, 2010

Minister De Clerck: de strafuitvoering

Minister De Clerck die zijn psycho-sociale diensten (PSD’s) op een willekeurige wijze dossiers van gedetineerden laat blokkeren en op een zodanige wijze laat vertragen dat de strafuitvoeringsrechtbank de verzoeken van de gedetineerde en zijn advocaat steeds afwijst ‘omdat het rapport van de PSD nog niet klaar en het dossier onvolledig is’, heeft het in het volgende filmfragment over de strafuitvoering.

In de praktijk komt de politiek van de Minister inzake strafuitvoering neer op het zo lang mogelijk opsluiten van gevangenen in zijn overbevolkte gevangenissen, zonder ze de kans te geven om zich voor te bereiden op hun terugkomst in de samenleving…
—-
http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708

Blog at WordPress.com.