Gevangenissen

November 22, 2013

Gevangenissen: Turtelboom krijgt negatief rapport

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 10:46 pm
Tags: , ,

Brussel, 22.11.2013

De Commissie tegen Foltering van de Verenigde Naties heeft opnieuw een scherp rapport uitgebracht over de toestand in de Belgische gevangenissen, de behandeling van geïnterneerden en het gebruik van overdadig geweld door politie en veiligheidsdiensten.

Het is echter de zoveelste keer dat er een dergelijk rapport wordt uitgebracht zonder dat de situatie erop verbetert.

De Belgische overheid trekt zich van dergelijke rapporten niets aan.

+++

‘VN-commissie tegen Foltering geeft Belgische gevangenissen vernietigend rapport’

De zogenoemde foltercommissie boog zich de jongste maanden opnieuw over ons land, na eerdere periodieke doorlichtingen in 2003 en 2009. Veel van de pijnpunten duiken opnieuw op, al kreeg onder meer het politiegeweld extra aandacht, inclusief expliciete verwijzing naar de dood van Jonathan Jacob in 2010.

Concreet struikelt de commissie nog steeds over de overbevolking, de gebrekkige hygiënische en gezondheidstoestand en het daaruit voortvloeiende geweld in onze gevangenissen. Maar België moet veroordeelden en mensen in voorlopige hechtenis bijvoorbeeld ook beter scheiden, net als meerderjarigen en minderjarigen, luidt het.

De commissie wil ook af van de systematische naaktfouilles die Justitieminister Annemie Turtelboom heeft ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof heeft die voorlopig geschorst, maar ons land zou die helemaal moeten schrappen, aldus de foltercommissie.

Voorts hekelt de commissie opnieuw het gebrek aan gepaste infrastructuur en begeleiding van geïnterneerden, moet elkeen die opgesloten wordt meteen het recht krijgen zijn of haar advocaat te zien en moet politiegeweld meteen en onafhankelijk onderzocht en opgevolgd worden.  “Een stevige tik op de vingers”, reageert sp.a-Kamerlid Bruno Tuybens, die aandringt op extra inspanningen. Bovendien ondergraaft het onze geloofwaardigheid ook internationaal: “Toen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders onlangs de precaire mensenrechtensituatie van de holebi’s in Rusland aankaartte bij zijn Russische collega Lavrov, riposteerde die dat thema door voor te lezen uit het tussentijdse rapport van de VN over België”, besluit hij.

http://www.vandaag.be/binnenland/140684_vncommissie-tegen-foltering-geeft-belgische-gevangenissen-vernietigend-rapport.html

Advertisements

November 14, 2013

Open VLD laat gevangenen op matrassen op de grond slapen…

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

De verkiezingen komen eraan en het wordt tijd om zaken op te rakelen die het ware gezicht van bepaalde politici laat zien…

—-

Brussel, 7.4.2012

‘Turtelboom wil meer gevangenen aan het werk’ en ‘gevangenen hebben volgens de wet recht op werk’, lezen we in de Gazet van Antwerpen van 2.4.2012.

Het bericht hangt ongetwijfeld samen met Turtelboom’s plan om grote bedrijven naar de gevangenissen te lokken die van de gevangenen kunnen profiteren omdat het goedkope werkkrachten zijn en zij er geen sociale lasten voor moeten betalen.

Het is duidelijk wat de neo-liberalen met hun ‘recht op werk voor gevangenen’ en ‘rechten voor gevangenen’ op het oog hebben.

In de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld is er maar plaats voor 120 gevangenen. Er zijn echter 210 mensen opgesloten. In de cellen die voor twee man bedoeld zijn, zitten meestal drie personen, wat voor enorme spannningen zorgt bij de gevangenen en het bewakingspersoneel. Een groot gedeelte van de gevangenen is verplicht om op matrassen op de grond te slapen. Heel wat mensen zijn enkel in voorhechtenis opgesloten.  Zij wachten hun proces af of zitten als ‘schuldigen’ vast terwijl hun schuld niet bewezen is.  Sommigen onder hen bliijven zelfs vastzitten nadat het gerechtelijke onderzoek uitwees dat zij onschuldig zijn.  Het is op die manier dat Turtelboom de overbevolking in de gevangenissen ‘wil bestrijden’.

Het wordt dus tijd dat de gezondheidsinspecties een bezoekje brengen aan de gevangenis want normaal gezien zou de gevangenis onder deze omstandigheden moeten gesloten worden. Ook in de andere Belgische gevangenissen zijn dergelijke wantoestanden weer te vinden.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

April 6, 2013

Zelfdodingen in Belgische gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 2:18 pm
Tags: , , ,

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Het bijgaande artikeltje spreekt over het aantal zelfdodingen in Belgische gevangenissen. Het aantal zelfdodingen ligt in werkelijkheid veel hoger dan het door de overheid opgegeven cijfer. Een groot deel ervan wordt immers als een ‘natuurlijk overlijden’ geklasseerd.  Zelfdodingen worden nooit onderzocht alhoewel de Justitie wel eens laat weten dat zij ‘een onderzoek zal instellen’…

====

Dertien zelfdodingen in gevangenissen in 2012

25.3.2013

Vorig jaar vonden in de Belgische gevangenissen dertien zelfdodingen plaats op een totaal van 47 overlijdens. Een jaar eerder waren het er 12 en in 2010 20, zo meldt La Dernière Heure.

Momenteel zitten 11.800 mensen in België in een gevangenis. Het zelfmoordpercentage bedraagt er dus iets meer dan één gedetineerde op de duizend en ligt daarmee fors boven dat voor de volledige Belgische bevolking (0,19 per duizend inwoners).

De gevangenis van Brugge telt jaarlijks de meeste overlijdens, maar is dan ook de grootste gevangenis van ons land.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en anoniem bellen naar de Zelfmoordlijn op 02/649 9555 of naar Tele-Onthaal op 106. De Zelfmoordlijn is ook via het internet bereikbaar voor een chatgesprek.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1602442/2013/03/25/Dertien-zelfdodingen-in-gevangenissen-in-2012.dhtml

Nederland gaat 26 gevangenissen sluiten

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 2:04 pm
Tags: , ,

Image

Terwijl het Koninkrijk der Gevangenen (België) steeds maar gevangenissen bijbouwt  en zelfs een deel van haar gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg deporteert, heeft de Nederlandse regering beslist om een aantal gevangenissen te sluiten…

22/3/13

Justitie moet een miljard bezuinigen en daarom gaat het gevangeniswezen op de schop. 26 gevangenissen moeten in de komende vijf jaar de deuren sluiten. Ook gaan twee tbs-klinieken en één jeugdgevangenis dicht. Tegelijkertijd worden twee nieuwe inrichtingen gebouwd in Veenhuizen en Zaanstad. Het aantal tweepersoonscellen zal in de komende vijf jaar verdubbelen van ruim 1400 naar bijna 2800. Dat maakte staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag bekend.

Justitie moet één miljard bezuinigen op het budget van 7 miljard. Daarvan komt 340 miljoen euro voor rekening van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het gevolg is dat het aantal gedeelde cellen verdubbelt en bijna dertig gevangenissen gaan sluiten. Het aantal gevangeniscellen neemt de komende jaren met ruim 13 procent af. Over vijf jaar zijn er van de 12.595 plaatsen in de gevangenis nog 10.917 over. De Bijlmerbajes in Amsterdam sluit de deuren in 2016, en ook in het hart van Utrecht zullen in de toekomst geen gedetineerden meer worden vastgehouden.

De kwaliteit van het gevangeniswezen zal er echter niet onder lijden, volgens staatssecretaris Teeven: ‘Straffen moeten ten uitvoer worden gebracht en we gaan geen mensen heenzenden. Er komt geen cellentekort en we gaan niet morren aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.’ De staatsecretaris sprak van zware maatregelen. ‘Heel veel gevangenissen gaan dicht.’ Wel worden de krimpregio’s ontzien. In vergelijking met eerdere voornemens sluiten minder gevangenissen in het noorden van het land, Zuid-Limburg en Zeeland.

Door het sluiten van inrichtingen verliezen 3700 mensen hun baan. De staatssecretaris wekte de indruk dat voor al deze mensen elders werk te vinden is, bijvoorbeeld bij andere justitiële inrichtingen of bij de politie. Het kabinet trekt eenmalig 300 miljoen euro uit om mensen te begeleiden naar nieuw werk.

Twee op één cel
Gedetineerden krijgen de crisis de komende vijf jaar flink te verduren. Nu delen circa 1400 gevangenen vrijwillig een cel. Dat aantal moet omhoog naar 2800. Dat betekent dat gevangenen het samenleven niet meer kunnen weigeren. Tegelijkertijd bespaart het kabinet op de detentieomstandigheden. Avond- en weekendactiviteiten verdwijnen. Alleen het wettelijk minimum voor activiteiten blijft overeind. Een derde van de gedetineerden (omstreeks 4.100 van de ruim 12.000 gevangenen) krijgt te maken met een soberder regime.

Justitie wil tegemoetkomen aan de roep uit de samenleving tegen vervroegde vrijlating. Na twee derde van de straf weer vrijkomen is er niet meer bij, in de plaats daarvoor kunnen gevangenen in aanmerking komen voor elektronische detentie: de enkelband. Dat wordt echter geen pretje, benadrukt Teeven. ‘Dus niet met een biertje op de bank, maar aan het werk.’ Mensen die met drugs of alcohol worden betrapt op het werk, gaan terug naar de cel.

Ook op TBS wordt bezuinigd. De behandeling van tien jaar moet terug naar acht jaar indien dat mogelijk is. En dat is mogelijk, zei Teeven: ‘Want we gaan levenslang toezicht invoeren op gewelds- en zedendelinquenten.’

Ten slotte ontkomt ook de vreemdelingendetentie niet aan de bezuinigingsronde. De inrichting in Alphen aan den Rijn gaat sluiten en wordt omgebouwd tot gevangenis. Zeist, Rotterdam en Schiphol blijven wel open.

Teeven zei dat hij reeds de burgemeesters van de getroffen plaatsen had geïnformeerd. ‘Voor sommigen had ik goed nieuws, maar daar waar instellingen worden gesloten, was er verslagenheid.’

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3413805/2013/03/22/Kabinet-gaat-26-gevangenissen-sluiten.dhtml

February 12, 2013

Folteringen in Afghaanse gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:08 pm
Tags: , ,

Afghaanse regering geeft foltering in gevangenissen toe

11/2/13 – De Afghaanse regering heeft toegegeven dat in de Afghaanse gevangenissen op grote schaal mishandeld en gefolterd wordt. Een onderzoeksteam dat door president Hamid Karzai in het leven werd geroepen, deelde in de hoofdstad Kaboel mee dat ongeveer de helft van de bevraagde gevangenen klaagt over folteringen in de gevangenis. Het merendeel van de arrestanten heeft bovendien geen toegang tot een advocaat.

De delegatie, die onder anderen uit regerings- en VN-vertegenwoordigers bestond, bezocht 284 gevangenen in de provincies Kaboel, Kandahar en Herat. De gedetineerden werden vooral mishandeld bij hun arrestatie en tijdens de verhoren, aldus teamleider Abdul Qader Adalatkhwah.

De commissie vond echter geen aanwijzingen over verkrachting of seksuele mishandeling, ook niet bij de 23 vrouwelijke gevangenen die ondervraagd werden.

De onderzoekscommissie werd eind januari opgericht, nadat een studie van de Verenigde Naties in Afghanistan systematische folteringen aangeklaagd had. Gevangenen worden aan de polsen opgehangen of gepijnigd aan de geslachtsdelen. De Afghaanse regering verklaarde toen dat ze “geen folterpolitiek” voerde, behoudens het wangedrag van een enkele ambtenaar.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1577537/2013/02/11/Afghaanse-regering-geeft-foltering-in-gevangenissen-toe.dhtml

© ap.

21/01/13 – De Verenigde Naties hebben opnieuw de foltering van krijgsgevangenen in Afghaanse gevangenissen aangeklaagd. In oktober 2011 stelde de VN ook al eens vast dat veel gedetineerden mishandeld worden. Er werd toen opgeroepen tot hervormingen, maar die zijn er nog niet gekomen.

“Talrijke gedetineerden worden mishandeld in gevangenissen van de politie of van de geheime dienst”, meldt het rapport. Van de 635 ondervraagden, in 89 gevangenissen, bevestigen er 326 dat ze mishandeld worden. Onder minderjarigen wordt drie kwart mishandeld.

Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de “vermeende verdwijning” van 81 personen, die tussen september 2011 en oktober 2012 opgesloten zaten in de zuidelijke stad Kandahar.

Verontrustend
“Die onthullingen verontrusten ons ernstig”, aldus Jan Kubis, de speciale gezant van de VN in Afghanistan. Kubis roept de regering op “meer te doen om foltering te vermijden”, alhoewel hij de “zichtbare moeite” die de regering in dat domein heeft bereikt, toejuicht. “Hoewel zowel de politie als de geheime dienst de problemen in hun gevangenissen erkend hebben, hebben ze niet erkend dat hun agenten verantwoordelijk zijn voor de folterpraktijken”.

Karzai bitter
De woordvoerder van president Karzai kon zijn bitterheid over het rapport niet verbergen. Hij stelde vragen bij “de beweegredenen voor dat rapport” en “de manier waarop het is onderzocht”. Hij voegde eraan toe dat “foltering en mishandeling van gedetineerden geen deel uitmaken van ons beleid”. Het Rode Kruis, “dat complete toegang heeft tot onze gevangenissen”, heeft volgens de woordvoerder “tot nu toe nog nooit gevallen van mishandeling onthuld”.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1565828/2013/01/21/VN-klaagt-opnieuw-foltering-in-Afghaanse-gevangenissen-aan.dhtml

January 19, 2013

Guantanamo Brugge

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:00 pm
Tags: , , ,

p08_Raf_Jespers_pln_2008Brussel, 24.11.2008

TER KENNISGEVING

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik wens u het volgende mede te delen in verband met uw cliënt Marcel Vervloesem:

– We zijn Marcel vrijdag, 21.11.2008, gaan bezoeken en waren geschokt door zijn slechte gezondheidstoestand. Hij kwam pas een kwartier later dan verwacht in de ontmoetingszaal van de gevangenis te Brugge binnen omdat hij nog even bij de dokter was geroepen.
Vermoedelijk had dit ondermeer te maken met de felle bloedingen die hij had gekregen aan de lies tengevolge van de hart-inkijkoperatie van enkele dagen geleden in het Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.
Twee verplegers zouden, na ons bezoek, de wonde met snelverband trachten dicht te duwen. Dat zou een half uur duren. Zes uren later zou men de wonde opnieuw trachten te sluiten. Wat er ‘s nachts zou gebeuren, was onduidelijk.
– Marcel had zeer veel pijn gehad ten gevolge van deze bloeding en gelukkig had men hem een pijnstiller gegeven.
– De man die de cel waarin Marcel enkele dagen geleden werd gestoken, onderschijtte (wat niet bepaald gezond is voor iemand die totaal verzwakt is, operaties moet ondergaan en tengevolge van zijn bloedarmoede geen weerstand heeft tegen infecties), schijnt nu regelmatig onder de douche gezet te worden.
– De suikerspiegel van Marcel stond na de inkijkoperatie in het Sint-Jan ziekenhuis plotseling op 129 (wat normaal te noemen is). Ik vermoed dat hij de voorbije maanden onvoldoende insuline heeft gekregen waardoor zijn suikerspiegel voortdurend van 40 tot 620 schommelde zodat hij even in coma geraakte en tenslotte met spoed moest opgenomen worden in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Het was trouwens al vreemd dat de gevangenis van Brugge een maand geleden zijn medisch dossier vergat mee te geven naar de gevangenis van Turnhout zodat hij 2 dagen en nachten achter elkaar geen insuline kreeg terwijl er in de gevangenis van Turnhout geen medische dienst is en er ‘s nachts geen verpleging is. Ik vernam dat andere suikerzieke gevangenen soms helemaal geen insuline krijgen terwijl de Wet Borginon zegt dat de gezondheidszorg binnen de gevangenis evenwaardig moet zijn aan die van ‘buiten’.
– De brieven van Marcel schijnen sinds enkele dagen normaal door te komen (voor hoelang weten we nog niet) terwijl in het bezoekersreglement van de gevangenis van Brugge duidelijk staat dat de briefwisseling ‘vrij’ is. Er waren ook wekenlange problemen met de briefwisseling tijdens zijn wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge. Normaal gezien zouden de Commissies van Toezicht die volgens de Wet Borginon op de rechten en de behandeling van de gevangenen zouden moeten toezien, moeten optreden maar ik heb de indruk dat die commissies enkel maar op papier bestaan.
– Marcel wacht nu al 20 dagen lang op zijn persoonlijke spullen, brieven en schrijfgerief die in zijn cel van de gevangenis van Turnhout zijn blijven liggen. Ik diende terzake een klacht in bij Hans Meurisse, directeur-generaal van het Gevangeniswezen.
– Het medisch dossier dat een week geleden plotseling opdook en dat ondermeer voor de behandeling van Marcel’s zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank dient, is nog steeds niet bij Marcel gekomen. Via een verpleegster, een dokter en de directeur van de gevangenis had dit moeten gebeuren. U had ook al problemen met de samenstelling van uw dossier heb ik vernomen omdat men de antwoorden op uw schrijven steeds naar de gevangenis stuurde waar Marcel niet verbleef.
– 20 dagen geleden zei u naar aanleiding van de spoedopname van Marcel in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout, in een interview met de pers, dat de de behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank een kwestie van enkele ‘dagen of weken’ was. Waarschijnlijk worden het ‘enkele maanden of jaren’ (als Marcel nog leeft). Het zou niet slecht zijn indien er een bepaalde datum wordt vastgesteld. Bij ex-politieinspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang, was de zaak reeds na 1 dag geregeld. Bart Debie die door het hof van beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis, thuis op een electronische enkelband zitten wachten. Is dit misschien een oproep om lid te worden van het Vlaams Belang ?
– Ik stel mij ernstige vragen rond de reeks tuchtmaatregelen die er de jongste weken in de gevangenis van Brugge tegen Marcel werd genomen. Directrice Deloof zou een negatief rapport hebben opgemaakt omdat Marcel ‘de feiten niet wilde bekennen’ en ‘niet wenste af te zien van de procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg’. Dit kan niet. Ik heb directeur-generaal Hans Meurisse hiervoor gecontacteerd.
– Marcel zou deze week een eerste hartoperatie ondergaan. Zoals gewoonlijk is niemand (ook Marcel of zijn eigen dochter niet) op de hoogte van de dag van de opname in het Sint-Jan Ziekenhuis. Dat schept onzekerheden en geeft tal van problemen, zowel voor de bezoekers als voor Marcel zelf. Vorige week kwamen de Nederlandse ouders van een paar slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel werden geholpen, na 200 kilometer rijden in Brugge aan om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken. Zij kregen te horen dat Marcel in het ziekenhuis was. In het ziekenhuis aangekomen moesten zij vernemen dat Marcel ‘er niet was’ en er werd hen gevraagd of zij wel een ‘toelating tot bezoek hadden’ terwijl deze mensen deze toelating al 2 maanden geleden hebben gekregen. Dit tast het bezoekrecht van Marcel aan en dreigt hem opnieuw te isoleren. Dat was trouwens ook de bedoeling van het blokkeren van zijn brieven en is waarschijnlijk de reden waarom zijn persoonlijke spullen en schrijfgerief nog steeds in de gevangenis van Turnhout liggen.
– Marcel weet nog altijd niet of het geld van zijn rekening in de gevangenis van Turnhout naar zijn rekening in de gevangenis van Brugge werd overgeschreven en moest zich onlangs fruit aanschaffen door middel van de postzegels die hij kreeg.
– Ik dacht dat de Wet Borginon de gevangenen toch bepaalde rechten toekende…
– De Liga voor de Rechten van de Mens lijkt zich niets van deze zaak aan te trekken en de federale ombudsman die me schreef dat ik mij in geval van tuchtmaatregelen tegen Marcel tot hem mocht richten, laat niets meer van zich weten.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden – Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques – Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l’avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem – Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem – Raf Jespers, Vervloesem’s lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler – Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België – Belgique – Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

—-

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en deze week, op een tot dusverre onbekende datum, zijn eerste hartoperatie moet ondergaan, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven – Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem – Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries – Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 – Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 – Fax: 0032 50 45 71 89

January 13, 2013

Brugge: Arbi Zarmaev 24 uren op 24 uren in een halfduistere isoleercel

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:11 pm
Tags: , , ,

FOLTER- EN AFZONDERINGSPRAKTIJKEN IN BELGIE: ARBI ZARMAEV

Het park voor het Koninklijk Paleis te Brussel, leek als het ware bezet te zijn door de politie toen we er op 12.4.2011 samen kwamen om onze steun aan Arbi te betuigen.

Zoals men weet, werd Arbi in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt dag en nacht geketend zodat hij er diepe verwondingen aan polsen en enkels van overhield. Dat zorgde voor ondraaglijke pijnen omdat de diepe wonden geinfecteerd geraakten en niet verzorgd werden. Hij kreeg gedurende 4 dagen geen water waardoor hij met ernstige uitdrogingsverschijnselen kampte.

Bijna 14 dagen lang is hij nu 24 uren op 24 uren in een halfduistere isoleercel van 2 op 3 meter in de gevangenis van Brugge opgesloten (men zou kunnen spreken van een hondenhok alhoewel de honden in een honden-asiel tenminste voldoende licht, lucht en water hebben). In zijn cel werd hij iedere nacht om de 15 minuten met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt.

In de beide gevangenissen kreeg hij ook psychiatrische drugs te slikken wat er voor moet zorgen dat hij in een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting kan opgesloten worden indien justitieminister De Clerck (CD&V, christen-democraten) en de Belgische Staat die hem aan Rusland wilden uitleveren, verplicht zijn om zich naar de Europese beslissing te schikken.

Arbi krijgt nog steeds een neurolepticum dat zogenaamd bedoeld is ‘om hem tot rust te brengen’ en zijn ‘sociale contacten te verbeteren’ terwijl hij reeds 10 dagen lang geen enkel contact meer heeft met zijn familie.

24 uur op 24 uren zit hij éénzaam opgesloten in een cel, zonder recht op briefwisseling, zonder telefoon, zonder televisie, zonder even op het binnenplein te mogen wandelen en zonder contact met andere gevangenen. De gevangenisdirectie laat verstaan dat hij alleen maar wat onbegrijpelijke woorden mompelt (in het tsjetjeens) en dat hij ieder contact zou weigeren omdat hij ‘gek’ is geworden. Hij zou nergens recht op hebben omdat hij de rapportbriefjes van de gevangenis die toelating moeten geven niet zou willen tekenen.

Enkele jaren geleden werden er ook enkele Koerden in de gevangenis van Brugge gefolterd waarvan de Turkse regering de uitlevering eiste. Dit leidde zelfs tot een diplomatiek rel tussen Turkije en België.

Jan Boeykens

Gevangenissen – Arbi Zarmaev: klacht bij de federale ombudsman

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 7:55 pm
Tags: , , ,

Brieven aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen blijven onbeäntwoord: onze klacht bij de federale ombudsman

Van: Jan Boeykens – Datum: 18 april 2011 12:44 – Onderwerp: Minister De Clerck, Hans Meurissen, onbeäntwoorde brieven, klacht – Aan: contact@federaalombudsman.be

Guido Schuermans, federale Ombudsman, Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge – justitieminister De Clerck en Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden niet – klacht

In het Jaarverslag 2010 dat u met uw collega Catherine De Bruecker aan de Voorzitter van de Kamer overhandigde, stond dat de burger ‘ook dit jaar klaagt over de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid’.

Wij stellen vast dat de situatie er verder op verslechtert.

Er kwam immers geen antwoord op de brieven die we omtrent de folter- en afzonderingspraktijken (+ het gebruik van psychiatrische drugs) betreffende Arbi Zarmaev, aan justitieminister De Clerck hebben gericht.

De familie van Arbi Zarmaev zond over een periode van 21 maanden, 4 aangetekende brieven aan minister De Clerck. Ook deze brieven bleven onbeäntwoord.

Een tiental dagen geleden begaf ik mij met de familie van Arbi Zarmaev naar het kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De onthaaldienst wist ons te vertellen dat de brieven zich sinds 16.3.2011 in een ‘onderzoeksdossiertje’ op het secretariaat van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (onder leiding van Hans Meurissen) bevonden. Nadat men telefonisch contact opnam met de diensten van Hans Meurissen, werd ons gezegd dat we ons voor een gesprek naar het bureau van Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel konden begeven. Ter plaatse gekomen, zei de secretaresse dat er ‘geen afspraak kon gemaakt worden’ en dat we maar ‘een mailtje moesten sturen of telefoneren’. Op onze opmerking dat de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck haar juist getelefoneerd had voor een afspraak, wenste de vrouw niet in te gaan. We spraken over de aangetekende brieven die niet beäntwoord waren geweest en zeiden dat een mailtje waarschijnlijk niet beäntwoord zou worden gezien de aangetekende brieven ook niet beäntwoord werden. De vrouw haalde haar schouders op en liet ons staan. Terug op het kabinet van minister De Clerck aangekomen, nam de onthaaldienst opnieuw contact op met het secretariaat van Hans Meurissen. Men gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. Toen we de vrouw opbelden, probeerde zij ons af te schepen. Tenslotte werd ons gezegd dat men ‘de zaak eens zou bekijken’. Daar bleef het bij.

Het is dus duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen.

Erop rekenende dat u deze klacht ernstig neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

—————————————————

Men kan de federale Ombudsman ook telefonisch of per fax contacteren: 0800 999 62 (gratis nummer) of + 32 2 289 27 27 + 32 2 289 27 28 (fax) De kantoren van de federale Ombudsman zijn toegankelijk elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur en men kan het best een afspraak vooraf maken Adres: Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel (op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal en vlakbij het metrostation Kunst-Wet) Reken echter niet te veel op de federale Ombudsman omdat deze ook de belangen van de federale overheid moet verdedigen.

————————–

De (skynet)blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven die uit duizenden webpagina’s bestaan, worden sinds 20.12.2012 versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de blogs ‘versleuteld werden omdat de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Omdat de klachten bij de Skynet Klantendienst niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, richtte de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

Arbi Zarmaev: Open Brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck

19.4.2011

Arbi Zarmaev: Open Brief van 19.4.2011 aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten)

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 19 april 2011 17:50
Onderwerp: Minister De Clerck – dossier Arbi Zarmaev
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: de heer Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge

Ik ontving geen antwoord uwentwege inzake mijn brieven betreffende de heer Zarmaev die u, na uw contacten met de Russische ambassade, levend of dood aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wenste uit te leveren.

Ook de familie Zarmaev ontving geen antwoord op de 4 brieven die u in de loop van de voorbije 21 maanden per aangetekend schrijven werden toegestuurd terwijl men ons op de onthaaldienst van uw kabinet wist te vertellen dat er ‘altijd op aangetekende brieven geantwoord wordt’.

Intussen vernam ik dat Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer was van folter- en afzonderingspraktijken, en die tevens met psychiatrische drugs verdoofd werd, nog steeds in zijn betonnen kooi van 2 x 3 meter waarin een weinig licht door het ondoorzichtbare aan het plafond gehechte raam binnenvalt, is opgesloten. De kooi die eigenlijk het best als een hondenhok kan worden omschreven alhoewel de honden in een hondenasiel het ongetwijfeld beter hebben, zou zelfs maar 1,5 meter breed zijn omdat het ‘bed’ (teminste als we over een bed kunnen spreken) nauweljks breed genoeg is om op te gaan liggen.

De gevangenispsychiater die ermee dreigde om Arbi’s broer in een isoleercel op te sluiten indien hij niet zweeg en die zich tegenover de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi als een gewone geneesheer opgaf die niet op de hoogte was van de psychiatrische drugs die Arbi diende te slikken, zou zijn gedrag als ‘oncontroleerbaar en gevaarlijk’ hebben omschreven terwijl hij zelf een gevaar betekent omdat hij mensen onder dergelijke omstandigheden laat opsluiten.

De heer Zarmaev is lichamelijk uitgeput en is totaal ondervoed maar u weigert hem blijkbaar te laten hospitaliseren alhoewel ik daarop in mijn persoonlijk schrijven, in mails naar uw kabinetsmedewerkers en in Open Brieven heb aangedrongen.

Ik vernam dat de verwondingen aan Arbi’s polsen en enkels die bijna tot op het bot gingen en ernstig geinfecteerd waren, het gevolg zijn van het feit dat hij gedurende de 21 maanden van zijn gevangenschap steeds aan polsen en enkels geboeid is geweest. Hij dacht dat dit de gewoonte was in de Belgische gevangenissen maar, dank zij ons schrijven, begint hij zich af te vragen waarom de andere gevangenen niet op dergelijke wijze geboeid werden.

Volgens de familie zou al het geld van zijn rekening verdwenen zijn zodat hij zich niets kan permiteren (bijkomend voedsel, televisie, postzegels om brieven te versturen, enzoverder).

Mag ik u verzoeken om de bestaande gevangeniswet te willen respecteren ?

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis/Brussel

July 10, 2011

België: één grote Open-Lucht-Gevangenis

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 5:09 pm
Tags: , , , , ,

FreedomtoThink.jpg

Justitieminister De Clerck en zijn vriendje van Financiën, willen van België één grote Open-Lucht-Gevangenis maken om hun afgesleten politiek imago op te poetsen.  Maar niet iederéén is daarmee akkoord…

—-

Er ging begin deze week een schok doorheen de burelen waar ambtenaren en politici bezig zijn met de realisatie van de nieuwe Dendermondse gevangenis. In tegenstelling tot hun verwachtingen ging de auditeur  – de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij de Raad van State – bij de Raad van State in haar zeer lijvig 95 pagina dik pleidooi in tegen de overheden die hier de gevangenis willen bouwen.

Het leek allemaal mooi

En haar voornaamste hier gebruikte argument kan tellen. Volgt de Raad van State haar advies dan betekent dit volgens betrokkenen dat er een tijdlang geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) met daarbij een milieueffectenrapport (MER) in Vlaanderen meer mogelijk zijn. De schok in Brussel, Gent en Dendermonde was dan ook groot. “Ik viel van mijn stoel toen ik het las”, was de reactie van een ruimtelijke planner.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

Het actiecomité tegen de gevangenis trok opnieuw naar de Raad van State.

Tegen de bouw van de nieuwe gevangenis was zoals vooraf te verwachten viel beroep aangetekend door het actiecomité uit de Boonwijk die ageert tegen  die komst van de nieuwe gevangenis naar hun buurt. Daarbij vragen zij in kortgeding zoals voorheen de schorsing en finaal ook de vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de inplanting van die nieuwe gevangenis moet mogelijk maken. De zaak komt nu in kortgeding voor met debatten voorzien voor augustus en met mogelijks al in september een uitspraak.

Het leek recent op het Dendermondse stadhuis nochtans allemaal zo mooi toen het contract voor de bouw van die gevangenis er op 28 juni plechtig ondertekend werd. De Nederlandse bouwgroep BAM, bankier Dexia, minister van Financiën Didier Reynders (MR), de verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen, en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) lachten breed en lieten zich veelvuldig fotograferen toen  ze hun handtekening zetten onder die contracten.

http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

Next Page »

Blog at WordPress.com.