Gevangenissen

April 25, 2014

Antwerpen: Marcel Vervloesem gehospitaliseerd tengevolge zware brandwonden

Image

Image

Marcel Vervloesem, de Morkhovense activist die jarenlang werd vervolgd en die door middel van een jarenlang mediaproces als ‘pedofiel’ werd gebrandmerkt terwijl de daders en organisators in de kinderpornozaak Zandvoort vrijuit gingen, is voor de zoveelste keer gehospitaliseerd.

Vervloesem die destijds voor kanker werd geopereerd en die hart-, nier- en diabetes-patiënt is, voelde zich enkele dagen geleden onwel. Toen hij op de grond viel, greep hij naar een pot met kokend water die op het gasvuur stond. Zijn linkerbeen is tot in de derde graad verbrand en de specialisten overwegen om hem over 10 dagen te opereren. 

Hij lijdt veel pijn en het ongeval betekent een zware belasting voor zijn hart waaraan hij niet meer geopereerd kan worden omdat de risico’s te groot zijn.

Wat ongetwijfeld onbewust heeft meegespeeld in de verslechtering van Vervloesem’s gezondheidstoestand, is het feit dat de Belgische justitie zo’n twee jaar geleden een gefantaseerd verhaal van Vervloesem’s neefje Dimitri gebruikte om Vervloesem opnieuw voor ‘sexueel misbruik’ te vervolgen.  Het verhaaltje werd, zoals gewoonlijk, in Het Nieuwsblad gepubliceerd. Zoals vroeger reeds het geval was, hielden de rechters te Turnhout die verantwoordelijk zijn voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, ook nu geen rekening met de ontlastende verklaringen die de onschuld van Vervloesem aantonen.

De rechters te Turnhout traden zelfs niet op toen de genaamde Dimitri, met de hulp van de genaamde Victor V. die sp.a-gemeenteraadslid is te Herentals, Vervloesem’s 15-jarige kleindochter en dochter maandenlang begonnen te terroriseren. Daarbij werden op bevel van hogerhand tevens alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven maandenlang versleuteld in een poging om te verhinderen dat er over dit schandaal verslag zou uitgebracht worden.

Victor V. en de genaamde Dimitri werden nooit voor de terreurdaden vervolgd. Het Comité P deelde zopas mede dat zij geen onderzoek wenst in te stellen naar de klachten die terzake bij de politie van Herentals en Turnhout werden ingediend.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) liet vorig jaar weten dat zij ‘gezien het principe van de scheiding der machten, niet kan optreden’, terwijl zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Hierbij is dus sprake van politieke corruptie.

Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (cdH) van haar kant rekent op de plaatsvervangende procureur van Turnhout zodat er van een onderzoek en vervolging in deze zaak geen sprake zal zijn. Het gerecht van Turnhout zal zowel Victor V. als de genaamde Dimitri immers verder blijven gebruiken om Marcel Vervloesem die men in 2006 per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, verder de mond te snoeren.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Advertisements

November 21, 2013

18 maanden cel voor Marcel Vervloesem

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 1:53 pm
Tags: , , , ,

18 maanden cel voor Marcel Vervloesem

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) benoemde de Turnhoutse kabinetschef Jan Poels tot kabinetschef en oud-minister Stefaan De Clerck (CD&V) werd de chef van Belgisch grootste telecommunicatiebedrijf Belgacom.  Kan men met de nieuwe veroordeling van Marcel Vervloesem de kinderpornozaak Zandvoort nu definitief dichtdekken ?  Wij vrezen van niet…

18 maanden cel voor Vervloesem

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 1:36 pm
Tags: , , ,

Zoals te voorspellen was, schrijft Het Nieuwsblad weer uitsluitend over de veroordeling van de Morkhovense aktivist Marcel Vervloesem en censureert zij het nieuws.

De krant publiceerde in 1998, na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort die tot een internationale media-belangstelling leidde, ook al een zogezegd interview met Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem. Die beweerde toen (zonder dat er bewijzen waren) dat hij in zijn jeugdjaren ‘langdurig door zijn halfbroer sexueel misbruikt werd’.  

Van Victor Vervloesem bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes waarin de Turnhoutse rechters geen onderzoek voeren. 

De gerechtelijke journalisten van het plaatselijke Nieuwsblad onderhouden uitstekende contacten met de Turnhoutse justitie die de gegevens van de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht en die, niettegenstaande de gedane belofte van de Turnhoutse rechter Jacobs in Het Laatste Nieuws, ook geen onderzoek voerde naar de Franse magistraat die tevens kabinetschef was van de gewezen Franse Minister van Cultuur Jack Lang.  Van de gerenommeerde  jeugdrechter is uiterst bezwarend beeldmateriaal in het dossier Zandvoort weer te vinden en de Belgische justitie probeerde deze zaak al eerder dicht te dekken door Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in opspraak kwam in de zaak Dutroux, foutief te laten verklaren dat deze magistraat een ‘uitbater was van een nachtclub in Charleroi’.

De vzw Werkgroep Morkhoven kreeg het nieuws over de veroordeling van  haar bestuurslid pas gisteren, laat op de avond. Zij stelt vast dat haar mails, briefwisseling en telefoon thans geblokkeerd worden.

Er doen zich ook geregeld weer problemen voor bij het inloggen op de skynetblog(s).

===

‘Achttien maanden cel voor pedojager Marcel Vervloesem’

20 november 2013

TURNHOUT – De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Marcel Vervloesem (61) voor seksueel misbruik van een minderjarige veroordeeld tot 18 maanden cel. De zelfverklaarde pedofielenjager is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.
Marcel Vervloesem voerde sinds de jaren negentig een jarenlange strijd tegen kinderporno, maar is nu zelf schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid van zijn minderjarige neef (17) in januari 2012. Marcel Vervloesem heeft het misbruik altijd ontkend, maar een geluidsopname die door het slachtoffer werd gemaakt, vormt voldoende bewijs voor de rechter.

Marcel Vervloesem bevond zich in een staat van wettelijke herhaling. In 2008 werd hij door het hof van beroep in Antwerpen voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De man moet zijn slachtoffer en diens moeder een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131120_00847841

January 8, 2013

Werkgroep Morkhoven: doodsbedreigingen (update)

Zolang u blijft zwijgen, bent u medeplichtig.

 

Image

Op 12.12.2012 bevestigde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in een Argus-uitzending, wat eerdere bronnen reeds hadden gemeld: Joris Demmink was -samen met andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ zoals Telegraaf-voorman Kees Lunshof- aanwezig bij de satanische lustmoord op het Duitse jongetje Manuel Schadwald (foto). De moord  -zo luidden dreigementen van de Nederlandse autoriteiten aan Duitse rechercheurs- ‘mocht niet worden onderzocht omdat deze onder een slecht gesternte staat’.

Marcel Vervloesem kondigde verdere onthullingen aan.

====

Op 21.12.2012 werd Micha Kat die zich lovend over de uitzending op Argusoog had uitgelaten, in Den Haag door de politie opgepakt. Nadat hij was klemgereden door een politieauto, kreeg Micha te horen dat hij stond ‘gesignaleerd’. Er werden geen verdere mededelingen gedaan over de reden waarom hij zogezegd gesignaleerd stond. Micha Kat had juist daarvoor genoten van een hapje en een drankje in Nieuwspoort, na het bijwonen van een versuffende vergadering van de Kinderporno commissie in de Thorbeckezaal aan het Binnenhof.

====

Op 23.12.2012 werden al de webpagina’s van de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven op Google ontoegankelijk gemaakt. De webadressen bleken gedesactiveerd te zijn omdat bij het aanklikken de webpagina gewoon leeg  bleef. Toen de Werkgroep Morkhoven inlogde om te zien wat er met de blogs aan de hand was, verscheen er een kort berichtje: ‘Versleutelde account – De account is afgesloten. Mogelijk hebt u uw account gewist of heeft de administrator beslist uw account af te sluiten’.

Gezien de meegedeelde informatie onjuist was, diende Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die tevens de blogbeheerder is, een aantal klachten in bij de Skynet Klantendienst die echter niet werden beäntwoord.

De politie van Sint-Gillis wenste zijn klacht waarin hij aangifte wilde doen van de in de Open Brieven aan kamerleden en ministers aangeklaagde wantoestanden en misdaden, niet aanvaarden. Daarop werd er een afspraak gemaakt met de heer Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste) omdat deze aan het hoofd staat van de politie.  

De Ombudsman Telecommunicatie verklaarde de klacht van Boeykens inmiddels ontvankelijk alhoewel deze mededeling geen enkele garantie biedt dat Belgacom/Skynet de blogs zal heropenen.  Vandaar dat er in de richting van een gerechtelijke procedure wordt gedacht.

==== 

In de nacht van 23 op 24.12.2012 ontving het 14-jarig kleindochtertje van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die door het jarenlange gevoerde media-proces tegen haar grootvader en de voortdurende pesterijen op school, psychologisch wordt begeleid, een reeks sms-jes waarin waarin werd aangedrongen om haar grootvader te ‘laten vallen’ en de kant van ‘haar familie’ te kiezen. In de sms-jes werd haar ook geld, een nieuwe computer en een ‘job’ beloofd indien zij op de voorstellen zou ingaan.  Omdat het meisje weigerde en ook niet wenste in te gaan op de eis om de sms-berichtjes van haar GSM te verwijderen, ontving zij een reeks nachtelijke doodsbedreigingen.

De sms-berichtjes bleken afkomstig te zijn van de genaamde Victor V., de beruchte halfbroer van Marcel Vervloesem waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die door de Justitie nooit onderzocht werden.  De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef destijds aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde ‘niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem.’

Victor V. is een man die reeds zeer lang aan een politieke carrière denkt. 

Alhoewel hij later zou verklaren dat hij ‘in zijn jeugd sexueel misbruikt werd door Marcel Vervloesem’, richtte hij destijds een vereniging (wijkcentrum) op die zich bezig hield met sociale woningen.  Hij benoemde zichzelf daarbij tot ‘directeur-generaal’ en stelde zijn ‘verkrachter’ Marcel Vervloesem tot secretaris aan.  

Vervolgens werd hij lid van de CD&V (christen-democratische partij).

Het is waarschijnlijk op die manier dat hij in de raad van de bestuur van de Geelse Huisvestingsmaatschappij geraakte, waarvan, zowel hij, als al zijn jonge vrienden, nog steeds een woning huren.  

Op een gegeven moment zou hij overgestapt zijn naar de Groenen en nadien naar de sp.a (een min of meer overgebleven samenraapsel van de socialistische partij dat een opportunistische politiek van bestuursakkoorden met de andere  ‘grote’ partijen voert).

Door karweitjes op te knappen, vooral tijdens de verkiezingen, geraakte Victor V. in het bestuur van sp.a Herentals en geraakte hij persoonlijk bevriend met de Herentalse burgemeester Jan Peeters alhoewel deze van een heel ander politiek kaliber is (sp.a-kamerlid, oud-staatssecretaris en oud-minister voor Veiligheidszaken).

Nadat hij met zijn verhaal over ‘misbruik door de zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem’ naar de streekkrant ‘Het Nieuwsblad’ was gestapt en het op een akkoordje met andere kranten en een commerciële nieuwszender had gegooid, startte zijn politieke carrière pas echt voorgoed.

Terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis tengevolge van de verhalen en klachten van Victor V. en zijn jonge vrienden (die allen een strafblad hebben wegens vandalisme, diefstallen, drugsgebruik en handel, inbraken, bendevorming, oplichting en afpersing, zedenfeiten en zelfs gewapende roofovervallen) was opgesloten, werd Victor V. politiek benoemd en op de website van de Herentalse sp.a als volgt opgehemeld: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk  Welzijn: Nieuw OCMW Raadslid –  23/2/2005 – Heden heeft Vic Vervloesem (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. ‘Vic is al lange tijd actief is de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers.

Toen Marcel Vervloesem, die toen reeds ernstig ziek was, op 11.5.2005 aan zijn 16de hongerstakingdag uit protest tegen zijn opsluiting begon, werd Victor V. met zijn 195 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. 

Een paar jaren nadien reeds, vertegenwoordigde hij het stadje Herentals in twee intercommunales.

Het is ongetwijfeld vanwege die politieke benoemingen en vriendjespolitiek dat hij niet opgepakt en verhoord wordt inzake de nachtelijke sms-jes aan het kleindochtertje van Marcel Vervloesem. 

De zogenoemde Dimitri, de kleine crimineel die, begin vorig jaar en met de nodige hulp van Victor V., met een vers verhaal over ‘sexueel misbruik van Marcel Vervloesem en een paar vrienden’ opnieuw naar Het Nieuwsblad stapte waardoor Marcel Vervloesem opnieuw voor zes maanden opgesloten werd in de gevangenis van Turnhout, heeft de taak van zijn ‘meester’ nu blijkbaar overgenomen.  

Iedere nacht ontvangt het 14-jarige meisje nu sms-jes met doodsbedreigingen van de genoemde Dimitri die zich de koning te rijk waant omdat hij daarvoor nooit wordt opgepakt.  Enkele voorbeelden van deze bedreigingen: ‘ik zal uw keel opensnijden’, ‘Ik snij u  van onder tot boven  open en ik begin bij uw borsten’, ‘ik maak jullie af’ enzoverder 

Dank zij de sp.a en Turnhoutse justitie die zijn roddels gebruikten om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, werd ook Victor V. die inmiddels bestuurslid is van de lokale politieraad Neteland die wordt voorgezeten door burgemeester Peeters, nog altijd niet opgepakt en verhoord.  Er circuleren zelfs geruchten dat de genaamde Dimitri bij Victor V. en de voornoemde bendeleden overnacht.

Het feit dat een burgemeester die tevens kamerlid is, en die vroeger staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was, dergelijk tuig blijft steunen en dergelijke doodsbedreiginen toelaat,  bewijst met welke vorm van criminaliteit we hier te maken hebben.

Het was toevallig Victor V. die in 2005 een petitie liet rondgaan waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gezet worden (wat intussen gebeurde). En het was toevallig in diezelfde petitie dat Victor V.  de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet vroeg, wat na enkele pogingen van enkele Gentse sp.a-politici die goed bevriend zijn met de ontwerper van de skynetblogs, nu daadwerkelijk gebeurde.

En ook in die zaken werd Victor V. door de sp.a en de Herentalse burgemeester Peeters met zijn ongetwijfeld hooggeplaatste vrienden binnen de sp.a, weer onvoorwaardelijk gesteund. 

De Werkgroep is ervan overtuigd dat de nachtelijke doodsbedreigingen en brieven die zij na de voorwaardelijke invrijheidstelling van Marcel Vervloesem ontving, vanuit dezelfde politieke hoek komen.  Zij diende hiervoor een klacht in bij de politie van Sint-Gillis maar de onderzoeksrechter van Brussel nam deze klacht blijkbaar niet ernstig.  Er moeten eerst doden vallen vooraléér men optreedt.

Intussen schreven we over deze kwestie naar de sp.a en andere kamerleden.  Die zwijgen echter alsof zij deel uitmaken van  een misdaadsyndicaat dat een koele moord heeft beraamd.

Ook justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die schriftelijk gecontacteerd werd inzake deze gecombineerde aanval van doodsbedreigingen en internetcensuur, lijkt het allemaal over zich heen te laten gaan.  Maar dat komt misschien omdat zij als justitieminister die een ‘zero-tolerantie’ tegenover de kleine criminaliteit predikt, de zware criminaliteit haar gang laat gaan.  Zij benoemde Procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout waar dat Marcel Vervloesem eindeloos werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt, immers tot kabinetschef.

Dat is ongetwijfeld mede één van de redenen voor het feit dat de Turnhoutse justitie met allerlei criminelen van het laagste allooi kan blijven samenwerken en geen aanhoudingen hoeft te verrichten.  Zelfs niet in het geval van zware doodsbedreigingen aan het adres van een 14-jarig meisje en haar familie die eigenlijk niets met de Werkgroep Morkhoven te maken hebben.

In plaats van dat het meisje gesteund wordt, wordt zij nu zelfs op school onder druk gezet. De directrice van het Heilig Hart Instituut van Turnhout, waar dat het meisje reeds twee keren door de genoemde Dimitri bij de keel werd gegrepen en met haar gezicht tegen de muur werd geslagen, stelt dat het meisje ‘schoolmoe’ is en zich ‘niet aan de schoolplicht’ houdt.

De Werkgroep Morkhoven heeft hiervoor naar de Vlaamse Minister van Onderwijs en Jeugd, Pascal Smet (sp.a) geschreven.

Voor de Werkgroep is het duidelijk dat de gecombineerde aanval van doodsbedreigingen en internetcensuur door de Belgische Staatsveiligheid werd opgezet.  Peeters heeft uit de periode dat hij nog staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was, blijkbaar geleerd hoe men te werk kan gaan. Dank zij de politieke benoemingen en de terreur van allerlei klein gespuis, kan hij aan de macht blijven zonder rekenschap te moeten afleggen aan de burger.

=========

MARCEL VERVLOESEM IN BOMBSHELL ARGUSOOG-UITZENDING BEVESTIGT: DEMMINK WAS AANWEZIG OP DE APOLLO BIJ DE MOORD OP MANUEL SCHADWALD * MARCEL KONDIGT VERDERE ONTHULLINGEN AAN * DEZE UITZENDING GAAT ELK BEGRIP TE BOVEN MAAR PAST GEHEEL BIJ HET VAATSTRA-BEDROG *

Micha Kat gisteravond weer gearresteerd **Update: MIcha is vrij**
http://www.argusoog.org/micha-kat-gisteravond-weer-gearresteerd/

micha kat opnieuw gearresteerd 20/12/2012
http://community.argusoog.org/micha-kat-opnieuw-gearresteerd-20122012/

http://boinnk.nl/blog/tag/argusooguitzending/

DEMMINK BIJ MOORD OP MANUEL SCHADWALD
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20869/demmink-bij-moord-op-manuel-schadwald#more-20869

Xtra – Argusoog Radio met Speciale Gast: Marcel Vervloesem
http://www.argusoog.org/extra-uitzending-argusoog-radio-met-marcel-vervloesem/

Vervloesem Victor | Facebook
Vervloesem Victor zit op Facebook. Word lid van Facebook om met Vervloesem Victor en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te …                          https://nl-nl.facebook.com/victor.ververvloesem

Staatsveiligheid gebruikt nieuwe technieken vaak
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1016185

March 27, 2012

29.3.2012: Aktie voor gevangenis te Turnhout

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat met haar vrienden uit Amsterdam alwaar het proces rond de misbruiken en verkrachtingen in de kinderkribben met een oorverdovende stilte is gestart, op 29.3.2012 aktie voeren in Turnhout.  Er wordt om 14 uur verzameling geblazen aan de vijver van het gerechtshof te Turnhout alwaar enkele maanden geleden een 14-jarig vriendinnetje van Vervloesem’s aanklager, tengevolge van het inhaleren van aanstekers-gas, verdronk.

Verwacht wordt dat de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang door middel van een media-proces in de doofpot stopte en die ook verantwoordelijk is voor de blijvende opsluiting van Marcel Vervloesem, de Turnhoutse burgemeester opdracht zal geven om de aktie te laten verbieden.  De Turnhoutse politie zal dus zeker aanwezig zijn.

Wat in heel deze zaak opvalt, is de nauwe band tussen justitie en politiek terwijl er een wettelijke ‘scheiding der machten’ bestaat.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die tevens kamerlid is en in het verleden zelfs even een ministerpost bekleedde, is toevallig goed bekend met Marcel Vervloesem’s halfbroer V. waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.  V. is de man die in 1998, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor de internationale pers naar het onbekende Morkhoven afzakte, als zogenaamd ‘slachtoffer van vroeger sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, naar de sensatiepers (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws,) stapte en die met behulp van deze pers zelfs een kleine persconferentie ten zijnen huize plande.  V. liet zijn jongere homo-vrienden vervolgens in een rechtstreekse uitzending met de commerciële televisiezender VTM, gelijkstemmig verklaren dat zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’.  Daarna dienden zij een klacht in bij de politie waarop justitie optrad en een berichtje via het persagentschap Belga liet verspreiden.  Het is op die manier dat men ervoor kon zorgen dat de internationale pers, waaronder zelfs de drie grootste Japanse kranten die zeer geinteresseerd waren in de Zandvoortzaak, afhaakten.

Zowel Peeters als V. zetelen in het Herentalse Sp.a-bestuur (Sociaal,Progressief,Alternatief, de vroegere Vlaamse socialistische partij).   V. was jarenlang nuttig omdat hij allerlei werkjes opknapte tijdens de verkiezingscampagne van de Sp.a.

Na de klacht tegen Marcel Vervloesem, verscheen er een petitie in de sociale woonwijk waarin zowel Marcel Vervloesem als V. woonachtig waren.  In die petitie werd geëist dat Marcel Vervloesem vanwege ‘zijn slechte naam’, uit de wijk zou verbannen worden en dat de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.  V. die kwasi analfabeet is (fonetisch schrift), zetelt toevallig in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij van wie de sociale woningen zijn en Marcel Vervloesem werd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling daadwerkelijk uit zijn woning gezet.

De nietszeggende petitie kwam dank zij de tussenkomst van een CD&V-gemeenteraadslid uit Morkhoven, op de agenda van de gemeenteraad van het stadje Herentals terecht.  Jan Peeters liet verstaan dat hij ‘wel oren had’ naar de uitbanning van Marcel Vervloesem ‘gezien de slechte naam voor Morkhoven en omstreken’ en beloofde het verzoek om de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, ‘voor onderzoek aan de juridische dienst van het gemeentebestuur over te maken’.

V. is enkele jaren geleden met een 100-tal schamele stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals benoemd. Hij zetelde in het bestuur van het Herentalse Openbaar Centrum voor Maatsschappelijk Werk, vertegenwoordigt Herentals in het bestuur van enkele intercommunales en werd ook tot hoofd van de Commissie Veiligheid en Politie van het stadje Herentals benoemd. Bijna alle aanklagers van Marcel Vervloesem hebben (of hadden) een goed contact met V.    Dat geeft de indruk dat V. optrad als een soort tussenpersoon van overheid en de kleine criminelen die Marcel Vervloesem telkens beschuldigden.

De vzw Werkgroep Morkhoven begrijpt niet waarom justitieminister Turtelboom die een Turnhoutse procureur tot kabinetschef benoemde, niet ingaat op haar verzoek om de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin het misbruik in de kinderkribben te Amsterdam nauwkeurig staat beschreven, over te laten maken aan de Amsterdamse rechtbank.  Het proces rond Robert M. die, zoals in de zaak Dutroux, als een ‘éénzaam monster’ wordt omschreven, dreigt anders nietig te worden verklaard.  De rechters in Amsterdam kunnen Robert M. immers niet veroordelen op basis van een onvolledig dossier.

Indien justitieminister Turtelboom die lid is van de zogezegde ‘partij van de burger’ (Open VLD) de documenten niet laat overmaken, blijft zij in gebreke en bestaat de kans dat het hele netwerk in Amsterdam dat ondermeer rond de pedofielenvereniging Martijn draait, blijft bestaan. 

—–

Foto: prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, en enkele Nederlandse ouders van misbruikte kinderen, tijdens een aktie voor de gevangenis van Turnhout.

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese…

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Kom op voor Marcel Vervloesem !
https://www.facebook.com/groups/215391831891549/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

February 18, 2012

Marcel Vervloesem nog steeds opgesloten: Open Brief aan Minister Turtelboom

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 11:46 am
Tags: , ,

Marcel Vervloesem nog steeds opgesloten: Open Brief aan Minister Turtelboomn

Kinderpornozaak Zandvoort – Opsluiting van Marcel Vervloesem

Enkel vragen aan minister van justitie Annemie Turtelboom die voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit…

1) Waarom zijn de rechters van de Raadkamer te Turnhout (Jacobs, Vander Flaas) die beslisten dat Marcel Vervloesem moet opgesloten blijven, toevallig de rechters die 12 jaar lang getracht hebben om hem via een media-proces klein te krijgen ?

2) Waarom wordt er geen onderzoek gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning (en het niet toevoegen) van de ontlastende documenten en verklaringen in het gerechtelijk dossier van Vervloesem ?

3) Waarom maakten de rechters er zich van af met de woorden ‘Gelet op het verleden en rekening houdende met de veiligheid, moet Marcel Vervloesem opgesloten blijven’ ? Waarom werd er geen rekening gehouden met de feiten en de verklaringen van ondermeer 2 mensen die door de 18-jarige aanklager van ‘medeplichtigheid’ werden beschuldigd (wat achteraf onjuist bleek te zijn) ?

4) Aanklager verklaarde tegenover de tabloid ‘ Het Nieuwsblad’ dat er ‘pornofoto’s in de slaapkamer van Vervloesem hingen’ (wat onjuist bleek te zijn).

5) Aanklager blijkt regelmatig mensen uit zijn omgeving aangeklaagd te hebben (ondermeer voor ‘verkrachting’) en zijn klacht terug te hebben ingetrokken.

6) Werd er voldoende onderzoek gevoerd naar het feit dat een 14-jarig vriendinnetje van aanklager twee maanden geleden tengevolge van het inhaleren van aanstekers-gas, in de vijver van het Turnhoutse justitiepaleis verdronken is ? Werd aanklager in het verleden veroordeeld voor drugsgebruik of drugshandel ?

7) Aanklager beweerde dat Marcel Vervloesem zijn GSM had ‘afgepakt’ maar kort na zijn verhaal in Het Nieuwsblad, belde hij er de oudste kleindochter S. van Marcel Vervloesem zo’n 20 keren mee op. Dat gebeurde ‘s nachts. Hij dreigde S. ermee dat hij zou verklaren dat zij door haar grootvader ‘verkracht’ werd, indien zij niet aan ‘zijn kant wilde staan’.

8) De halfbroer van Marcel Vervloesem die contact bleek te onderhouden met aanklager en in 1998 als eerste met een verhaal naar Het Nieuwsblad stapte, verklaart in de tabloid Gazet van Antwerpen dat Marcel Vervloesem ‘in de val was getrapt’. Was er sprake van een opgezet plan ? Werd er reeds onderzoek naar de klacht van Marcel Vervloesem’s dochter in verband met de nachtelijke bedreigingen van zijn kleindochter gevoerd. Werd Marcel Vervloesem’s halfbroer verhoord inzake zijn merkwaardige uitspraken die een betrokkenheid in deze zaak doen vermoeden ?

9) De politie moest wekelijks bij de moeder van aanklager komen omdat aanklager zijn moeder sloeg en de boel kort en klein sloeg. Aanklager beweerde dat zijn moeder hem verplichtte om bij haar ‘in bed te kruipen’. Werd er onderzoek gedaan in deze zaak ?

10) Vindt u het als minister van justitie normaal dat iemand vanwege een verhaal in de media als ‘verkrachter’ en ‘aanrander’ wordt bestempeld ? Wat vindt u van het rechtsbeginsel dat iemand onschuldig blijft zolang zijn schuld niet bewezen is ? Moet dit afgeschaft worden ?

11) Wat vindt u van willekeurige beschuldigingen in de tabloids ? Houden zij al dan niet een gevaar in voor de ‘democratische rechtsstaat’.

12) Waarom moet iemand tengevolge van verhalen en willekeurige beschuldigingen in de pers, gedurende 11 maanden opgesloten blijven ? Was er geen sprake van een ‘overbevolking van onze gevangenissen’ ?

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

March 27, 2011

Politieke vluchteling Arbi Zarmaev: gefolterd in de gevangenis

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 12:27 pm
Tags: , , ,

De politieke vluchteling Arbi Zarmaev zou, tengevolge van het langdurige onthouden van water in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, ernstige schade aan de nieren hebben opgelopen.

Het vernietigen van Arbi’s gezondheid is ook een praktijk die op andere gevangenen, en in het bijzonder op Marcel Vervloesem, die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) onthulde, in de gevangenis van Turnhout en Brugge werd toegepast.

Men zou Arbi Zarmaev ook hebben willen verplichten om een document te ondertekenen.
Ook Marcel Vervloesem werd in de gevangenis onder druk gezet om de beschuldigingen waarvoor hij werd veroordeeld, als feiten te erkennen.

Nog een opmerkelijke overéénkomst: Over Marcel Vervloesem werden allerlei roddels en beschuldigingen verspreid. Dat gebeurde hoofdzakelijk via Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. De artikels die hem moesten criminaliseren en demoniseren, werden soms honderden keren gekopieerd en door de roddelblaadjes die verbonden zijn aan voornoemde kranten, verspreid. Eenzelfde negatief artikel met onjuiste en weggelaten informatie, werd ook regelmatig door het persagentschap Belga tot in Nederland verspreid. In de zaak Zarmaev gebeurde hetzelfde. Enkele dagen geleden waren er onder de naam ‘Arbi Zarmaev’ slechts een 10-tal artikels via de zoekrobot Google weer te vinden. Na de ophefmakende bijéénkomst voor het europees parlement te Brussel op 21.3.2011 bleken er plotseling meer dan 1.500 artikels over Arbi Zarmaev te bestaan. De eerste 5 pagina’s van Google verwezen bijna allemaal naar eenzelfde artikel dat op 22.3.2011 in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, die deel uitmaken van dezelfde persgroep, verscheen.

Zowel de zaak Zarmaev als de zaak Vervloesem hadden betrekking op een politiek dossier dat door justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) persoonlijk werd opgevolgd.

 

February 27, 2010

Gevangenis Hasselt: geen geneesheren

Gisteren kregen we het bericht dat we Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet meer mogen schrijven en opzoeken in de gevangenis.
Marcel Vervloesem zou ons ook niet meer mogen telefoneren.
Het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem in 2006 door de correctionele rechtbank van Turnhout via een vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen in 2008 deze beslissing als zijnde ‘ongrondwettelijk en strijdig met de burgerrechten’ ongedaan maakte.
Marcel Vervloesem werd bijna drie weken geleden voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen (die maar één uurtje in beslag nam), naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd alwaar hij geisoleerd wordt.
Hij heeft nog steeds geen dokter gezien alhoewel hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker- en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed diende gehospitaliseerd en geopereerd te worden (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn reeds 18 maanden durende verblijf in de gevangenis).
Justitieminister De Clerck die de lijst van spoedopnames en operaties talloze malen persoonlijk kreeg toegezonden en op de hoogte is van het feit dat de terugbrenging van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout (waar zijn medisch dossier ligt enzoverder) al wekenlang geblokkeerd wordt, schijnt zich van deze situatie niets aan te trekken.
Vorige week telefoneerde ik verschillende malen naar het kabinet van de justitieminister waarop Marcel Vervloesem wat geld kreeg om te telefoneren en postzegels te kopen en opnieuw een televisietoestel op zijn cel kreeg.
De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout mislukte telkens omdat men de transportpapieren was ‘vergeten’ in te vullen en men ‘vergeten’ was dat de transfertwagen stuk was.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde voor om het transport zelf te regelen indien het ministerie van justitie geen andere wagen ter beschikking heeft maar Minister De Clerck ging niet in op dit voorstel.

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:
http://apps.facebook.com/causes/438481/108568665?m=1a240be5

February 5, 2010

Hoe legt men aktievoerders het zwijgen op ?

Verslag personeelscollege

Het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout dat door gevangenisdirecteur-attaché Eric Geudens eerst was afgeschaft, heeft dan toch plaatsgevonden.
Geudens was de voorzitter van het personeelscollege.
Raf Jespers, advocaat van Marcel, was ook aanwezig en beklaagde er in zich in pleidooi over dat er nooit geen rekening werd gehouden met zijn uitgebreide brief inzake de penitentiaire verloven.

Geudens bevestigde van zijn kant het vertrouwen in de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel maandenlang geblokkeerd hield en ervoor zorgde dat Marcel in een isoleercel werd opgesloten (waardoor zijn suikerziekte verergerd is).
Geudens stelde dat het feit dat er ‘nog geen begeleiding is’, de schuld is van professor-psychiater Paul Cosyns en zijn team van de Universitaire Instelling te Antwerpen.

Marcel: Het plan Cosyns was klaar. Ik heb 2 x verlof gevraagd. Zowel u, mijnheer Geudens als de psycho-sociale dienst van Brugge hebben dat geweigerd zodat het plan niet uitgevoerd worden. Ook de uitgaansdagen om naar de Universitaire Instelling te Antwerpen te gaan, werdden door u geweigerd.

Marcel: Op 1 februari 2010 is er nu een intake-gesprek in Sint-Gillis maar, mede door uw toedoen, gebeurt dat schandalig laat en zal het rapport van dat intake-gesprek nooit tijdig klaar zijn voor de strafuitvoeringsrechtbank van 9 februari 2010. Dat bewijst dat u niks met mij inzit.

Raf Jespers: Hou er wel rekening mee, mijnheer Geudens, dat Marcel ernstig ziek is’!

Geudens: ‘Dat hij ziek is, is voor 50% zijn eigen schuld’. Hij bestelt suikergoed in de kantine. Zijn ziekte is voor 50% zijn eigen schuld’.

Marcel: ‘Hoezo mijn eigen schuld,’ Er is hier in de gevangenis waar toch een tiental mensen aan suikerziekte lijden, zelfs geen diabetisch eten voorzien. De dokters hebben hiervoor herhaaldelijk bij u gereclameerd maar dat interesseerde u niet. Op de kantinelijst is er niets voor diabeten voorzien zodat deze mensen verplicht zijn om andere zaken te bestellen.
Het is dus duidelijk uw schuld. U hebt mij behandeld als een hond door mij 2 weken lang met water in mijn benen te laten zitten en iederéén mee te delen dat er ‘niets aan de hand was’ zodat ik met spoed in het ziekenhuis te Turnhout moest opgenomen worden en men drie dagen tijd nodig had om mij er met behulp van een hartmachine er terug door te krijgen.
U bent voor een groot deel mede verantwoordelijk voor het feit dat men mij na drie dagen naar het medisch centrum te Brugge heeft overgebracht en men mij daar 30 dagen lang in een isoleercel heeft opgesloten. U bent mede verantwoordelijk voor de operaties die erop volgden waarbij ik 591 uren aan het ziekenhuisbed, de operatietafel enz. werd vastgeketend!’

(Geudens wilde toen snel de commissie afsluiten maar ging toch verder)

Geudens: ‘Het probleem is dat u uw electronisch toezicht hebt aangevraagd bij Prinses de Croÿ en Jan Boeykens te Brussel. Dat zijn mensen die u verdedigen. U zou er beter aan doen van alle feiten waarvoor u veroordeeld bent, toe te geven. Dat u niet in aanmerking bent gekomen (en ook in de toekomst niet in aanmerking za komen) voor electronisch toezicht, een voorlopige invrijheidsstelling, uitgaansdagen en penitentiair verlof, komt allemaal door uw eigen schuld. U had het adres van uw reintegratie en reclassering maar niet in Brussel moeten zetten!’

Create a free website or blog at WordPress.com.