Gevangenissen

March 6, 2010

Belgische Justitieminister laat gevangenen folteren

BELGISCHE JUSTITIEMINISTER LAAT GEVANGENEN VERDER FOLTEREN

Het schrijven naar justitieminister De Clerck, zijn kabinetsmedewerkers en naar Hans Meurisse van het Directoriaat-Generaal van het gevangeniswezen inzake de folterpraktijken van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen, wordt verder genegeerd en gevangenen kunnen, niettegenstaande de Wet Dupont (de zogezegde gevangeniswet uit 2004 die enkel op papier staat), nergens met hun klachten terecht.
Gisteren heb ik nog een telefoontje gekregen van Marcel Vervloesem van onze vereniging die, niettegenstaande zijn meer 20 operaties en spoedopnames + zijn hartziekte, kanker en diabetis (waarover Minister De Clerck en zijn diensten al bijna 20 maanden geinformeerd worden), als een hond wordt behandeld en bijvoorbeeld in totaal 50 dagen in een isoleercel werd opgesloten.
(We kregen de afgelopen weken het verbod om hem nog verder te schrijven en te bezoeken en hij mocht ons ook niet meer telefoneren)
Marcel had een kaartje gekregen vanuit Italië nadat zijn brieven voor de zoveelste keer achtergehouden of teruggestuurd werden naar de afzender. Een tiental dagen geleden stuurde ik nog naar een brief met postzegels naar de gevangenis van Turnhout. Hij werd geopend en teruggestuurd wegens ‘afzender onbekend’ terwijl men zeer goed wist dat Marcel al wekenlang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd werd.
Marcel kreeg gisteren opnieuw een dokter te zien in verband met de bloedtesten die 2 x per week worden afgenomen.
Tijdens zijn wekenlange isolatie in de gevangenis van Hasselt had hij geen dokter meer gezien en er waren ook geen bloedtesten meer waardoor zijn overblijvende gezondheidstoestand weer fel achteruit was gegaan en hij nu opnieuw last heeft van vochtopstapeling in zijn benen.
De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft hem ook gezegd dat hij op het punt stond een niercrisis te krijgen.
De psycho-sociale diensten in de gevangenis van Turnhout zijn hun eindeloze pesterijen en vertragingstechnieken die bedoeld zijn om Marcel verder te kraken en zijn dossier te blokkeren, herbegonnen.
Dat gebeurt onder de stilzwijgende goedkeuring van Minister De Clerck en zijn diensten die van deze zaken op de hoogte zijn en de kinderpornozaak Zandvoort daarmee willen dichtdekken.

—————————————

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie…


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

– Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
– Kinderpornonetwerk Zandvoort
– Kinderpornozaak Zandvoort
– Justitie Turnhout
– Open Brief Procureur-Generaal
– Zoé Genot cd-roms Zandvoort
– Droit Fondamental – (French, English, Italian)
– Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
– Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
– Vervloesem maart 1998 deel1
– Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
– Video’s: ultjecrumpie 1
– Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’

http://apps.facebook.com/causes/446602/
http://apps.facebook.com/causes/438481/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.b

Foto’s: minister Stefaan De Clerck, ex-justieminister Marc Verwilghen en Koning Albert.
Koning Albert liet in 1998 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort in naam van de Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaken maar de Hoge Raad voor de Justitie stelde in 2008 vast dat ze verdwenen zijn.

Advertisements

February 13, 2010

Minister De Clerck: geknoei met dossiers

Brussel, 13.2.2010

De situatie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem is weer opnieuw verslechterd en daar zijn justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die voortdurend geinformeerd worden, opnieuw verantwoordelijk voor.

Marcel die zwaar ziek is (hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, kanker, meer dan 20 spoedopnames en operaties), werd een week geleden met een onverwarmde camionet die gedurende een hele dag van gevangenis naar gevangenis reed en gedurende de hele dag geboeid, van de gevangenis van Turnhout naar de gevangenis van Hasselt overgebracht. De zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen zou immers in de gevangenis van Hasselt plaats vinden.

Terwijl een andere gevangene die ook voor de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen moest verschijnen (en die niet ziek was), reeds dezelfde dag naar de gevangenis van Turnhout werd teruggevoerd, moest Marcel blijven.

Doordat de gevangenis van Turnhout (mogelijks betreft het hierbij opnieuw directeur-attaché Eric Geudens), het geld op de rekening van Marcel was ‘vergeten’ over te schrijven of doordat het geld gewoon verdwenen is, werd Marcel zo goed als geisoleerd.

Hij kon niet telefoneren omdat er geen geld op zijn rekening staat. Hij kan maar drie TV-posten nemen omdat er geen geld op zijn rekening werd overgeschreven. Hij kan geen brieven schrijven omdat hij geen geld heeft om postzegels te kopen. Hij ontvangt geen post meer omdat zijn adres niet meer op de gevangenis van Turnhout staat. Het schrijven van steunende verenigingen en parlementsleden wordt geblokkeerd. Marcel kan zich geen noodzakelijk fruit via de kantine aanschaffen enzoverder…

De gevangenis van Turnhout (mogelijks betreft het hier eveneens Eric Geudens omdat hij het was die de dossiers met de transfertwagen heeft meegegeven), ‘vergat’ ook het medisch dossier van Marcel. Gevolg hiervan: geen fitness meer terwijl dit door de dokter van de Sint-Jozefkliniek te Turnhout voor zijn gezondheid en de aanhoudende problemen met zijn suikerspiegel werd voorgeschreven.

Door de vermoedelijke ‘vergetelheid’, van Geudens die van minister De Clerck blijkbaar mag blijven doen wat hij wil in de gevangenis van Turnhout, heeft Marcel ook geen dokter en verpleging meer gezien in de gevangenis van Hasselt. Zelfs zijn bloeddruk werd niet meer opgemeten.

Men had hem beloofd dat hij donderdag terug naar de gevangenis van Turnhout zou overgebracht worden. De transfert van donderdag 11.2.2010 ging door, maar dan wel zonder Marcel. Vervolgens werd hem beloofd dat hij met de transfert van maandag 15.2.2010 naar de gevangenis van Turnhout zou terugkeren maar de griffie van de gevangenis van Hasselt beweert nu dat men de diensten ‘te laat verwittigd heeft’.

De transfert naar de gevangenis van Turnhout van 15.2.2010, gaat dus door maar opnieuw zonder Marcel.

Marcel zou pas op woensdag 17.2.2010 (na een isolatie van 10 dagen en zonder medische zorgen gedurende 10 dagen) terug naar Turnhout gevoerd worden. Dat liet de griffie van de gevangenis van Hasselt vandaag weten. Maar de griffie weet maar al te goed dat Marcel op 17.2.2010 zijn aanvraag voor een penitentiair verlof moet doen en dat de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen op vrijdag, 19.2.2010, uitspraak doet te Antwerpen.

Men laat de zaken dus opzettelijk in het honderd lopen om de dossiers te blokkeren en de gezondheid van Marcel door middel van het isolement en een totaal gemis aan medische verzorging, voor de zoveelste keer te ondergraven.

Minister De Clerck en zijn diensten zijn ongetwijfeld bij al dit gepruts betrokken. De minister wordt, zoals zijn partijvriend Jo Vandeurzen die justitieminister was, immers als sinds zijn aantreden als justitieminister over deze zaak geinformeerd en toch blijven de wantoestanden bestaan. Dat kan normaal gezien niet.

Geeft De Clerck misschien de opdracht tot dit geknoei om aldus de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van dossierstukken en van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort, dicht te blijven dekken ?

Jan Boeykens Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. De hernieuwde problemen met Marcel’s suikerspiegel onstonden na Marcel’s kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout die al 18 maanden lang zijn dossier blokkeren. Vanwege deze kritiek werd Marcel gedurende 7 dagen in een onverluchte isoleercel opgesloten (wat het aantal isoleerceldagen op 50 bracht). Vervolgens waren er nog eens de wekenlange provocaties van de voornoemde Geudens en een psycholoog van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout. Tegen Geudens lopen er heel wat klachten van gevangenen zonder dat minister De Clerck en zijn diensten optreden.

——

Brussel, 13.2.2010

Sinds dat Stefaan De Clerck opnieuw minister van justitie geworden is, schrijf ik hem over de wantoestanden in verband met het gevangeniswezen. Maar er verandert niets. Is dat aan zijn onbekwaamheid te wijten of wat moet ik ervan denken ?

Jan Boeykens Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://www.facebook.com/group.php?gid=64452719227 http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105 http://justitie-declerck.skynetblogs.be/

———————————————————–

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie…


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

– Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
– Kinderpornonetwerk Zandvoort
– Kinderpornozaak Zandvoort
– Justitie Turnhout
– Open Brief Procureur-Generaal
– Zoé Genot cd-roms Zandvoort
– Droit Fondamental – (French, English, Italian)
– Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
– Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
– Vervloesem maart 1998 deel1
– Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
– Video’s: ultjecrumpie 1
– Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’

Kopie: Minister De Clerck, (europese) parlementsleden, pers, Vertalingen: Engels, Frans, Italiaans,

February 5, 2010

Hoe legt men aktievoerders het zwijgen op ?

Verslag personeelscollege

Het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout dat door gevangenisdirecteur-attaché Eric Geudens eerst was afgeschaft, heeft dan toch plaatsgevonden.
Geudens was de voorzitter van het personeelscollege.
Raf Jespers, advocaat van Marcel, was ook aanwezig en beklaagde er in zich in pleidooi over dat er nooit geen rekening werd gehouden met zijn uitgebreide brief inzake de penitentiaire verloven.

Geudens bevestigde van zijn kant het vertrouwen in de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel maandenlang geblokkeerd hield en ervoor zorgde dat Marcel in een isoleercel werd opgesloten (waardoor zijn suikerziekte verergerd is).
Geudens stelde dat het feit dat er ‘nog geen begeleiding is’, de schuld is van professor-psychiater Paul Cosyns en zijn team van de Universitaire Instelling te Antwerpen.

Marcel: Het plan Cosyns was klaar. Ik heb 2 x verlof gevraagd. Zowel u, mijnheer Geudens als de psycho-sociale dienst van Brugge hebben dat geweigerd zodat het plan niet uitgevoerd worden. Ook de uitgaansdagen om naar de Universitaire Instelling te Antwerpen te gaan, werdden door u geweigerd.

Marcel: Op 1 februari 2010 is er nu een intake-gesprek in Sint-Gillis maar, mede door uw toedoen, gebeurt dat schandalig laat en zal het rapport van dat intake-gesprek nooit tijdig klaar zijn voor de strafuitvoeringsrechtbank van 9 februari 2010. Dat bewijst dat u niks met mij inzit.

Raf Jespers: Hou er wel rekening mee, mijnheer Geudens, dat Marcel ernstig ziek is’!

Geudens: ‘Dat hij ziek is, is voor 50% zijn eigen schuld’. Hij bestelt suikergoed in de kantine. Zijn ziekte is voor 50% zijn eigen schuld’.

Marcel: ‘Hoezo mijn eigen schuld,’ Er is hier in de gevangenis waar toch een tiental mensen aan suikerziekte lijden, zelfs geen diabetisch eten voorzien. De dokters hebben hiervoor herhaaldelijk bij u gereclameerd maar dat interesseerde u niet. Op de kantinelijst is er niets voor diabeten voorzien zodat deze mensen verplicht zijn om andere zaken te bestellen.
Het is dus duidelijk uw schuld. U hebt mij behandeld als een hond door mij 2 weken lang met water in mijn benen te laten zitten en iederéén mee te delen dat er ‘niets aan de hand was’ zodat ik met spoed in het ziekenhuis te Turnhout moest opgenomen worden en men drie dagen tijd nodig had om mij er met behulp van een hartmachine er terug door te krijgen.
U bent voor een groot deel mede verantwoordelijk voor het feit dat men mij na drie dagen naar het medisch centrum te Brugge heeft overgebracht en men mij daar 30 dagen lang in een isoleercel heeft opgesloten. U bent mede verantwoordelijk voor de operaties die erop volgden waarbij ik 591 uren aan het ziekenhuisbed, de operatietafel enz. werd vastgeketend!’

(Geudens wilde toen snel de commissie afsluiten maar ging toch verder)

Geudens: ‘Het probleem is dat u uw electronisch toezicht hebt aangevraagd bij Prinses de Croÿ en Jan Boeykens te Brussel. Dat zijn mensen die u verdedigen. U zou er beter aan doen van alle feiten waarvoor u veroordeeld bent, toe te geven. Dat u niet in aanmerking bent gekomen (en ook in de toekomst niet in aanmerking za komen) voor electronisch toezicht, een voorlopige invrijheidsstelling, uitgaansdagen en penitentiair verlof, komt allemaal door uw eigen schuld. U had het adres van uw reintegratie en reclassering maar niet in Brussel moeten zetten!’

January 17, 2010

Zwaar zieke gevangenen in de Belgische overbevolkte gevangenissen

Brussel, 17 januari 2010

Ik heb zopas Marcel Vervloesem van onze vereniging, nog eens aan de lijn gehad.
Zijn suiker stond deze morgen weer op 230, was ‘s middags tot 80 gezakt en stond deze avond terug op 230.
En dat is nu al 2 maanden aan de gang !

Justitieminister De Clerck weigert echter om Marcel wegens gezondheidsredenen vrij te laten omdat hij ‘het risico niet wil nemen dat Marcel zijn anti-kinderporno-activiteiten zou hervatten en de pers zou contacteren’.

Ze spreken nu, in voorbereiding van een begeleiding, van een ‘intake-gesprek’ te Brussel waarvoor Marcel naar de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel) zou overgebracht worden.
In Sint-Gillis bevinden de gevangenen zich, tesamen met een plastieken kakpot, echter soms met vieren in één enkele cel.
Dat wordt Marcel’s dood als men niet oppast.
Zoals men weet, zit hij immers niet alleen met die oncontroleerbare suikerziekte opgescheept waardoor hij op 2 weken tijd bijna 5 x in coma geraakte, maar heeft hij ook nog eens een hartziekte en nierproblemen enzoverder.
Of het zou moeten zijn dat men hem naar het medisch centrum in Sint-Gillis overbrengt, wat gezien zijn medische toestand, niet meer dan normaal zou zijn alhoewel dit op langere termijn geen oplossing betekent.

Marcel weet nog altijd niet wanneer hij precies naar Sint-Gillis wordt gevoerd en met de gevangenisstaking die aanstaande donderdag begint en minstens drie dagen zal aanhouden, dreigt alles nog eens extra in het honderd te lopen waarbij zieke gevangenen zoals hij, niet voldoende medisch opgevolgd kunnen worden.

Marcel had al een maand geleden voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten komen maar doordat de psycho-sociale dienst zijn dossier weeral blokkeerde, hebben ze dat met een maand uitgesteld.
Dat verandert weinig aan de zaak want het rapport van het intake-gesprek zal, zoals te verwachten was, natuurlijk niet tijdig klaar zijn en zal dus ook niet tijdig aan de gerechtsbundel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURF) kunnen gevoegd worden.
De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank zal dan vermoedelijk opnieuw de ‘onvolledigheid van het dossier’ aanvoeren om, ofwel negatief te adviseren, ofwel de zaak weer opnieuw uit te stellen (zoals dit al 1,5 jaar op dezelfde wijze gebeurt).

Indien de rechter de zaak opnieuw uitstelt, komt deze pas in januari 2011 opnieuw voor. Tegen die tijd kan Marcel al lang overleden zijn.

De Belgische justitieminister heeft het op de webpagina http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708 wel in allerlei mooie bewoordingen over de ‘menselijke manier’ waarop de gedetineerden tijdens hun strafuitvoering behandeld worden maar dat weerhoudt hem er niet van om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel, tot hun laatste adem in de gevangenis op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Het resultaat van Marcel’s onderzoek naar de kinderpornonetwerken en de Duitse jongen Manuel Schadwald die in de kinderprostitutie verdween

Create a free website or blog at WordPress.com.