Gevangenissen

June 6, 2011

Arbi Zarmaev opnieuw opgepakt – Minister De Clerck schendt de wetgeving

Volgens onze laatste informatie zou Arbi Zarmaev op het Oostendse politiekantoor waarop hij zich, zoals afgesproken, iedere zaterdag gaat aanbieden, zijn opgepakt geweest. Hij werd opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten waarin hij wekenlang geisoleerd, gefolterd en gedrogeerd werd met neuroleptica in een poging om hem gek te verklaren. Hij mag niemand zien of spreken, wat er op wijst dat hij opnieuw geisoleerd werd. Hij werd gearresteerd omdat hij de voorwaarden, verbonden aan zijn vrijlating, ‘niet zou nageleefd hebben’. Een rechter had echter ingestemd met het feit dat hij bij zijn ouders, zijn vrouw en zijn zoon in Brussel zou gaan wonen. Maar een andere rechter heeft dit nu blijkbaar gebruikt om hem als een misdadiger te laten oppakken en hem opnieuw te isoleren. Dergelijke behandeling gaat in tegen de gevangeniswet die sinds haar ontstaan in 2004 niet wordt toegepast. We schreven over de schending van deze wet regelmatig naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse christen-democraten) die niet alleen de wet opnieuw laat schenden maar destijds ook wekenlang akkoord ging met de isolatie en de folterende behandeling van Arbi Zarmaev in de gevangenis van Brugge.

Jan Boeykens, vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Europees Parlement te Brussel

Onze berichtgeving over Arbi Zarmaev wordt momenteel gecensureerd.   Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

Advertisements

June 5, 2011

Justitie: Minister De Clerck en de zaak Zarmaev

De Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die nog maar pas werd vrijgelaten, is alweer opgepakt.
Enkele jaren geleden hadden de Koerden van een linkse organisatie, eenzelfde probleem. De Belgische regering en minister van Justitie Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) werden door de Turkse regering toen onder druk gezet om de Koerden die beschuldigd werden van moord enzoverder, aan Turkije uit te leveren. Er volgde een eindeloos proces waarbij de advocaten van de Liga voor de Mensenrechten de verdediging van de Koerden op zich namen. De Koerden werden maandenlang volledig geisoleerd en gefolterd in de gevangenis van Brugge. Het Europees Comité Tegen Folteringen sprak zijn ‘bezorgdheid’ over die folteringen en maakte toen een aantal aanbevelingen over aan de Belgische Staat maar die verdwenen gewoon in de prullenmand. De Koerden werden gedurende een paar jaren vrijgelaten en opnieuw garresteerd, gefolterd en wat minder gefolterd en het leven werd hen zo onmogelijk gemaakt dat één van de Koerden, namelijk de Koerdische activiste Fehriye Erdal, spoorloos verdween. Ofwel gevlucht ofwel door de Belgische of Turkse Staatsveiligheid een kopke kleiner gemaakt.
In de zaak Zarmaev maken we juist hetzelfde mee. Hij werd, nadat hij in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd, krankzinnig verklaard en bijna van kant werd gemaakt, uiteindelijk vrijgelaten. Kreeg bij zijn vrijlating onmiddellijk problemen met de politie van Oostende die hem terug in de gevangenis wilde opsluiten omdat zij vonden dat hij en zijn familie nog niet genoeg geleden hadden, en werd een paar dagen geleden bij zijn aanbieding op het politiekantoor van Oostende, opgepakt en opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten. Een vriend van hem werd, bij wijze van provokatie, enkele weken geleden door de politie van Oostende in elkaar geslagen waarbij zijn neus en pols gebroken werd.
Opvallend in deze zaak is dat Arbi Zarmaev met rechter Christine Pottier van Brugge te maken krijgt die ook rechter speelde in de zaak van de Koerdische activisten. Het verschil is wel dat de Koerdische activiste Fehriye Erdal altijd in staat was om naar Koerdistan te vluchten terwijl Arbi Zarmaev alleen maar naar Tsjetjenia kan wegvluchten om daar te smeken om er niet doodgefolterd te worden in de gevangenis. Misschien kan een begeleidingsbriefje van justitieminister De Clerck waarin deze nogmaals verklaart dat er ‘geen enkel risico bestaat dat Arbi Zarmaev door de Tsjetjeense of Russiche autoriteiten gefolterd of vermoord zal worden’, daarbij helpen.
We zullen De Clerck vragen of hij nog eens naar de Russische ambassade wil bellen om een goed woordje te doen. Of misschien kan De Clerck dank zij zijn goede contacten met de Russische ambassade, ervoor zorgen dat Arbi Zarmaev hier gewoon door de Russische maffia naar de andere wereld wordt geholpen.

Kopie: Minister De Clerck,

June 4, 2011

Werkgroep Morkhoven plant nieuwe akties rond Arbi Zarmaev

WERKGROEP MORKHOVEN PLANT NIEUWE AKTIES ROND ARBI ZARMAEV…

De Werkgroep Morkhoven gaat niet alleen alle documenten in verband met de kinderpornozaak Zandvoort op het Internet publiceren waaruit zal blijken hoe de Belgische politici en de Belgische minister van justitie de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) hebben dichtgedekt. Zij gaat ook opnieuw een aktie opstarten rond Arbi Zarmaev die opnieuw werd aangehouden en opnieuw in de gevangenis van Brugge, alwaar hij geisoleerd en gefolterd werd, werd opgesloten. Er zal daarvoor opnieuw contact worden opgenomen met Pax Christi, Amnesty International, de Raad van Europa en de mensenrechtenorganisaties die de door justitieminister De Clerck geëiste uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland, wisten te voorkomen. Ook het Europese Comité Tegen Folteringen wordt aangeschreven.
De aanhouding van Arbi Zarmaev die zich vandaag, zoals voorgeschreven, op het politiekantoor van Oostende was gaan aanbieden, volgt enkele weken nadat een Tsjetsjeen wonende in Oostende, door een 8-tal Oostendse politieagenten in elkaar was geslagen en op zijn beurt bedreigd werd met uitlevering aan Rusland. Na zijn arrestatie, werd hij in de gevangenis door enkele politieagenten opnieuw in elkaar geslagen waarbij hij een gebroken pols en neus opliep. Hij werd gedurende 10 uren zonder water opgesloten. Het ging hier duidelijk om een wraakaktie van de Oostendse politie die niet kon verkroppen dat Arbi Zarmaev vrijgelaten werd en die van een onduidelijke houding getuigt tegenover de Albanese maffia en baruitbaters in Oostende.
Op 27.4.2011 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven in haar persmededeling ‘Arbi Zarmaev vrij’ nog het volgende: Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense verzetsleider die de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) na 21 maanden gevangenschap aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wilde uitleveren, is sinds gisterenavond rond 19.00 uur vrijgekomen. Doordat hij lichamelijk uitgeput, het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, is zijn gezondheid totaal gebroken. Arbi Zarmaev heeft constant braakneigingen en zijn wonden (vooral rond polsen en enkels) moeten nog verder genezen.
Deze zaak heeft nog eens extra aangetoond dat de Belgische gevangenen totaal geen rechten hebben en dat de Belgische Staat zich niets aantrekt van de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT).

wordt vervolgd.

Photo: Europees Palement Brussel

March 30, 2010

L’affaire pédo-criminelle de Zandvoort: l’activiste doit mourir

DeClerck1Bruxelles, 30 Mars 2010

La situation médicale de Marcel Vervloesem de notre association, est à nouveau très mauvaise.

On (le Ministre de la Justice belge Stefaan De Clerck et certain de ses services) le veut vraiment tuer et on le prend en otage pour nous faire taire concerne l’affaire pédo-criminelle de Zandvoort.

Il y a une semaine que Marcel était transféré de la prison de Turnhout à la prison de Hasselt où il vient aujourd’hui avant le tribunal de la peine.

L’emprisonnement de Marcel à la prison est un vrai torture psychologique et physique.  Pendant 50 jours il était enfermé dans une cellule d’isolement ou il n’avait pas de contact. Pendant 591 heures il était enchaîné à son lit, aux appareils médicaux et à la table d’opération.

Pendant les premiers jours de son transfert, il ne nous pouvait pas téléphoner.  Il n’a plus de correspondance parce que tout ses lettres qui arrivent à la prison de Turnhout, sont automatiquement renvoyés, comme nous l’avons constaté il y a quelques semaines.

Le dernier fois, Marcel était obligé de rester pendant un mois à la prison de Hasselt pour passer seulement une heure avant le tribunal.

Il ne voyait pas même un médecin (Marcel a du cancer, est diabète, a des problèmes cardiaques, a des problèmes aux reins, a eu plus de 20 hospitalisations d’urgence et opérations dont 5 ou 6 fois en prison).

Nos messages à Ministre De Clerck et ses services restaient, comme habitude, sans réponse. ‘Si ça va à nouveau pire avec sa santé, tant mieux pour nous’, on y a pensé.

Lorsque Marcel retourna à la prison de Turnhout, le médecin constatait que les jambes de Marcel étaient de nouveau plein d’eau et qu’il était sur le point d’obtenir une crise de rein.

Dans cette Europe des droits de l’homme (avec Bruxelles comme capitale européenne), tous les possibles violations des droits de l’homme sont possibles.  C’est pour cette raison que la Belgique a obtenue tous les postes clé européens et a un siège dans la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Chez chaque torture psychologique et physique de Marcel, nous redoublons nos publications parce que nous savons que c’est la seule manière de lui sauver la vie. Et même s’il est assassiné par les autorités, comme Gina Bernard-Pardaens il y a quelques années, nous resterons écrire et publier en nous mettrons tout le dossier Zandvoort en publique.

(Marcel travaillait avec Gina Bernard autour la disparition du garçon allemand, Manuel Schadwald. Il y a quelques années que les parents de ce pauvre garçon étaient invités par Stefaan De Clerck qui travaille selon les principes des démocrates-chrétiens)

Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven


prev13Voici une liste avec plus de 20 hospitalisations d’urgence et d’opérations subit par Marcel Vervloesem et qui ont été envoyés plus de 40 fois au Ministre De Clerck et ses collaborateurs de cabinet.

Le Ministre qui prône une justice ‘humaine et équitable’ et qui se plaint d’un ‘surpopulation carcérale’ (d’où la location d’une prison aux Pays Bas pour 3.000.000 Euro par an), estime qu’un prisonnier ne peut sorti de prison que 3 jours avant sa mort supposée.
Nous pouvons parler ici de fraude au plus haut niveau…


1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges mais la direction de la prison avec son avis négatif a réussi 1 jour avant l’admission sur base du rapport du PSD éviter cette admission.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Zandvoort case
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine – Droit Fondamental
Verdwijningen – Disparitions – Missing children

Zoé Genot, cd-roms Zandvoort

Vidéo ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem, Mars 1998
Faits divers, Avril 1998 – réseau Temse/Madeira

Vidéos: ultjecrumpie 1
Vidéos: Ultjecrumpie 2

Signez la pétition ‘Free Marcel Vervloesem!’


http://apps.facebook.com/causes/446602/
http://apps.facebook.com/causes/438481/

—-

Gevangenis Turnhout
tav Marcel Vervloesem
4e sectie – Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (Belgique)

Photos:
1) Ministre De Clerck
2) Le Roi des belges qui continue à s’amuser et se ne pose pas des questions concerne la disparition des 7 CD-ROM de l’affaire Zandvoort à la Cour d’Anvers, comme le Conseil Supérieur de la Justice affirmait en 2008.  Le Roi recevait ces CD-ROM du Werkgroep Morkhoven et les laissait transférer par le Ministre de la Justice au procureur-général anversoise, Mme Christine Dekkers…

February 27, 2010

Gevangenis Hasselt: geen geneesheren

Gisteren kregen we het bericht dat we Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet meer mogen schrijven en opzoeken in de gevangenis.
Marcel Vervloesem zou ons ook niet meer mogen telefoneren.
Het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem in 2006 door de correctionele rechtbank van Turnhout via een vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen in 2008 deze beslissing als zijnde ‘ongrondwettelijk en strijdig met de burgerrechten’ ongedaan maakte.
Marcel Vervloesem werd bijna drie weken geleden voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen (die maar één uurtje in beslag nam), naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd alwaar hij geisoleerd wordt.
Hij heeft nog steeds geen dokter gezien alhoewel hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker- en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed diende gehospitaliseerd en geopereerd te worden (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn reeds 18 maanden durende verblijf in de gevangenis).
Justitieminister De Clerck die de lijst van spoedopnames en operaties talloze malen persoonlijk kreeg toegezonden en op de hoogte is van het feit dat de terugbrenging van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout (waar zijn medisch dossier ligt enzoverder) al wekenlang geblokkeerd wordt, schijnt zich van deze situatie niets aan te trekken.
Vorige week telefoneerde ik verschillende malen naar het kabinet van de justitieminister waarop Marcel Vervloesem wat geld kreeg om te telefoneren en postzegels te kopen en opnieuw een televisietoestel op zijn cel kreeg.
De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout mislukte telkens omdat men de transportpapieren was ‘vergeten’ in te vullen en men ‘vergeten’ was dat de transfertwagen stuk was.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde voor om het transport zelf te regelen indien het ministerie van justitie geen andere wagen ter beschikking heeft maar Minister De Clerck ging niet in op dit voorstel.

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:
http://apps.facebook.com/causes/438481/108568665?m=1a240be5

February 23, 2010

Minister De Clerck laat aktievoerder gijzelen


Er zijn heel wat problemen met de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven op dit ogenblik.

Er verschijnen regelmatig berichtjes met de mededeling ‘De Skynet Blogs zijn tijdelijk niet bereikbaar. We excuseren ons voor dit ongemak. Klik hier om onze klantendienst te contacteren’. Het inloggen wordt onmogelijk gemaakt zodat men geen berichten kan publiceren of geen reacties kan plaatsen enzoverder.

Gisteren werd, na de berichtgeving van het feit dat men de zwaar zieke Marcel Vervloesem nu al drie weken lang isoleert in de gevangenis van Hasselt, ook het email-verkeer van de Werkgroep Morkhoven volledig geblokkeerd.

Het kabinet van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck dat alles nauwgezet opvolgt en zelfs een archiefje bezit met de kopies van al de publikaties inzake Marcel Vervloesem en de kinderpornozaak Zandvoort op het Internet, is er duidelijk niet gerust in. Het machtspelletje dat men voert met Marcel Vervloesem als gijzelaar, en de maffiapraktijken die men daarbij hanteert, zou wel eens verkeerd kunnen aflopen.

Het lijkt wel op een Staat van Beleg.

Marcel Vervloesem kreeg in het vonnis van de correctionele rechtbank van Turnhout in 2006, ook een ’spreekverbod met de pers’ opgelegd.
Dat werd door het hof van beroep van Antwerpen in 2008 opgeheven wegens ‘strijdig met de grondrechten’.
Justitie blijkt echter haar eigen vonnissen niet te respecteren.
Het spreekverbod met de pers is nog altijd van toepassing en de rechters hameren er steeds op dat Marcel Vervloesem ‘geen contact met de pers mag hebben’ indien hij, omwille van gezondheidsredenen, zou vrijkomen.

De Clerck die een ‘menselijke justitie’ predikt en die vindt dat zieke gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijke overlijden, de gevangenis mogen uitgeschopt (en het graf mogen ingeschopt) worden, blokkeert reeds geruime tijd de uitvoeringsbesluiten van de Wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen…

http://zaplog.nl/zaplog/article/europese_unie_ondergraaft_zichzelf/

February 4, 2010

Justitieminister laat zieke gevangenen gijzelen

Brussel, 3.2.2010

Zopas naar de gevangenis van Sint-Gillis getelefoneerd omdat we niets meer van ons verenigingslid Marcel Vervloesem die zwaar ziek is (hartpatiënt, kankerpatiënt, diabeticus, nierpatiënt, meer dan 20 spoedopnames en operaties) hadden vernomen.

Het betreft hier de zoveelste poging van de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck en zijn kliek van Vlaamse christendemocraten om de dood van de anti-kinderporno-activist te bespoedigen en de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder baby’s) en de verdwijning van 7 te onderzoeken kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort, verder in de doofpot te stoppen

Marcel zat bijna een week lang opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Bij wijze van sanctie zorgde men ervoor dat hij niet kon telefoneren (buiten de ene keer dat men hem een euro had gegeven om ons te laten weten dat hij nog leefde); het bezoek van vrienden die hem al jaar en dag opzoeken werd hem geweigerd en hij kon geen brieven ontvangen omdat niemand zijn celnummer kende.

Ook de dochter van de aktievoerder maakt zich ernstige zorgen omdat haar vader sinds gisteren terug in de gevangenis van Turnhout is opgesloten doch, in tegenstelling tot zijn gewoonte, niets van zich liet horen.

Normaal gezien is er voor zwaar zieke patiënten een dagtransfert voorzien. Dat wil zeggen dat als zij bijvoorbeeld voor een intake-gesprek op transfert moeten gaan, zij dezelfde dag nog naar de gevangenis waarin zij zijn opgesloten, kunnen weerkeren.

Minister De Clerck die wederom over deze situatie geinformeerd werd en voor de 46ste keer een kopie van de lijst met meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties kreeg toegezonden, vindt dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen van extreem-rechts waarvoor hij een speciaal boontje heeft), slechts 3 dagen voor hun vermoedelijk overlijden, de gevangenis uit mogen.

De Clerck die de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen al maandenlang blokkeert, spreekt op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en ging zich onlangs bij de Nederlandse overheid beklagen over zijn ‘overbevolkte gevangenissen’.

Marcel Vervloesem zat gedurende zijn 18 maanden gevangenschap gedurende 50 dagen in een isoleercel en werd 591 uren lang aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de rolstoelen en de medische instrumenten vastgeketend.

In zijn brief van 25 maart 2009 deelde De Clerck aan Marcel Vervloesem mede dat de raad van toezicht van het gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken. Daarvan kwam echter niets in huis en De Clerck reageerde zelfs niet meer op de herinneringsbrieven die hem terzake gestuurd werden.

De vzw Werkgroep Morkhoven klaagde de voorbije dagen, in haar Open Brieven aan de justitieminister, opnieuw het geknoei met de dossiers van gevangenen door de justitiediensten in de gevangenis van Brugge aan en de Minister en zijn diensten hebben de gewoonte om zich dan op weerloze zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem af te reageren.

Op elke Open Brief volgt er een gijzeling door middel van psychische folteringen en willekeurige bestraffingen…

Foto’s: justitieminister De Clerck

January 27, 2010

Gevangenisstakingen: En waar blijven de rechten van de gevangenen ?

Er wordt heel wat aandacht besteed aan de gevangenisstakingen.

Daarbij wordt er telkens over ‘de toenemende agressiviteit van de gevangenen en de veiligheid binnen de penitentiaire instellingen’ gesproken.

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christendemcraten) gebruikt de gevangenisstakingen ook om een uiterst positief (en hypocriet) beeld van zijn gevangenisbeleid op te hangen.

Volgens De Clerck is de goede werking van de penitentiaire instellingen ‘een prioriteit van deze regering’ terwijl de minister reeds maandenlang geinformeerd wordt over alles wat er misgaat binnen de gevangenissen, waaronder de werking van de psycho-sociale diensten die psychologische folterpraktijken gebruiken om gedetineerden te ‘begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving’.
Daarbij worden criminele praktijken zoals het achterhouden, doen verdwijnen en vervalsen van dossiers niet geschuwd.

Op die manier worden er honderden gedetineerden (en hun naasten) tot wanhoop en, in bepaalde gevallen, zelfs tot zelfmoord gedreven.

Create a free website or blog at WordPress.com.